Newsletter

Pruszcz Gdański: Oceń plan adaptacji do zmian klimatu

13.10.2021, 18:50aktualizacja: 13.10.2021, 18:54

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. Plakat
Fot. Plakat
Trwają konsultacje, w których pruszczanie mogą ostatecznie wypowiedzieć się na temat powstałego w wyniku wielomiesięcznych badań i prac dokumentu pn. „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański” (MPA). Plan obejmuje działania podejmowane w perspektywie wieloletniej - od dnia wdrożenia planu do 2030 roku.

Dokument, który poddawany jest obecnie ocenie stanowi zbiór rozwiązań dla ustalonych wspólnie z różnymi grupami interesariuszy problemów i potrzeb. Zaplanowane w kolejnych etapach działania, które zostały zawarte w opracowaniu, będą miały wpływ na dalszy rozwój naszego miasta z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i polepszenia komfortu życia wszystkich mieszkańców miasta Pruszcz Gdański.
 
Pierwsze badanie ankietowe wśród pruszczan odbyło się za pomocą ankiety online w dniach od 22 marca 2021 r. do 12 kwietnia 2021 r. W badaniu wzięło udział 329 osób. Zdecydowana większość osób objętych badaniem uznała, że wpływ zmian klimatu na miasto Pruszcz Gdański będzie negatywny lub bardziej negatywny niż pozytywny. Kolejne badanie ankietowe odbyło się od 5 do 26 lipca 2021 r., wówczas pruszczanie otrzymali możliwość wyrażenia opinii w zakresie wyboru opcji adaptacji tj. możliwych do podjęcia działań zapisanych w opracowywanym projekcie dokumentu pn. „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański do 2030”. W badaniu wzięło udział 79 respondentów. Szczegółowe wyniki obu badań można znaleźć w opracowanym planie - MPA, który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Do 21 października 2021 r. każdy z mieszkańców miasta Pruszcz Gdański może wnieść uwagi i wnioski do projektu MPA. Z dokumentem można zapoznać się osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański lub elektronicznie – pełna dokumentacja MPA dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.pruszcz-gdanski.pl/obwieszczenie/10598/obwieszczenie-pr-062-1-8-2021).
 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański;
- ustnie do protokołu;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: planowanie@pruszcz-gdanski.pl lub za pośrednictwem portalu konsultacji znajdującym się pod adresem https://pruszczgdanski.konsultacjejst.pl/

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu jest przygotowywany przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w ramach projektu pt.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 13.10.2021, 18:50
Źródło informacji Pruszcz Gdański
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.