Newsletter

Oświadczenie Fundacji Mamy i Taty oraz Kongresu Nowej Prawicy w sprawie promocji lobby LGBTQ w Gdańsku

23.11.2017, 10:19aktualizacja: 23.11.2017, 10:19

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

od lewej Przemysław Majewski (KNP Gdańsk), Marek Grabowski (FMiT)
od lewej Przemysław Majewski (KNP Gdańsk), Marek Grabowski (FMiT)
Apel o czujność rodzicielską wobec treści szkodliwych dla dzieci.

17 listopada Urząd Miasta Gdańsk ogłosił wyniki Panelu Obywatelskiego dotyczącego sytuacji osób homoseksualnych. Wyniki te mają wiążący charakter dla miasta.

Fundacja przypomina, że z uczestnictwa w dyskusji zostały wykluczone środowiska pro-rodzinne, w tym Fundacja Mamy i Taty. Twórcy panelu uznali wsparcie dla środowisk homoseksualistów jako obligatoryjne, a dyskusja dotyczyła jedynie form poparcia.

Fundacja Mamy i Taty wraz z Kongresem Nowej Prawicy przeprowadziła 4 listopada happening pod Urzędem Miasta. W jego wyniku najbardziej radykalne pomysły lobby homoseksualnego nie uzyskały wymaganej większości.

Niestety dwie rekomendacje wzbudzają poważne obawy: szkolenia "antydyskryminacyjne" dla urzędników wszystkich szczebli oraz homoseksualna edukacja antydyskryminacyjna w szkołach.

Przemysław Majewski z Kongresu Nowej Prawicy komentuje: "Przyjęcie 7 z 15 rekomendacji „równościowych” przez Gdański Panel Obywatelski to nadal zagrożenie. Lobby LGBTQ uzyskało dostęp do edukacji w szkołach i przedszkolach, o czym będziemy informować rodziców, natomiast miasto dofinansowuje te organizacje, czego przykładem jest propagandowa wystawa +Piękno walki+ na Uniwersytecie Gdańskim, ze zdjęciami środowisk proaborcyjnych i LGBTQ".

Czy uczniowie w ramach zajęć antydyskryminacyjnych poznają ciemną stronę kultury LGBTQ? "Badania międzynarodowe wskazują, że homoseksualny styl życia niesie negatywne konsekwencje. Należą do nich znacznie wyższa zachorowalność na choroby weneryczne czy większa konsumpcja alkoholu i narkotyków w porównaniu z populacją heteroseksualną" - dodaje przedstawicielka Fundacji.

Gdański precedens wprowadzania tylnymi drzwiami, do szkół i urzędów, ideologii LGBTQ pokazuje, że niezbędna jest mobilizacja obywatelska. Politycy, radni i przedstawiciele organizacji wyznaniowych w większości przypadków przemilczeli ten panel. Sytuacja może powtórzyć się w innych miejscach w Polsce.

"Apelujemy do rodziców o wyrażanie sprzeciwu wobec zajęć antydyskryminacyjnych i edukacji seksualnej ze względu na ich demoralizujący i antyrodzinny charakter, do dyrekcji i nauczycieli zaś o uważne przyglądanie się i reagowanie na degradujące i zideologizowane treści przemycane w tych programach" - mówi Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty.

Fundacja Mamy i Taty założona 2010, promuje budowanie trwałych rodzin. Utrzymuje się ze środków indywidualnych darczyńców.

www.mamaitata.org.pl

www.facebook.com/FundacjaMamyiTaty/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 23.11.2017, 10:19
Źródło informacji Fundacja Mamy i Taty
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ