Newsletter

Strategie firmy HEUTHES w zakresie zmian prawnych w 2021 i 2022 r. związanych z obsługą rachunkowości w systemie ISOF-ERP

12.10.2021, 12:59aktualizacja: 12.10.2021, 13:06

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

HEUTHES
HEUTHES
W związku z szeregiem zmian prawnych w obsłudze rachunkowości, które muszą znaleźć odzwierciedlenie w systemach ERP, firma HEUTHES sukcesywnie aktualizuje swój system ISOF dopasowując go do wymogów poszczególnych instytucji w tym Ministerstwa Finansów i ZUS.

Wprowadzane obecnie zmiany dotyczą pięciu obszarów:

1. JPK_VAT,

Od 1 stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać nowa wersja struktury logicznej JPK_VAT z deklaracją. 26 sierpnia 2021 roku, aby umożliwić dostosowanie systemów informatycznych do wprowadzanych zmian, opublikowano roboczą wersję struktury logicznej JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2). Zaktualizowana struktura JPK_VAT z deklaracją uwzględnia wszystkie zmiany, które wchodzą w życie w okresie od 1 lipca 2021 roku do 1 stycznia 2022 roku.

2. E-faktury,

E-faktury zostaną w Polsce wprowadzone obligatoryjnie od 2023 roku, natomiast firmy będą zachęcane do ich używania już od stycznia 2022 poprzez możliwość wcześniejszego zwrotu VAT.

3. Płace – wprowadzenie kodu zawodu w ZUS ZUA i ZUS ZZA.

Rozbudowane zostaną zestawy kadrowe o występujące w zmienionych dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA kody wykonywanego zawodu wykonywanego przez ubezpieczonego.

4. Platforma Elektronicznych Faktur,

Zgodnie z rozporządzeniem 2014/55/UE oraz polską ustawą o elektronicznym fakturowaniu z dnia 9 listopada 2018 roku, nakładającym na wszystkie instytucje publiczne stosujące się do ustawy Prawo zamówień publicznych korzystanie z Platformy Elektronicznych Faktur (PEF) w celu odbioru od wykonawców faktur w formie elektronicznej, zamawiający w ramach procedury zamówień publicznych musi odbierać od dostawcy faktury przez platformę PEF.

Obecnie na rynku funkcjonują dwaj brokerzy PEF wybrani przez Ministerstwo Rozwoju: Infinite IT oraz PEFexpert, udostępniający dwie bezpłatne platformy mające za zadanie odbiór faktur elektronicznych od wykonawców.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów firma HEUTHES podjęła działania, aby w ramach procedury zamówień publicznych można było wysyłać dokumenty w postaci elektronicznej do PEF. Będzie to możliwe na trzy sposoby:

· przesłanie plików XML z ISOF bezpośrednio do PEF (przez API),

· eksport plików XML z ISOF, do zaimportowania ręcznego w platformie brokera PEF,

· obsługa dokumentów bezpośrednio w platformach brokerów PEF, bez ISOF.

W pierwszej kolejności HEUTHES zajmie się wersją komunikacji przez API, która służy do bezpośredniego przesyłania XML z ISOF do PEF. Do korzystania z API potrzebne jest firmowe, bezpłatne Konto Podmiotu w PEF. W planach jest również wprowadzenie ręcznego eksportu/importu plików XML z ISOF.

W następnej kolejności firma HEUTHES zamierza umożliwić import do ISOF dokumentów wygenerowanych w platformach PEF.

Europejska wersja krajowej PEF to Open Peppol - sieć akredytowanych europejskich punktów dostępu do wymiany ustandaryzowanych europejskimi normami dokumentów między podmiotami. Z Polski możliwe są trzy punkty dostępu, w tym dwóch krajowych brokerów PEF.

Warto zauważyć, że na Platformie Elektronicznych Faktur są nie tylko faktury. PEF obsługuje cały proces zamówień publicznych. Obsługuje 6 dokumentów: zamówienie, fakturę, fakturę korygującą, notę księgową, awizo dostawy i potwierdzenie odbioru.

5. Rozwój funkcjonalności i ergonomii,

Prowadzony rozwój obejmuje również:

· wprowadzenie funkcji odwrócenia na początku roku następnego księgowania wyceny bilansowej PLN sald kont walutowych na koniec roku,

· wprowadzenie obsługi ryczałtu do biur rachunkowych od przychodów ewidencjonowanych,

· zmiany w mechanizmie podzielonej płatności za wybrane towary lub usługi, udokumentowane fakturą, w której kwota brutto przekracza 15 tys. PLN,

· zmiany w PIT 4R i PIT 8AR, PIT 11,

· wprowadzenie uproszczonych sprawozdań finansowych w ISOF-FK (e-sprawozdania) dla tzw. jednostek micro i jednostek małych,

· w module Środki Trwałe wprowadzenie obsługi trybów amortyzacji ST podatkowej i bilansowej,

· rozbudowę korekt podatku VAT dotycząca okresów poprzednich,

· zmiany w Książce Podatkowej obejmujące m.in. kody GTU, dekretację delegacji i amortyzacji, cykliczne księgowania (szablony),

· zmiany wizualizacji i poprawę funkcjonalności: wprowadzania początkowych sald kont walutowych, JPK VAT7, ręcznych wielopozycyjnych dekretów księgowych do bufora FK z wykorzystaniem pozycji w części tzw. księgowań równoległych oraz Zestawienia stanu należności i zobowiązań firmy na jednym raporcie.

Jak wynika z powyższego wyliczenia zmiany prawne w tym sezonie znowu przysporzą dużo pracy nad ISOF. Jednak użytkownicy systemu otrzymają te zmiany w ramach opłat abonamentowych bez dodatkowych kosztów.

Więcej informacji na stronie www.isof.pl.

Źródło informacji: HEUTHES sp. z o.o

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 12.10.2021, 12:59
Źródło informacji HEUTHES sp. z o.o
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii