Newsletter

Piaseczno: Sesja Rady Miejskiej

04.04.2014, 14:07aktualizacja: 04.04.2014, 14:07

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

16 kwietnia, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę 16.04.2014 r. o godz. 9:30 odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokółu:

2.1. z XLIV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.03.2014r.

3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.

5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.

7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.

9. Bieżące uchwały:

9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł zgodnie z wnioskiem Wydz. GO).

9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 110.000 zł na konserwacje i naprawy monitoringu miejskiego).

9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 93.850 zł na wniosek Ref. SS).

9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 27.191 zł z tyt. odszkodowania z gwarancji ubezpieczeniowej i zwiększenia wydatków na naprawę pogwarancyjną ul. Julianowskiej).

9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.864.544 zł – część oświatowej subwencji ogólnej).

9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 68.470 zł w spr. realizacji projektu „Wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami w gminach Upplands-Vasby i Piaseczno”.

9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 566.730 zł na wniosek Wydz. IT).

9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej ((dot. zmiany klasyfikacji wydatków oraz przesunięcie środków w kwocie 102.548 zł na wniosek Ref. SZ).

9.9 W sprawie zmiany Uchwały Nr 1283/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.01.2014 r.

9.10 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 230.900 zł z tyt. dotacji celowej w ramach programu „Radosna szkoła”).

9.11 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 1.010.000 zł na wniosek Wydz. INW).

9.12 W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Konstancin-Jeziorna

9.13 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1284/XLII/2014 z dnia 15.01.2014r. z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014–2025

9.14 W sprawie zmiany uchwały Nr 1276/XLII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.01.2014 r.).

9.15 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej nr 211/37, położonej w Głoskowie.

9.16 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Nefrytowej, na rzecz użytkownika wieczystego Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3”.

9.17 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gminnej nr 67/13, położonej w obrębie 54 miasta Piaseczno.

9.18 W sprawie zmiany uchwały Nr 1211/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 2/2, obręb 15, położonej przy ul. Szkolnej w Piasecznie.

9.19 W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części działki ozn. nr ewid. 5 położonej w Siedliskach przy ul. Sielskiej 12.

9.20 W sprawie użyczenia części działek gminnych ozn. nr nr 160, 161 położonych w Wólce Kozodawskiej i część działki ozn. nr 39, obręb 78, położonej w Piasecznie w rejonie ulic – Al. Brzóz, Pięknej i Sosnowej.

9.21 W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baszkówka II zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 977/XLVII/2001 z dnia 24.10.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 16.11.2001 r. Nr 245, poz. 4793).

9.22 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotokłos dla działki nr ew. 156/1.

9.23 W sprawie zmiany uchwały Nr 1348/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 marca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno-Zalesie Dolne dla obszarów działek nr ewid. 49/4, 49/3 i 46 obręb 65.

9.24 W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą rady miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010, dla obszaru urbanistycznego oznaczonego symbolem 3UC.

9.25 W sprawie utworzenie odrębnego obwodu głosowania.

9.26 W sprawie zmiany uchwały nr 362/XV/2011 z dnia 14.12.2011r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno i nadania jej statutu.

9.27 W sprawie zawarcia umowy użyczenia na lokal użytkowy, usytuowany w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Urbanistów 6 w Julianowie.

9.28 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu o powierzchni 15,0 m2 stanowiącego część działki ozn. nr ewid. 7, obr. 14 położonej w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 59.

9.29 W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

9.30 W sprawie zawarcia umowy użyczenia na lokal użytkowy, usytuowany w budynku przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie.

9.31 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 45,38m2 usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Puławskiej 32C w Piasecznie.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 04.04.2014, 14:07
Źródło informacji UMiG Piaseczno
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.