Newsletter

Tyle średnio zarabiają urzędnicy od funduszy UE (raport)

31.03.2023, 14:06aktualizacja: 31.03.2023, 14:10

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union 2021 - Source : EP
© European Union 2021 - Source : EP
Średnio 7 tys. zł brutto zarabiali w ubiegłym roku urzędnicy zajmujący się funduszami europejskimi. Łącznie przy wdrażaniu programów unijnych pracowało ponad 15 tys. osób, z czego ponad 5,4 tys. w urzędach marszałkowskich.

Resort funduszy opublikował kolejny raport na temat potencjału administracyjnego systemu instytucjonalnego służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności według stanu na 30 czerwca 2022 r. 

Z dokumentu wynika, że w systemie zatrudnionych było łącznie 15212 osób na 12188 etatach. Największą liczbę pracowników zatrudniały urzędy marszałkowskie pełniące rolę instytucji zarządzających w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, gdzie na 5414 pracowników ogółem przypadało 5279 etatów.  

Liczba pracowników i ich zarobki - grafika

Kolejno najwięcej zatrudnionych było w ministerstwach – 1760/1542 osoby, w tym 520 osób na 460 etatach w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniącym rolę strategiczną i koordynacyjną.  

W ramach obsługi wdrażania poszczególnych RPO największe zasoby kadrowe angażowała realizacja RPO dla województwa śląskiego – 896 osób/870 etatów. Najmniejszej liczby pracowników wymagało wdrażanie RPO w województwie lubuskim – 274 osoby/290 etatów. 

W porównaniu z poprzednim raportem, odnotowującym stan na 31 grudnia 2021 r., nastąpił spadek osób i etatów o 115 osób oraz o 133 etaty. Instytucje zgłosiły również mniejsze zapotrzebowanie na dodatkowych pracowników, które wyniosło 265 osób i spadło w porównaniu do zapotrzebowania na 385 osób zgłaszanych według stanu na 31 grudnia 2021 r. 

Wynagrodzenia 

Wysokość średniego wynagrodzenia w systemie realizacji UP 2014-2020 w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. wyniosła 6964 zł brutto. Natomiast w przypadku wyłączenia zarobków kadry kierowniczej, średnie wynagrodzenie osób zatrudnionych przy wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej wynosiło 6120 zł brutto.  

W porównaniu do poprzednio badanego okresu (od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.) średnie wynagrodzenie wzrosło o 494 zł brutto (z wynagrodzeniem kadry kierowniczej) i o 388 zł brutto (bez wynagrodzenia kadry kierowniczej). 

Najniższe średnie wynagrodzenie brutto w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., otrzymywali pracownicy wojewódzkich urzędów pracy – 5705 zł oraz urzędów miast – 6055 zł. Najlepiej opłacani urzędnicy są natomiast zatrudnieni w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w analogicznych funduszach wojewódzkich – 10050 zł, a także w instytucjach umiejscowionych w ministerstwach – średnio 9845 zł. 

Najlepiej wynagradzani byli pracownicy zaangażowani w realizację Krajowych Programów Operacyjnych i Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Średnia wysokość wynagrodzenia wyniosła odpowiednio 8387 zł i 8234 zł dla wszystkich pracowników wraz z kadrą kierowniczą. Natomiast najniższe średnie wynagrodzenia charakteryzowały Regionalne Programy Operacyjne - 6127 zł dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację RPO i 5528 zł, gdy nie uwzględnimy zarobków osób na stanowiskach kierowniczych. 

Najwyższe średnie wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnych Programów Operacyjnych zanotowano w instytucjach realizujących RPO województwa mazowieckiego (7603 zł średnia dla wszystkich pracowników i 6824 zł bez uwzględnienia kadry kierowniczej).  

Natomiast najniższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy zaangażowani w realizację RPO województwa warmińsko-mazurskiego (5291 zł z uwzględnieniem kadry kierowniczej i 4840 zł bez jej ujęcia).

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP
 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 31.03.2023, 14:06
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ