Newsletter

Rimini Street ogłasza wyniki finansowe za III kwartał fiskalny 2021

05.11.2021, 11:59aktualizacja: 05.11.2021, 14:25

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. Business Wire/Rimini Street, Inc.
Fot. Business Wire/Rimini Street, Inc.
Kwartalne przychody wyniosły 95,6 mln USD, co stanowi wzrost o 15,9% rok do roku.

Marża brutto osiągnęła 65,1%, wzrastając z poziomu 61,2% rok do roku.

Kwartalna wartość zaliczek wyniosła 73,7 mln USD, co stanowi wzrost o 7,9% rok do roku.

2793 aktywnych klientów według stanu na dzień 30 września 2021 r., o 18,1% więcej w skali rok do roku.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania o zasięgu globalnym dla firm, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosiła wyniki za III kwartał zakończony 30 września 2021 r.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20211103005428/en/.

„W trzecim kwartale osiągnęliśmy rekordowe przychody rzędu 95,6 mln $, a więc o 15,9% więcej w skali rok do roku i w górnej granicy naszych prognoz, notując solidny wskaźnik utrzymania przychodów o wartości 93% w porównaniu do 92% w zeszłym roku, w zakresie przychodów z abonamentów - oświadczył Seth A. Ravin, współzałożyciel, dyrektor generalny i prezes zarządu Rimini Street. - W miarę, jak dalej budujemy i rozwijamy nasze możliwości rynkowe we wprowadzaniu, sprzedaży i dostarczaniu naszego pełnego portfolio rozwiązań dla nowych i obecnych klientów na całym świecie i przygotowujemy spółkę do działań przynoszących miliardowe roczne przychody do 2026 r., obserwujemy rosnący popyt na coraz szerszą ofertę Rimini Street w zakresie rozwiązań wsparcia dla oprogramowania biznesowego”.

„W trzecim kwartale uzyskaliśmy solidne wyniki w zakresie dochodów i bilansu. „Osiągnęliśmy wyższą marżę brutto, dochody z działalności operacyjnej i dochody z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP w skali rok do roku i zakończyliśmy kwartał dysponując gotówką w wysokości ponad 103 mln $ - oświadczył Michael L. Perica, dyrektor ds. finansowych Rimini Street. - Ponadto w tym kwartale wykupiliśmy pozostałe akcje uprzywilejowane serii A przy pomocy pięcioletniego kredytu terminowego finansowanego przez banki komercyjne Capital One i Fifth Third Bank na 90 mln $ po stopie LIBOR + 1,75% do 2,50%. Spółka w trzecim kwartale poniosła pewne jednorazowe opłaty pieniężne i niepieniężne związane z zamknięciem transakcji finansowania, a roczne koszty finansowania przyszłych okresów zostały obniżone o 24 mln $ w porównaniu z rokiem podatkowym 2020”.

Najważniejsze wyniki finansowe za III kwartał 2021 r.

· W III kwartale 2021 r. wartość przychodów spółki osiągnęła poziom 95,6 mln $, co oznacza wzrost o 15,9% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku, w którym wartość ta wyniosła 82,5 mln $.

· Wartość przychodów spółki w USA osiągnęła poziom 50,5 mln $, co oznacza wzrost o 4,8% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku, w którym wartość ta wyniosła 48,2 mln $.

· Wartość międzynarodowych przychodów spółki osiągnęła poziom 45,2 mln $, co oznacza wzrost o 31,4% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku, w którym wartość ta wyniosła 34,4 mln $.

· Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym wyniosły w III kwartale 2021 r. około 376,6 mln $, co oznacza wzrost o 15,3% w stosunku do kwoty 326,6 mln $ uzyskanej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

· Według stanu na dzień 30 września 2021 r. spółka posiadała 2793 aktywnych klientów, czyli odnotowany został wzrost o 18,1% w porównaniu z 2365 wg stanu na 30 września 2020 r.

· W ciągu dwunastomiesięcznego okresu, który zakończył się z dniem 30 września 2021 r., wskaźnik utrzymania przychodów wyniósł 93%, a w porównywalnym okresie zakończonym z dniem 30 września 2020 r. - 92%.

· Przychody z abonamentów stanowiły 98,4% przychodów ogółem.

· Marża brutto za III kwartał 2021 r. wyniosła 65,1%, w porównaniu z 61,2% w tym samym okresie ubiegłego roku.

· Dochód z działalności operacyjnej wyniósł w III kwartale 2021 r. 7,5 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. uzyskano kwotę 4,5 mln $.

· Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w III kwartale 2021 r. 16,5 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. uzyskano kwotę 10,5 mln $.

· Dochód netto za III kwartał 2021 r. ukształtował się na poziomie 1,9 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. odnotowano zysk netto w kwocie 3,6 mln $.

· Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w III kwartale 2021 r. 13,0 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. uzyskano kwotę 9,3 mln $.

· Skorygowany wskaźnik EBITDA za III kwartał 2021 r. osiągnął poziom 15,9 mln $ w porównaniu z 11,0 mln $ w analogicznym okresie ubiegłego roku.

· Podstawowy i rozwodniony zysk za akcję przypadający na posiadaczy akcji zwykłych spółki stanowił w III kwartale 2021 r. stratę netto za akcję w wysokości 0,08 $ w porównaniu ze stratą netto za akcję w wysokości 0,04 $ w analogicznym okresie 2020 r.

· Liczba pracowników wg stanu na dzień 30 września 2021 r. wyniosła 1595, co stanowi wzrost rok do roku o 15,2%.

· 20 lipca 2021 r. spółka zakończyła wykup zgodnie z wartością nominalną 87,8 mln $ akcji uprzywilejowanych serii A wraz z dywidendami o wartości ok. 0,6 mln $, w ten sposób wykupując całość akcji uprzywilejowanych serii A. Transakcja została sfinansowana przez bank komercyjny w wysokości 90 mln $, a pożyczkodawcami byli Capital One i Fifth Third Bank po stawce LIBOR + 1,75% do 2,50% w ramach pięcioletniego kredytu terminowego.

Porównania zawartych w niniejszej informacji prasowej wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnymi wskaźnikami finansowymi z zastosowaniem standardów GAAP dokonano w załączonych tabelach finansowych. Objaśnienie tych wskaźników oraz powodów, dla których firma uważa je za istotne, a także metod, jakie zastosowano przy ich obliczeniach, można znaleźć w akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe”.

Najważniejsze wyniki spółki za III kwartał 2021 r.

· Ogłoszono, że T-Mobile, spółka osiągająca roczne przychody przekraczające 68 mld $ i mająca ponad 104 mln klientów, zaufała Rimini Street jako partnerowi wspierającemu jej system SAP, który umożliwi ulepszenie doświadczeń klientów jako podmiot dający przewagę konkurencyjną.

· Ogłoszono, że Hrabstwo Fresno, amerykańskie hrabstwo o największej produkcji rolniczej w kraju, zaoszczędziło 800 tys. $ na wsparciu Oracle, co pozwoliło zwiększyć finansowanie projektów skupionych na lokalnej społeczności i kluczowych inicjatyw wsparcia dla mieszkańców.

· Ogłoszono, że Origin Energy, czołowy dostawca energii w Australii, mający ponad 4 miliony klientów, przeszedł na Rimini Street Support w zakresie swojego oprogramowania Oracle, co pozwoliło organizacji przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych inicjatyw.

· Ogłoszono rozszerzenie nagradzanych i kluczowych usług spółki w zakresie zarządzania aplikacjami, bezpieczeństwa i migracji poza komercyjne bazy danych i uwzględnienie czołowych platform baz danych o otwartym źródle, zapewniając przedsiębiorstwom wysokiej klasy rozwiązanie „pod klucz” na całym świecie od jednego dostawcy.

· Zamknięto przeszło 9,5 tys. zgłoszeń wsparcia i dostarczono ponad 18 tys. aktualizacji podatkowych, prawnych i regulacyjnych dla 27 krajów. Narastająco od początku roku wdrożono więcej niż 65 tys. aktualizacji w 43 krajach. Osiągnięto średnią ocenę zadowolenia klienta z usług wsparcia na poziomie 4,9/5,0 a usługi wdrożeniowe spółki również osiągnęły rekordową ocenę 4,9/5,0 (gdzie najwyższy możliwy wynik to 5,0 - „doskonały”).

· Do zarządu dołączyli Jay Snyder i Katrinka McCallum, którzy wnieśli łącznie ponad 50 lat doświadczenia w technologiach do kierownictwa Rimini Street.

· Spółka otrzymała siedem nagród Stevie Awards za Innowacje Techniczne, Doskonałość w Obsłudze Klienta, Światowy Rozwój i Odpowiedzialność Korporacyjną, w tym Złotą Nagrodę za opracowaną przez spółkę własną Platformę AI Support, która skraca przeciętny czas rozwiązywania zgłoszonych problemów o 23%.

· Spółka otrzymała Wielką Nagrodę za Najlepsze Wsparcie Klienta od Japońskiego Instytutu Technologii Informacyjnych za wyjątkowy i innowacyjny model wsparcia, który obejmuje oczekujące na patent technologie i platformę AI.

· Spółka znalazła się w czołowej dwudziestce Najlepszych miejsc pracy dla kobiet w Wielkiej Brytanii 2021 (UK’s Best Workplaces for Women), w uznaniu innowacyjności, wartości i skuteczności przywództwa spółki.

· Ogłoszono, że dyrektor zarządzający Rimini Street India znalazł się wśród 25 Najlepszych Liderów Czasów Kryzysu w Indiach (India’s Best Leaders in Times of Crisis) według Great Place to Work® India za przywództwo w czasie pandemii COVID-19.

· Spółka zaprezentowała się podczas konferencji liderów ds. technologii informacyjnych i finansów, w tym Quartz Connect CIO Summit, ITWC Digital Transformation Toronto i HMG Live Phoenix Digital CIO Executive Leadership Summit.

· Spółka wsparła wiele organizacji charytatywnych z całego świata wspieranych za pośrednictwem Rimini Street Foundation, w tym poprzez partnerstwo z Amerykańskim Czerwonym Krzyżem w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z katastrof naturalnych w USA.

Prognozy biznesowe na 2021 r.

Spółka przewiduje zakres przychodów od 95,8 mln $ do 96,8 mln $ za IV kwartał roku 2021 r. i zawęża całoroczne prognozy przychodów za rok 2021 z zakresu 370-380 mln $ do 371-372 mln $.

Informacje o transmisji internetowej i telekonferencji

W dniu 3 listopada 2021 r. o godz. 17:00 czasu wschodniego (godz. 14:00 czasu pacyficznego) spółka Rimini Street zorganizowała wirtualne posiedzenie i telekonferencję w celu omówienia wyników za III kwartał 2021 r. i omówienia bieżących wyników za IV kwartał 2021 r. Transmisję na żywo można było śledzić na stronie spółki poświęconej relacjom z inwestorami, pod adresem https://investors.riministreet.com/news-events/events. Udział w telekonferencji był możliwy pod numerem telefonicznym (800) 708-4540 na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady po wpisaniu kodu 50234628. Retransmisja internetowa będzie dostępna przez co najmniej 90 dni po dacie wydarzenia.

Przedstawienie wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP

W niniejszej informacji prasowej zawarto wskaźniki finansowe obliczone bez zastosowania standardów GAAP. Wskaźniki te nie opierają się na zbiorze powszechnych standardów i zasad rachunkowości. Stanowią one uzupełnienie i nie należy ich interpretować jako wyznacznika wyników z działalności spółki zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących na terenie Stanów Zjednoczonych, powszechnie uznanych standardów rachunkowości (ang. generally accepted accounting principles, GAAP). Wskaźniki te należy zatem traktować jako dodatkowe informacje, które nie zastępują ani nie są nadrzędne w stosunku do wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami GAAP. Porównania wskaźników z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP dokonano w załączonych tabelach finansowych. W akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe” opisano i objaśniono wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP w odniesieniu do działalności spółki.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000® , jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4400 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na naszą działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach naszego nowego instrumentu kredytowego; nasza zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, w tym w związku z rachunkowym wyrażeniem naszych gwarancji; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 4 sierpnia 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe

Aby udostępnić inwestorom i innym zainteresowanym osobom dodatkowe informacje odnoszące się do wyników działalności spółki Rimini Street, zamieszczony został szereg wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe. Poniżej opisane są takie wskaźniki jak: liczba aktywnych klientów, przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym i wskaźnik utrzymania przychodów. Każdy z nich jest kluczowym miernikiem operacyjnym w kontekście prowadzonej przez spółkę działalności. Ponadto zawarte zostały następujące wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP: dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP, dochód netto bez zastosowania standardów GAAP, wskaźnik EBITDA i skorygowany wskaźnik EBITDA oraz zaliczki. W załączonych tabelach dokonano porównania każdego z ww. wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnym wskaźnikiem finansowym zestawionym w oparciu o te standardy. Z uwagi na odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku korekty dokonane bez zastosowania standardów GAAP nie wiązały się z żadnymi konsekwencjami podatkowymi. Zestawione przez spółkę wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP zostały szerzej opisane poniżej.

Zasadniczym celem wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP jest dostarczenie dodatkowych informacji, które - w opinii zarządu - mogą być użyteczne dla inwestorów, umożliwiając im dokonanie oceny wyników z działalności spółki w identyczny sposób, jak czyni to zarząd. Spółka uważa również, że wskaźniki te ułatwią inwestorom spójne porównanie wyników spółki za kolejne okresy sprawozdawcze, a także względem innych spółek, z wyłączeniem pozycji, które – zdaniem spółki - nie dostarczają wglądu w kluczowe wyniki z działalności operacyjnej. Mówiąc dokładniej, zarząd stosuje wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP na potrzeby pomiaru wydajności operacyjnej, opracowania rocznego budżetu operacyjnego, podziału zasobów na rzecz poprawy wskaźników finansowych z prowadzonej działalności, oceny skuteczności realizowanych przez spółkę strategii biznesowych, zapewnienia spójności i porównywalności z przeszłymi wynikami finansowymi, porównania wyników spółki Rimini Street z wynikami innych spółek, z których znaczna grupa zestawia podobne wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP jako uzupełnienie wyników opartych na tych standardach, a także na potrzeby komunikacji z zarządem w kwestii efektywności finansowej spółki. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że nie wszystkie spółki ustanawiają tego rodzaju wskaźniki w jednakowy sposób.

Zaliczki stanowią zmianę w przychodach z przyszłych okresów za obecny okres plus przychody za obecny okres.

Liczba aktywnych klientów opisuje odrębne podmioty, w tym spółki, instytucje edukacyjne lub rządowe czy jednostki biznesowe należące do danej spółki, które nabywają usługi firmy w ramach wsparcia dla danego produktu. Przykładowo, udzielenie temu samemu podmiotowi wsparcia dla dwóch różnych produktów liczone jest podwójnie w ramach liczby aktywnych klientów. Spółka uważa, że zdolność zwiększania liczby aktywnych klientów stanowi miernik rozwoju przedsiębiorstwa, dowodząc skuteczności działań sprzedażowych i marketingowych i wartości, jaką jej usługi zapewniają klientom.

Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym stanowią kwotę przychodów z opłat abonamentowych, zaksięgowaną w kwartale podatkowym i pomnożoną przez cztery. Wskaźnik ten opisuje przychody, które spółka może uzyskać w okresie kolejnych dwunastu miesięcy w ramach istniejącej bazy klientów, zakładając brak rezygnacji z usług i stały poziom cen przez cały ten okres. W przychodach z tytułu opłat abonamentowych nie ujmuje się przychodów jednorazowych, których wartość była do tej pory nieistotna.

Wskaźnik utrzymania przychodów opisuje rzeczywiste przychody z tytułu opłat abonamentowych (wyrażone w dolarach) uzyskane w okresie 12 miesięcy od klientów, którzy korzystali z usług w dniu poprzedzającym rozpoczęcie tego okresu oraz podzielone przez wartość przychodów z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym na dzień przed rozpoczęciem tego okresu.

Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP to dochód skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz odpisów aktualizujących aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP to dochód netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), straty na zmianie wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki i odpisów aktualizujących aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Celem objaśnienia ze wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP za omawiane okresy wyłączono odpowiednio następujące pozycje:

Koszty procesów sądowych i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu (netto): koszty procesów sądowych i związane z nimi ubezpieczenia oraz koszty apelacji podlegające odzyskaniu dotyczą zewnętrznych kosztów związanych z udziałem spółki w procesach sądowych. Koszty te i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu odzwierciedlają bieżące procesy sądowe, w których spółka bierze udział i nie odnoszą się do bieżących działań czy podstawowej działalności związanej z obsługą jej klientów.

Zysk (strata) na zmianie wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu: spółka postanowiła wykluczyć zyski i straty z gwarancji z opcją wykupu związane ze zmianą wartości godziwej tych instrumentów ze względu na charakter finansowy tego wymogu wartości godziwej. Firma nie ma możliwości zarządzania tymi kwotami w ramach swojej działalności biznesowej, ani też koszty te nie są kluczowe dla obsługi jej klientów, w związku z czym zostały one wykluczone.

Wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki: realizowana przez spółkę strategia wynagrodzenia przewiduje wynagrodzenie w postaci akcji, które ma na celu przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników w spółce. Strategia ta ma zasadniczo służyć powiązaniu interesów pracowników z interesami akcjonariuszy oraz utrzymaniu pracowników, nie stanowiąc mechanizmu motywacji czy premiowania wyników operacyjnych za konkretny okres. W związku z tym wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki podlegają wahaniom z przyczyn, które nie są ogólnie związane z decyzjami operacyjnymi i wynikami uzyskanymi w danym okresie.

Odpisy aktualizujące aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu. Dotyczy to odpisu aktualizującego związanego z aktywami spółki stanowiącymi przedmiot leasingu dla części jej lokalizacji, z których powierzchni już nie korzysta.

Wskaźnik EBITDA opisuje dochód netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów odsetek, kosztów podatku dochodowego oraz kosztów amortyzacji.

Skorygowany wskaźnik EBITDA to wskaźnik EBITDA skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), zmiany wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz odpisu aktualizującego aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego, które opisano powyżej.

Wersja źródłowa w portalu businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211103005428/en/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Relacje inwestorskie

Dean Pohl

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-7636

e-mail: dpohl@riministreet.com

Kontakt dla mediów

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-8414

e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 05.11.2021, 11:59
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.