Newsletter

Unijny projekt Wodociągów Białostockich wraz z wiosną nabiera tempa

29.03.2021, 08:30aktualizacja: 29.03.2021, 08:32

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Rzędziana
Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Rzędziana
Realizowany przez Wodociągi Białostockie przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej projekt "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap" w pierwszym tegorocznym kwartale przebiegał planowo. Wraz z nadejściem wiosny prace budowlane zaczynają nabierać tempa.

Aktualnie kontynuowane są prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Rzędziana (Kontrakt 25) na Osiedlu Zawady. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Robót Ziemnych „WODREX” Leszek Jaworski z Białegostoku - rozpoczął prace na początku grudnia ubiegłego roku. W styczniu br. z uwagi na niskie temperatury i obfite opady śniegu prace zostały wstrzymane. Roboty budowlane w związku z poprawą pogody zostały wznowione w połowie marca.

W pierwszej dekadzie kwietnia Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Maria Drabent i Jacek Drabent Spółka Jawna z Białegostoku po zakończonych pracach przygotowawczych, planuje rozpocząć roboty budowlane na ulicach: Kiemliczów (Kontrakt 22), Wasilkowskiej (Kontrakt 23), Zwierzynieckiej – 49 KDW (Kontrakt 24) i Polnej (Kontrakt 26).

Ponadto na ulicach: Kiemliczów, Zwierzynieckiej – 49 KDW, Polnej i Rzędziana ze środków własnych Wodociągów Białostockich realizowana będzie sieć wodociągowa.

Zakończenie wszystkich prac na tych ulicach planuje się w październiku 2021 r. W efekcie jeszcze więcej mieszkańców Białegostoku będzie mogło przyłączyć swoje nieruchomości do nowych sieci.

Ponadto trwają prace na dwóch największych kontraktach realizowanych w ramach Projektu. Na terenie oczyszczalni w ramach zadania „Hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków” kontynuowane są prace związane z naprawą i zabezpieczeniem powierzchni betonowych osadników wstępnych oraz komór bloku biologicznego przewidzianych do zhermetyzowania, a w kwietniu planowane jest rozpoczęcie prac związanych z rozruchem i ruchem próbnym pierwszych zhermetyzowanych obiektów po zainstalowaniu urządzeń do dezodoryzacji powietrza.

W ramach drugiego zadania „Modernizacja stawów infiltracyjnych na terenie SUW w Wasilkowie” wznowiono prace modernizacyjne na drugim ciągu stawów infiltracyjnych polegające na usunięciu namułów, przebudowie skarp i wymianie złoża filtracyjnego. Wykonywane są również roboty konstrukcyjno-budowlane i elektryczne.

Zakończenie realizacji całego Projektu zaplanowane jest na wiosnę 2022 r. Więcej informacji na temat Projektu można uzyskać na stronie Projektu: www.projekt-wodociagibialystok.pl.

Nazwa Beneficjenta: "Wodociągi Białostockie" Sp. z o. o.

Tytuł Projektu: Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap

Całkowita wartość projektu: 170 673 563,37 PLN netto

Dofinansowanie z UE: 108 699 239,31 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Źródło informacji: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.03.2021, 08:30
Źródło informacji Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ