Newsletter

Spółka Rimini Street UK znajduje się wśród Najlepszych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii i zostaje wyróżniona przez Great Place to Work® pod względem dobrego samopoczucia pracowników

28.04.2022, 10:43aktualizacja: 28.04.2022, 10:48

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Business Wire/Rimini Street, Inc.
Business Wire/Rimini Street, Inc.
Przyznane wyróżnienie odzwierciedla zaangażowanie Spółki na rzecz zapewniania dobrego samopoczucia jej pracowników.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że znalazł się wśród 290 Najlepszych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii (UK’s Best Workplaces™) w 2022 r. i został wyróżniony przez Great Place to Work®, międzynarodowy autorytet w dziedzinie kultury miejsca pracy, pod względem dobrego samopoczucia pracowników. W rankingu Najlepszych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii spółka Rimini Street została wyróżniona za wysoki poziom zaufania wśród pracowników i za podejście, w którym człowiek stawiany jest na pierwszym miejscu, z kolei wyróżnienie w rankingu Best Workplaces™ pod względem dobrego poczucia pracowników zostało oparte na opiniach pracowników dotyczących ich bardzo dobrego samopoczucia w miejscu pracy.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20220420005330/en/

Wspaniałe miejsce pracy to przede wszystkim poziom zaufania, jakim pracownicy obdarzają swoich liderów, poczucie dumy z wykonywanej pracy i koleżeńskie stosunki z współpracownikami. Aby zestawić ranking Najlepszych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii w 2022 roku, organizacja Great Place to Work® dokonała rygorystycznej oceny setek ankiet pracowniczych oraz przeprowadziła badanie Culture Audit™ wśród liderów każdej z firm. Następnie wykorzystała te dane, by porównać ofertę firm w zakresie wartości dla pracowników z kulturą, jakiej rzeczywiście doświadczają ich pracownicy.

„Nawet w tak niepewnych czasach w miejscach pracy wyróżnionych jako najlepsze wspólne motto »cel ponad zysk« pozostało niezmienione ‒ powiedział Benedict Gautrey, dyrektor zarządzający brytyjskiego oddziału Great Place to Work®. ‒ Jesteśmy niezmiernie dumni, że w naszym rankingu możemy wyróżnić 290 firm za ich wyjątkową kulturę organizacyjną i niezachwiane zaangażowanie we wspieranie pracowników, aby mogli dostarczać najlepsze rozwiązania strategiczne w obliczu ciągle zmieniających się możliwości i wyzwań biznesowych”.

Na potrzeby zestawienia rankingu Najlepszych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii pod względem dobrego samopoczucia pracowników, eksperci ds. kultury z Great Place to Work® przeanalizowali tysiące ankiet pracowniczych, oceniając ich ogólne opinie na temat dobrego samopoczucia w pracy, które dotyczyły następujących obszarów:

  • Równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym
  • Poczucie spełnienia
  • Satysfakcja z wykonywanej pracy
  • Bezpieczeństwo psychologiczne
  • Stabilność finansowa

Oceniono również to, na ile dana organizacja była w stanie zapewnić spójność doświadczeń pracowników we wszystkich działach i na wszystkich szczeblach awansu.

„Cieszymy się i jesteśmy zaszczyceni, że zostaliśmy ponownie wyróżnieni przez naszych współpracowników i organizację Great Place to Work®, szczególnie w obszarze dobrego samopoczucia pracowników, ponieważ wiemy, jak ważne jest utrzymanie zadowolenia i higieny pracy naszego brytyjskiego zespołu ‒ powiedziała Emmanuelle Hose, wiceprezes i dyrektor generalna na Europę, Bliski Wschód i Afrykę w Rimini Street. ‒ Rimini Street posiada duże doświadczenie w oferowaniu różnorodnych, elastycznych modeli pracy ‒ w tym pracy w biurze, w domu i pracy hybrydowej ‒ co pozwala naszym współpracownikom równoważyć obowiązki zawodowe i życiowe, przy jednoczesnym zachowaniu zaangażowania w wykonywaną pracę”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4600 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę produktów i usług z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, oraz na profilach firmy na Twitterze @riministreet, Facebooku i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. wartość i czas ewentualnych odkupów akcji własnych w ramach wspólnego planu odkupu akcji własnych; wpływ bieżących zobowiązań spółki w zakresie obsługi zadłużenia w związku z jej kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na działalność spółki oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach nowego instrumentu kredytowego spółki; zdolność firmy do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz nasza zdolność do wyeliminowania istotnych słabych punktów zidentyfikowanych w ramach kontroli wewnętrznej, w tym w związku z rachunkowym wyrażeniem gwarancji spółki; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Rocznym Rimini Street złożonym na formularzu 10-K dnia 2 marca 2022 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2022 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220420005330/en/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Vikki Hansen

Rimini Street, Inc.

tel. +1 (708) 556-3185

e-mail: vhansen@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.04.2022, 10:43
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.