Newsletter

Zynga publikuje wyniki finansowe za drugi kwartał 2021 r.

09.08.2021, 10:38aktualizacja: 09.08.2021, 10:52

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Business Wire/Zynga
Business Wire/Zynga
- W drugim kwartale odnotowano dobre, wyższe niż prognozowano, wyniki z rekordowymi kwartalnymi przychodami z działalności reklamowej i rekordowym poziomem portfela zamówień.

- Rekordowe przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 161 mln USD w 2. kwartale, co oznacza wzrost o 11% rok do roku.

- Zamknięta transakcja przejęcia Chartboost, czołowej platformy służącej do sprzedaży i reklamowania gier.

- Ogłoszono umowę w sprawie przejęcia chińskiej firmy StarLark, producenta gry „Golf Rival”.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)-- Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA) ogłosiła wyniki finansowe za drugi kwartał zakończony 30 czerwca 2021 roku, zamieszczając na stronie internetowej poświęconej relacjom inwestorskim Raport kwartalny dotyczący dochodów za drugi kwartał 2021 r. Można się z nim zapoznać lub odwiedzić stronę: http://investor.zynga.com/financial-information/quarterly-results.

Niniejsza informacja prasowa zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja informacji dostępna jest tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20210805005959/en/.

„Zakończyliśmy pomyślnie pierwsze półrocze 2021 roku, osiągając wyniki za drugi kwartał, które są wyższe niż prognozowano, w tym najwyższy jak dotąd poziom przychodów, portfela zamówień i przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej za drugi kwartał. Nasza wieloletnia strategia rozwoju usług live, wprowadzania nowych gier i inwestycji w globalną ekspansję nieustannie utrzymuje firmę Zynga na ścieżce rozwoju - powiedział Frank Gibeau, dyrektor generalny firmy Zynga. - Dzisiaj z przyjemnością oficjalnie witamy zespół Chartboost w naszych szeregach jak również ogłaszamy zawarcie umowy w sprawie przejęcia chińskiej firmy StarLark - stworzonej przez utalentowanych programistów, którzy są autorami popularnej gry mobilnej „Golf Rival”.

Zarząd Zyngi zaplanował również telekonferencję, która odbyła się o godzinie14:00 czasu pacyficznego (17:00 czasu wschodniego) w celu omówienia wyników spółki. Przewidziano możliwość zadawania pytań, a przedstawiciele Zynga w miarę możliwości starali się na nie odpowiedzieć.

Konferencja była dostępna na stronie http://investor.zynga.com - nagranie z telekonferencji będzie można odtworzyć na stronie internetowej po jej zakończeniu lub wysłuchać pod następującymi numerami telefonu:

· Bezpłatny numer: (800) 537-0745,

· Numer dla połączeń międzynarodowych: (253) 237-1142;

· ID konferencji: 5929717.

Zynga Inc.

Spółka Zynga jest światowym liderem w dziedzinie interaktywnej rozrywki, którego misją jest zbliżanie do siebie ludzi z całego świata za pośrednictwem gier. Przy imponującym globalnym zasięgu obejmującym ponad 175 krajów i regionów świata, Zynga może poszczycić się zróżnicowaną ofertą popularnych gier, które zostały pobrane ponad cztery miliardy razy na urządzenia mobilne, w tym „CSR Racing”™, „Empires & Puzzles”™, „Hair Challenge”™, „Harry Potter: Puzzles & Spells”™, „High Heels!”™, „Merge Dragons!”™, „Merge Magic!”™, „Queen Bee”™, „Toon Blast”™, „Toy Blast”™, „Words With Friends”™ i „Zynga Poker”™. Z Chartboost, czołową platformą służącą do sprzedaży i reklamowania gier, Zynga staje się platformą nowej generacji zajmującą czołową pozycję w branży, zyskując możliwość optymalizacji kampanii programmatic i zwiększenia skali zysków. Powstała w 2007 r. spółka ma siedzibę główną w Kalifornii i biura w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Więcej informacji na stronie https://www.zynga.com/ lub na profilach Zynga w serwisach Twitter, Instagram, Facebook lub Zynga blog.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące w rozumieniu ustawy o reformie prywatnych sporów w sprawie papierów wartościowych z 1995 r. (United States Private Securities Litigation Reform Act), odnoszące się m.in. do obecnych i przyszłych działań podejmowanych przez spółkę Zynga, w tym potencjału do przyszłego rozwoju działalności; możliwości uzyskania przez spółkę zamierzonych korzyści związanych z połączeniem z Chartboost, Inc. („Chartboost”), jej oczekiwań dotyczących przyszłych wyników finansowych i operacyjnych oraz możliwości skutecznego konkurowania na globalnym rynku reklamowym; oraz proponowanego przejęcia spółki StarLark Technology, Co., Ltd. z siedzibą w Pekinie, gry mobilnej „Golf Rival” i innych powiązanych gier, własności intelektualnej, dokumentacji biznesowej i innych określonych aktywów i pasywów, w tym do możliwości osiągnięcia przez spółkę przewidywanych korzyści z przejęcia i wykorzystania platformy i potencjału firmy Zynga do dalszego rozwoju. W wypowiedziach prognozujących często pojawiają się słowa jak „przewidywany”, „planowany”, „zamierza”, „będzie”, „spodziewa”, „uważa”, „cel”, „oczekuje” oraz stwierdzenia w czasie przyszłym. Wypowiedzi prognozujące nie stanowią gwarancji przyszłej realizacji, lecz jedynie odzwierciedlają obecne oczekiwania zarządu. Pomyślne osiągnięcie celów objętych takimi wypowiedziami prognozującymi wiąże się z przyjęciem określonych założeń i jest obarczone istotnymi czynnikami ryzyka i niepewności, przy czym rzeczywiste wyniki mogą znacznie odbiegać od tych przewidywanych lub zamierzonych. Nie należy przywiązywać nadmiernej wagi do wypowiedzi prognozujących, ponieważ opierają się one na informacjach dostępnych dla spółki w dniu ich formułowania. Spółka nie ma obowiązku aktualizacji takich wypowiedzi. Czynniki, które mogą spowodować różnice pomiędzy planowanymi a rzeczywistymi wynikami obejmują: możliwość skutecznej integracji przez spółkę struktur Chartboost i osiągnięcia oczekiwanych korzyści płynących z transakcji; wpływ przejęcia na działalność i wyniki działalności operacyjnej firm Zynga i Chartboost oraz jej możliwość utrzymania relacji z partnerami biznesowymi; spełnienie warunków zamknięcia transakcji ze StarLark i możliwość jej terminowego zamknięcia; możliwość skutecznej integracji firmy StarLark i osiągnięcia oczekiwanych korzyści płynących z przejęcia StarLark i z powiązanych transakcji; ryzyko postępowania sądowego lub działań organów regulacyjnych w związku z tymi transakcjami; możliwość skutecznego konkurowania z innymi podmiotami z branży reklamy mobilnej i gier mobilnych. Więcej informacji i szczegółów na temat ryzyka, niepewności i założeń można znaleźć w publicznych wnioskach składanych przez spółkę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”), których kopie można uzyskać na stronie internetowej poświęconej relacjom z inwestorami http://investor.zynga.com lub na stronie SEC pod adresem https://www.sec.gov/.

Uwagi od wydawcy

Aby pobrać uzupełniające materiały filmowe i grafiki do gier Zyngi, należy wejść na stronę https://bit.ly/ZyngaQ22021.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210805005959/en/.

Źródło: Zynga

KONTAKT:

Relacje inwestorskie

Rebecca Lau

e-mail: Investors@zynga.com

-

Relacje z mediami:

Sarah Ross

e-mail: Sarah@zynga.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 09.08.2021, 10:38
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ