Newsletter

SANTANDER BANK POLSKA SA (4/2023) Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2022

02.02.2023, 07:27aktualizacja: 02.02.2023, 07:28

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 4/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") przekazuje do publicznej wiadomości wybrane, wstępne, niezaudytowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. ("Grupa") za kwartał i rok zakończony 31 grudnia 2022 r. ("Wybrane dane"), stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Ponadto Bank przekazuje prezentację wybranych danych finansowych Grupy Santander Bank Polska S.A. za 2022 r. ("Prezentacja wybranych danych"), stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zarówno Wybrane dane, jak i Prezentację wybranych danych przygotowano dla celów informacyjnych, niezależnie od obowiązków Grupy w zakresie raportowania okresowego.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 02.02.2023, 07:27
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ