Newsletter

Biznes i finanse

RELPOL SA Powołanie osób nadzorujących Spółkę

24.06.2016, 17:09aktualizacja: 24.06.2016, 17:09

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 16/2016

Zarząd Relpol S.A. informuje, że w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 24.06.2016 powołało

w skład Rady Nadzorczej:

1. Zbigniewa Derdziuka

2. Rafała Mania

3. Agnieszkę Trompkę

4. Piotra Osińskiego

5. Adama Ambroziaka

Życiorysy zawodowe powołanych osób.

Zbigniew Derdziuk

Wykształcenie: wyższe, mgr socjologii. Ukończył Uniwersytet Warszawski a także Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ i szwedzka Grupa Konsultingowa M-Gruppen - studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oraz turn around mnagement oraz IESE Business School University of Navarra, Advanced Management Program.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od 2015 r - doradca Zarządu mBanku S.A.

W 2009 i 2007 - Przewodniczący Komitetu zarządzania aktywami i pasywami, członek Komitetu kredytowego, wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego S.A.

W latach 2002-2005 - współpraca z Hay Group w zakresie opisów i wyceny stanowisk, uczestnictwo w projektach dla firm w Polsce i na Ukrainie oraz w procesie przygotowania restrukturyzacji TP Teltech Sp. z o.o.; niezależny konsultant w sprawach organizacji i zarządzania.

W latach 2000-2002 -Dyrektor biura zarządu w Telewizji Familijnej,

W 1999 - pełnomocnik ds. projektów inwestycyjnych w Dom Development S.A.

W 1997 - zastępca dyrektora biura promocji i informacji w PKO BP.

W latach 1995-1997 - zastępca dyrektora departamentu marketingu w Polskim Banku Inwestycyjnym.

W latach 1994-1995 - dyrektor biura analiz i planowania strategicznego w Telewizji Polskiej S.A.

W latach 1995-2014 - w wielu spółkach pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

Zdał egzamin uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta:

Jak powyżej,

Nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną

w stosunku do Relpol S.A. jako wspólnik lub członek organów.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rafał Mania

Wykształcenie: wyższe, inżynier geodezji. Posiada tytuł MBA University of Montreal, ukończył również AMP na IESE Business School.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od 2008 i obecnie udziałowiec spółek Estate Fellows oraz Altus TFI S.A., gdzie pełni funkcje członka Rady Nadzorczej.

W latach 2008 - 2009 był Prezesem Zarządu spółek zarządzanych przez NFI Progress S.A., najpierw Supernova Management Sp. z o.o., a następnie Equity Fellows Sp. z o.o.

W latach 2003 - 2007 był Prezesem Zarządu BPH TFI S.A.

W latach 2001 - 2003 pracował w F&C w Londynie jako dyrektor odpowiedzialny za integrację przejmowanych podmiotów.

W latach 2000 - 2001 był Członkiem Zarządu PZU S.A. odpowiedzialnym za zarządzanie aktywami.

Rafał Mania był również Dyrektorem Zarządzającym w PKO BP S.A.

W latach 1999-2000 był Dyrektorem Departamentu Nadzoru i Prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa.

W latach 1998 - 1999 był Członkiem Zarządu i Dyrektorem ds. inwestycji w PTE Razem.

W latach 1995 - 1998 był zastępcą Dyrektora Zarządzania Aktywami w CDM Pekao S.A.

Wcześniej zatrudniony był w BIG Domu Maklerskim na stanowisku zarządzającego.

Posiada tytuł CFA, licencję doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych.

Był członkiem Zarządu Związku Maklerów i Doradców.

Od początku do chwili obecnej zasiada w Zarządzie CFA Society of Poland.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta:

Jak powyżej,

Nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną

w stosunku do Relpol S.A. jako wspólnik lub członek organów.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Agnieszka Trompka

Wykształcenie: wyższe. Ukończona Akademia Humanistyczna w Pułtusku, wydział Administracji. Studia podyplomowe z rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

od 2013- obecnie- główna księgowa PW SEA Adam Ambroziak

W latach 2011 do 2013- główna księgowa w RRC Poland Sp. z o.o.

W latach 2004 do 2013- główna księgowa w Detalia Sp. z o.o.

W latach 2003 do 2004- główna księgowa w Konsant Sp. z o.o.

W latach 1997 do 2003- główna księgowa w Kwapisz i S-ka Sp. z o.o.

W latach 1995 do 1997- księgowa w Szkole Biznesu i Języków Obcych

W latach 1994 do 1995- księgowa w TB Europol

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta:

brak

Nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Relpol S.A. jako wspólnik lub członek organów.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Piotr Osiński

Wykształcenie: wyższe, licencjat z ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, kierunek ekonomia, specjalizacja bankowość komercyjna.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od kwietnia 2012 roku do chwili obecnej w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym SEA

w Piasecznie, handlowiec, pozyskiwanie nowych klientów kluczowych, obsługa klientów strategicznych.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta:

brak

Nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Relpol S.A. jako wspólnik lub członek organów.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Adam Ambroziak

Wykształcenie: średnie.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od 2000 r. i obecnie - Unia Hurtowni Elektrycznych El- Plus Sp. z o.o.

W latach 2000 - 2004 członek Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, od 2004 r. Członek Rady Nadzorczej.

Od 1992 r. i obecnie - Przedsiębiorstwo SEA Adam Ambroziak - właściciel.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta:

Przedsiębiorstwo SEA Adam Ambroziak nie jest konkurencyjna.

Nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną

w stosunku do Relpol S.A. jako wspólnik lub członek organów.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.06.2016, 17:09
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ