Newsletter

Trwa nabór do konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. 600 tys. zł dla twórców najlepszych innowacji

22.11.2022, 09:51aktualizacja: 22.11.2022, 10:25

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Do 1 grudnia trwa nabór do XXV edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości” organizowanego przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej innowacyjnych wyrobów i technologii opracowanych w Polsce. Na uczestników czekają nagrody o łącznej wartości aż 600 tys. zł.

Konkurs Polski Produkt Przyszłości już od 25 lat wspiera rozwój nowych, oryginalnych rozwiązań opracowywanych w naszym kraju. Jego celem jest wyłonienie i promocja najciekawszych, najbardziej innowacyjnych wyrobów i technologii z różnych dziedzin, które mają szansę zaistnieć na rynku, realnie przyczyniając się do postępu technologicznego i gospodarczego.

„Podstawą sukcesu na rynku jest innowacyjny produkt, który odpowiada na rzeczywiste potrzeby klientów, ale to nie wszystko. Potrzebny jest też właściwy czas i miejsce, w którym ten produkt zaistnieje. Ważne więc, żeby z tym innowacyjnym rozwiązaniem wpisać się w potrzeby klientów, ale i w odpowiednim czasie je zaprezentować, w odpowiedni sposób pokazać ten produkt na rynku” – powiedziała Izabela Banaś, zastępca dyrektora departamentu analiz i strategii w PARP.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

  • produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki,
  • produkt przyszłości przedsiębiorcy,
  • wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy.

W każdej z kategorii przyznana zostanie nagroda główna w wysokości 100 tys. zł, a także maksymalnie cztery wyróżnienia po 25 tys. zł. Kapituła konkursu może przyznać także nagrody specjalne: dla młodego przedsiębiorcy, za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz za ekoinnowację. Instytucje reprezentowane w kapitule mogą przyznać też własne nagrody.

Do konkursu aplikować mogą (indywidualnie lub wspólnie) uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy, działający na terenie Polski. Zgłoszone projekty oceniane będą przez ekspertów branżowych pod kątem poziomu innowacyjności, przydatności cech lub funkcjonalności produktu dla jego użytkowników końcowych, potencjału rynkowego, poziomu zaawansowania prac nad produktem, strategii wprowadzenia produktu na rynek, a także jego wpływu na środowisko. Dodatkowo punktowane będą patenty i zgłoszenia patentowe.

Uczestnikom konkursu powinny przysługiwać autorskie prawa majątkowe do zgłaszanych rozwiązań. Konkurs prowadzony jest z myślą o projektach, które osiągnęły już pewien stopień zaawansowania – powinny być doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (wymagany poziom gotowości technologicznej co najmniej 6 TRL) albo wdrożone do produkcji nie dłużej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego.

Wszyscy laureaci otrzymują prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości co wydaje się cenne z marketingowego punktu widzenia. Otrzymują również promocję produktu m.in. w postaci katalogu Laureatów Konkursu dostępnego on-line, jak i dystrybuowanego podczas różnych wydarzeń krajowych i międzynarodowych poświęconych innowacyjności. Przygotowywane są także m.in. filmy prezentujące nagrodzone rozwiązania, materiały prasowe, wywiady.

Co roku wybrani laureaci konkursu, są również rekomendowani do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP oraz do Godła Konkursu „Teraz Polska dla rozwiązań innowacyjnych”.

„Polski Produkt Przyszłości to nagroda, której istotą jest nie tylko finansowe i promocyjne wsparcie zwycięskich projektów, ale przede wszystkim docenienie zaangażowania polskich specjalistów w rozwój nowych technologii. Wdrożenie innowacyjnego produktu to zwieńczenie długotrwałego i żmudnego procesu. Należy też odnotować, że zwycięzcy konkursu bardzo często wyznaczają trendy w swoich dziedzinach i ścieżki dla innych innowacyjnych pomysłów, co jest dla nas szczególnie cenne” – podkreśla Agnieszka Katowicz, główny specjalista w departamencie analiz i strategii PARP.

Nabór do konkursu trwa do 1 grudnia 2022 r. do godz. 16.00. Udział jest bezpłatny.

Konkurs finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 2.4.1. inno_LAB - Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów).

Źródło informacji: PARP

Logotypy

Logotypy

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 22.11.2022, 09:51
Źródło informacji PARP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.