Newsletter

Ostrowiec Św.: Wymiana systemu grzewczego

04.04.2014, 13:58aktualizacja: 04.04.2014, 13:58

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Urząd miasta informuje o zasadach udzielania dotacji na wymianę systemów grzewczych

Urząd miasta informuje o zasadach udzielania dotacji na wymianę systemów grzewczych.

Od dwóch lat mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji

z budżetu miasta na dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie dotychczas wykorzystywanego w domu pieca węglowego lub koksowego na inne, bardziej ekologiczne urządzenie grzewcze np. gazowe, elektryczne, piec na paliwo stałe np. ekogroszek, czy po prostu podłączenie budynku do miejskiego systemu ciepłowniczego. Umożliwiła to przyjęta 22 czerwca 2012 roku przez Radę Miasta uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach położonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

W 2013 roku w maju zmieniliśmy nieco zasady udzielania dotacji m.in. podwyższając jej kwoty i rozszerzając możliwość ubiegania się o środki na wymianę systemów ogrzewania przez zarządców nieruchomości. Objęliśmy więc tym systemem również budownictwo wielorodzinne. Jeśli inwestycja dotyczy podłączenia budynku jednorodzinnego do miejskiej sieci ciepłowniczej, wówczas wysokość przyznanej dotacji nie może przekroczyć kwoty 1.000 zł. Jeśli natomiast właściciel zdecyduje się wymienić dotychczas wykorzystywany piec węglowy na inne urządzenie grzewcze, to przyznana kwota nie może być wyższa niż 2.000 zł. Z tej formy pomocy mogą również korzystać mieszkańcy bloków, jeśli z takim wnioskiem zwróci się zarządca. Wysokość dotacji przyznanej na jeden lokal mieszkalny w budynku nie może wówczas przewyższyć kwoty 800 zł. – W ubiegłym roku wpłynęło 34 wnioski

o skorzystanie z tej formy pomocy. Dwadzieścia osiem z nich dotyczyło właścicieli domków jednorodzinnych, trzy zostały złożone przez wspólnoty mieszkaniowe z ulicy Cegielnianej

i Słowackiego, jeden zaś złożyła Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”. Jestem przekonany,

że zmiana warunków przyznawania dotacji, a co za tym idzie również zwiększenie ich kwot, zachęciło naszych mieszkańców do likwidacji pieców opalanych węglem lub koksem. Przyczynia się to wprost do ograniczenia poziomu emisji niskiej na terenie naszego miasta – poinformował prezydent miasta Jarosław Wilczyński. Szczegółowe informacje na temat przyznawania dotacji można uzyskać w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta pod numerem 41 26 72 187 lub w Biurze Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko nr 14.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 04.04.2014, 13:58
Źródło informacji UM Ostrowiec Św.
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.