Newsletter

STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr

25.11.2022, 07:36aktualizacja: 25.11.2022, 07:37

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 1 755 471 1 137 770 374 461 249 593
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 109 090 112 394 23 270 24 656
Zysk (strata) brutto 108 679 115 345 23 182 25 303
Zysk (strata) netto przypadający /(a) na akcjonariuszy jednostki dominującej 80 373 87 157 17 144 19 120
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 112 694 88 475 24 039 19 409
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17 992) (30 163) (3 838) (6 617)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (51 422) (74 805) (10 969) (16 410)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 43 417 (16 561) 9 261 (3 633)
Aktywa razem 1 185 798 1 203 949 243 500 261 762
Zobowiazania długoterminowe 59 871 55 985 12 294 12 172
Zobowiązania krótkoterminowe 538 499 625 715 110 579 136 043
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 492 723 433 350 101 179 94 219
Kapitał zakładowy 1 750 1 750 359 380
Liczba akcji 17 500 000 17 500 000 17 500 000 17 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,59 4,98 0,98 1,09

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.11.2022, 07:36
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.