Newsletter

Rimini Street powołuje doświadczonego technologa na stanowisko dyrektora ds. technologii i ogłasza otwarcie nowego Biura Dyrektora ds. Technologii, aby zapewnić obecnym i potencjalnym klientom wsparcie

02.11.2021, 12:06aktualizacja: 02.11.2021, 12:11

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. Business Wire/Rimini Street, Inc.
Fot. Business Wire/Rimini Street, Inc.
Zespół nowego biura tworzą doświadczeni specjaliści w dziedzinie oprogramowania dla przedsiębiorstw, architekci aplikacji i chmury, technolodzy i eksperci z zakresu bezpieczeństwa, których zadaniem będzie pomoc klientom w tworzeniu i wdrażaniu inteligentnych planów realizacji strategicznych celów IT, operacyjnych i finansowych.

LAS VEGAS – (BUSINESS WIRE) – Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), międzynarodowy dostawca produktów i usług w zakresie oprogramowania dla firm, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP, a także partner Salesforce, mianował Erica Helmera dyrektorem ds. technologii (CTO) i ogłosił Utworzenie Biura Dyrektora ds. Technologii (OCTO). Zadaniem Helmera w nowej roli w Rimini Street będzie udzielanie obecnym i potencjalnym klientom pomocy w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i planów działania z myślą o realizacji strategicznych celów IT, operacyjnych i finansowych w obszarze różnych aplikacji i programów dla przedsiębiorstw, tym produktów komercyjnych m.in. od Oracle, SAP, IBM, Salesforce czy Microsoft, a także produktów open source, w tym platform do zarządzania bazami danych MySQL, MariaDB, PostgreSQL czy MongoDB. Eric Helmber będzie podlegał Sebastianowi Grady’emu - prezesowi Rimini Street.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20211101005974/en/.

Biuro OCTO powstało z myślą o przyspieszeniu innowacji i zapewnieniu obecnym i potencjalnym klientom wyjątkowych rozwiązań i planów działania maksymalizujących efektywność kluczowych dla ich działalności systemów korporacyjnego oprogramowania. Ponadto ma ono na celu pomagać obecnym i potencjalnym klientom w budowaniu bazy oprogramowania i technologii, która pozwoli zachować elastyczność w obliczu różnych zmian technologicznych i potrzeb biznesowych, a także gotowość do wprowadzania innowacji w odpowiedzi na bieżące i przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa, jednocześnie gwarantując skalowalność i wysoki poziom bezpieczeństwa.

OCTO będzie świadczyć usługi doradztwa obejmującego kompleksowe, strategiczne, techniczne i funkcjonalne plany działania oraz strategie wprowadzania nowych funkcji produktowych, a także współpracować z obecnymi i potencjalnymi klientami nad kreśleniem wizji możliwości wykorzystania potencjału kluczowych systemów IT w przedsiębiorstwie.

Nowy dyrektor ds. technologii to sprawdzony ekspert z 25-letnim doświadczeniem

Eric Helmer jest doświadczonym specjalistą IT z 25-letnim doświadczeniem i bogatym dorobkiem w zarządzaniu strategicznymi projektami transformacji systemów IT w przedsiębiorstwach. Brał udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu złożonych przedsięwzięć w zakresie technologii IT w przedsiębiorstwach, które przyniosły im realne zwroty z inwestycji, wzmacniając ich pozycję konkurencyjną i wspierając rozwój.

Przed objęciem stanowiska CTO Helmer stał na czele Strategic Services Group w Rimini Street, gdzie odpowiadał za opracowywanie i wdrażanie dla klientów złożonych rozwiązań, obejmujących m.in. zaawansowane rozwiązania bezpieczeństwa, usługi specjalistyczne, doradztwo w zakresie zarządzania licencjami, projekty techniczne oraz usługi migracji i usługi w chmurze.

Zanim zasilił szeregi Rimini Street, pracował na stanowisku wiceprezesa Velocity Technology Solutions, gdzie zarządzał zespołem zajmującym się usługami aplikacyjnymi w pracach nad tworzeniem i wdrażaniem nowatorskich rozwiązań IT i rozwiązań w chmurze dla przedsiębiorstw korzystających z oprogramowania Oracle. Ponadto posiada rozległe doświadczenie w zakresie doradztwa, w tym na rzecz takich firm jak Linium, ADI Strategies czy The Hackett Group, gdzie pomógł w realizacji licznych udanych projektów w przedsiębiorstwach działających na terenie Stanów Zjednoczonych oraz regionów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, a także Azji Pacyficznej.

Eric Helmer jest także autorem publikacji, absolwentem programu Oracle ACE i wielokrotnie nagradzanym, wziętym prelegentem na konferencjach i wydarzeniach branżowych. Zasiadał w wielu branżowych radach doradczych, w tym Oracle Developer Tools User Group (ODTUG). Posiada dyplom MBA i stopień licencjata informatyki.

Aktualne oprogramowanie dla przedsiębiorstw jako platforma do stałej optymalizacji działalności

Większość organizacji wykorzystuje tylko ułamek możliwości, jakie tkwią w ich aktualnym systemie oprogramowania firmowego, za które przecież zapłaciły i na których używanie mają licencję. Często organizacje korzystają z programów do planowania zasobów przedsiębiorstwa i innego oprogramowania korporacyjnego tylko w minimalnym zakresie wystarczającym do obsługi ich podstawowych procesów.

Dlatego też utworzone przez Rimini Street nowe Biuro Dyrektora ds. Technologii (OCTO) będzie pomagać im w opracowywaniu najlepszych praktyk w celu zarówno maksymalizacji zwrotu z dużych inwestycji w krytyczne oprogramowanie dla przedsiębiorstw, jak i wykorzystania go jako platformy do stałej optymalizacji działalności. Doradztwo udzielane obecnym i potencjalnym klientom przez OCTO będzie uwzględniało w sposób holistyczny ich działalność, tak by pomóc przedsiębiorstwom w uzyskaniu lepszych wskaźników kosztów do korzyści związanych z inwestycją w oprogramowanie, dostosowaniu planów działania w obszarze oprogramowania i technologii do głównych celów przedsiębiorstwa oraz przygotowaniu podmiotów gospodarczych czy jednostek administracji państwowej do konsekwentnego wdrażania innowacji i kreowania rozwoju lub podnoszenia jakości usług. Przy realizacji wyjątkowych usług tworzenia planów działania Rimini Street stosuje 360-stopniowe podejście do doradztwa z myślą o optymalizacji istniejących platform, w tym udoskonalaniu systemów na potrzeby rozwoju funkcjonalności, wzmacnianiu cyberbezpieczeństwa, zapewnianiu elastyczności technologicznej i dostarczaniu wydajnych rozwiązań w chmurze.

„Organizacje przychodzą do Rimini Street, aby uwolnić się od wymuszanych przez dostawców oprogramowania aktualizacji i migracji do chmury, które skutkują niepotrzebnymi zakłóceniami działalności i powstawaniem nadmiernych kosztów. Czołowe organizacje chcę realizować własne, dostosowane do ich działalności plany działania i inteligentne ścieżki w celu osiągania określonych celów IT, operacyjnych i finansowych - powiedział Helmer. -Jako liderzy w dziedzinie oprogramowania i technologii korporacyjnych zwracają się do Rimini Street o dostarczenie najlepszych praktyk branżowych z myślą o maksymalizacji zysków z ich aktualnego oprogramowania firmowego poprzez tworzenie innowacyjnych i szczegółowych planów działania, które pozwalają im na kreowanie ciągłej wartości przy jednoczesnym unikaniu niepotrzebnych, kosztownych i zakłócających działalność aktualizacji, migracji i projektów dotyczących oprogramowania i systemów, które nie zwiększają ich konkurencyjności i nie wspierają rozwoju lub podnoszenia jakości usług. Cieszę się, że powierzone zostanie mi zadanie dostarczania strategii, usług i rozwiązań kreujących najwyższą wartość dla podmiotów korzystających z licencjonowanego oprogramowania korporacyjnego na całym świecie”.

„Z zadowoleniem przyjmujemy fakt powołania Erica na stanowisko dyrektora ds. technologii i cieszymy się z uruchomienia nowego Biura Dyrektora ds. Technologii, które będzie blisko współpracowało z naszymi obecnymi i potencjalnymi klientami nad rozwiązywaniem realnych problemów i wspieraniem ich w optymalizacji aktualnych systemów oprogramowania korporacyjnego i powiązanych rozwiązań, jak również dostosowywania ich do głównych celów organizacji - powiedział Seth A. Ravin, dyrektor generalny Rimini Street. - Powołanie dyrektora ds. technologii i uruchomienie OCTO to istotne kamienie milowe dla firmy Rimini Street, która wciąż odgrywa czołową rolę w branży, jeśli chodzi o definiowanie na nowo kształtu rozwiązań z zakresu oprogramowania korporacyjnego i dostarczanie ich obecnym i potencjalnym klientom”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka wchodząca w skład indeksu Russell 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4200 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebooku oraz na portalu LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995) Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. wpływ na działalność bieżącej obsługi zobowiązań spółki wynikających z umowy kredytowej i innych zobowiązań umownych dotyczących aspektów finansowych i operacyjnych oraz powiązanego ryzyka dotyczącego stóp procentowych, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 w odniesieniu do działalności spółki, a także jej wpływu na gospodarkę, oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zdolności spółki do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz jej zdolności do wyeliminowania stwierdzonych słabych punktów systemu kontroli wewnętrznej, w tym w odniesieniu do ujęcia księgowego praw spółki odo poboru akcji; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Rocznym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q w środę 4 sierpnia 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211101005974/en/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-8414

e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 02.11.2021, 12:06
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii