Newsletter

WAWEL SA Raport okresowy kwartalny 1/2024 Q

30.04.2024, 17:11aktualizacja: 30.04.2024, 17:12

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny 1/2024 Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
Przychody 167 928 157 143 38 862 33 431
Zysk z działalności operacyjnej 22 464 17 892 5 199 3 806
Zysk przed opodatkowaniem 24 129 19 947 5 584 4 244
Zysk netto z działalności kontynuowanej 19 341 16 014 4 476 3 407
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 53 710 30 340 12 430 6 455
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 530 -53 354 -11
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -518 -538 -120 -114
Przepływy pieniężne netto, razem 54 722 29 749 12 664 6 329
Aktywa razem 845 278 811 339 196 535 186 601
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania 20 243 20 529 4 707 4 721
Zobowiązania krótkoterminowe 107 851 92 967 25 076 21 382
Kapitał własny 717 184 697 843 166 752 160 497
Kapitał zakładowy 7 499 7 499 1 744 1 725
Średnioważona liczba akcji zwykłych na koniec okresu 1 291 846 1 291 846 1 291 846 1 291 846
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 14,97 12,40 3,46 2,64
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 555,16 540,19 129,08 124,24

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.04.2024, 17:11
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ