Newsletter

Biznes i finanse

Toruń: Będą zmiany w budżecie miasta

14.10.2021, 21:25aktualizacja: 14.10.2021, 21:27

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. Małgorzata Litwin
Fot. Małgorzata Litwin
Czy będą korekty w budżecie miasta na rok 2021 i Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia na lata 2021-2050, o tym zdecydują radni podczas najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się 21 października 2021 r.

Zmiany w budżecie na rok 2021 związane są w dużej mierze z oświatą i faktem, że każdy rok szkolny jest na nowo organizowany we wrześniu. - W roku szkolnym 2021/2022 zwiększenie wydatków w oświacie oszacowaliśmy na 21,1 mln zł. Z tej puli większość trafia do szkół prywatnych oraz przedszkoli – około 15 mln zł – poinformowała skarbnik miasta Magdalena Flisykowska podczas konferencji prasowej, jaka odbyła się w dniu 14 października 2021 r. Łącznie, wliczając tę zmianę, w roku 2021 do oświaty miasto dopłaci z własnych pieniędzy 153 mln zł.

I tak do przedszkoli niepublicznych ma trafić kwota w wysokości 10,5 mln zł, a do niepublicznych szkół, z których większość to szkoły policealne – 4,5 mln zł. Jak zauważyła pani skarbnik, niepubliczne placówki cieszą się zainteresowaniem mieszkańców, a co za tym idzie tylko w roku 2021 zarejestrowano w Toruniu 16 takich miejsc, począwszy od przedszkoli, po szkoły policealne.

Na funkcjonowanie szkół i przedszkoli miejskich dzięki proponowanej zmianie w budżecie przeznaczone jest 6,1 mln zł – 4,1 mln zł na wynagrodzenia pracowników oświaty, głównie dla nauczycieli. Związane jest to ze zwiększeniem w trakcie roku budżetowego zatrudnienia o 67 etatów. Prawie 1,9 mln zł wynika z wyższych kosztów mediów, np. ogrzewania i energii.

W proponowanej zmianie w budżecie na rok 2021 znalazły się także dopłaty do pobytu w Domach Pomocy Społecznej, w których przebywa aktualnie 492 osoby. Jako że osoby te na opłacenie swojego pobytu przeznaczają 70% swojego dochodu, resztę dopłaca miasto, które skierowało pensjonariusza do danej placówki. Łącznie w budżecie na rok 2021 na ten cel przeznaczona jest kwota 20 mln zł, zakładana zmiana dotyczy dodatkowych 900 tys. zł.  

Kolejną istotną potrzebą w budżecie miasta 2021 r. jest zmiana związana z finansowaniem Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika - na ten cel w zaplanowane było 14,5 mln zł. – Do tej pory przepis obligował samorząd do pokrywania takiej straty, co robiliśmy co roku. W tym roku takie przelewu od nas nie było, dlatego, że 2 lata temu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ten przepis jest niezgodny z konstytucją, ponieważ nakłada na samorząd zadania, które powinny być finansowane ze środków centralnych – wyjaśniała Magdalena Flisykowska. Obecny stan prawny wskazuje, że nie będzie obowiązku, a jedynie możliwość pokrywania straty. Zmiana w budżecie zakłada zatem, że kwotę 14,5 mln zł Gmina Miasta Toruń przekaże szpitalowi jako nieoprocentowaną pożyczkę do zwrotu w roku 2023, choć pod uwagę brany jest także scenariusz, że zostanie ona umorzona.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia na lata 2021-2050 zaś ujęte zostało zadanie związane z budową dwóch parkingów typu park and ride przy ul. Olimpijskiej i Dziewulskiego. W budżecie miasta zaplanowana na ten cel kwota na trzy lata  – 27,2 mln zł - wynikała z wcześniejszych wyliczeń i szacunków, jednak aktualnie okazała się ona niewystarczająca do realizacji zadania. – Najtańsza złożona w przetargu oferta opiewa na 31 mln zł – poinformowała Magdalena Flisykowska – Dlatego zwracamy się do Rady Miasta o zwiększenie środków na ten cel o 4,5 mln zł z przeznaczeniem na budowę i na inżyniera kontraktu, a także zabezpieczyć kwotę 3,1 mln zł na ewentualny dalszy wzrost kosztów. Zgodnie z aktualnym planem, Gmina Miasta Toruń przeznaczy na tę inwestycję 35 mln zł, a 17,1 mln zł wyniesie finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 14.10.2021, 21:25
Źródło informacji Toruń
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ