Newsletter

SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

29.11.2023, 18:00aktualizacja: 29.11.2023, 18:01

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Dane dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego 01.01.2023-30.09.2023 01.01.2022-30.09.2022 1.01.2023-30.09.2023 01.01.2022-30.09.2022
Przychody ze sprzedaży 24 936 20 133 5 448 4 295
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 432 785 531 167
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 641 278 1 451 59
Zysk (strata) netto 5 978 751 1 306 160
Całkowite dochody 5 978 751 1 306 160
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 150 -1 081 470 -231
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 286 1 261 -718 269
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 033 -366 226 -78
Przepływy pieniężne razem -103 -186 -23 -40
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,37 0,05 0,08 0,01
Dane dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego cd. Na 30,09.2023 Na 31.12.2022 Na 30.09.2023 Na 31.12.2022
Aktywa razem 74 451 69 357 16 061 14 789
Zobowiązania długoterminowe 5 511 4 376 1 189 933
Zobowiązania krótkoterminowe 9 214 11 233 1 988 2 395
Kapitał własny 59 726 53 748 12 884 11 460
Kapitał zakładowy 9 602 9 602 2 071 2 047
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 16 003 790 16 003 790 16 003 790 16 003 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,73 3,36 0,81 0,72
Dane dot. jednostkowego sprawozdania finansowego 01.01.2023-30.09.2023 01.01.2022-30.09.2022 01.01.2023-30.09.2023 01.01.2022-30.09.2022
Przychody ze sprzedaży 0 0 0 0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -946 -881 -207 -188
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 574 -894 781 -191
Zysk (strata) netto 3 074 -304 672 -65
Całkowite dochody 3 074 -304 672 -65
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -424 -793 -93 -169
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -453 1 833 -99 391
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -52 -65 -11 -14
Przepływy pieniężne razem -929 975 -203 208
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,19 -0,02 0,04 0,00
Dane dot. jednostkowego sprawozdania finansowego cd. Na 30,09.2023 Na 31.12.2022 Na 30,09.2023 Na 31.12.2022
Aktywa razem 53 369 49 981 11 513 10 657
Zobowiązania długoterminowe 543 328 117 70
Zobowiązania krótkoterminowe 4 176 4 077 901 869
Kapitał własny 48 650 45 576 10 495 9 718
Kapitał zakładowy 9 602 9 602 2 071 2 047
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 16 003 790 16 003 790 16 003 790 16 003 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,04 2,85 0,66 0,61

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.11.2023, 18:00
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ