Newsletter

Chińskie i europejskie media nawiązują obopólnie korzystną, wielostronną współpracę

11.12.2020, 08:38aktualizacja: 11.12.2020, 08:46

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

CMG
CMG

PEKIN, 10 grudnia 2020 r. /PRNewswire/ -- Chińska Grupa Mediowa (CMG) oraz jej europejscy partnerzy wydali oświadczenie o wzmocnieniu współpracy mediowej, wzywając w jej ramach media chińskie i europejskie do wykonania zobowiązań ciążących na nich jako na podmiotach upowszechniających informacje i wspólnego zbudowania wśród społeczeństwa światowego bazy wiedzy, która umożliwiłaby pokonanie pandemii.

Oświadczenie wydano podczas transmitowanego w sieci wydarzenia zatytułowanego „Internetowe Forum na Rzecz Współpracy Mediów Europejskich 2020”, zorganizowanego przez CMG pod hasłem „Dialog na rzecz współpracy w duchu wzajemnego zaufania”.

Dwudziestu dziwięciu delegatów z 25 organizacji z państw europejskich i Chin odbyło pogłębione debaty na temat wzmacniania koordynacji, zacieśniania więzów, zjednoczenia na rzecz pokonania pandemii i zwiększenia świadomości społecznej poprzez rzetelną wymianę poglądów.

Prezes i redaktor naczelny CMG, Shen Haixiong, przedłożył trzy propozycje dotyczące sytuacji mediów w czasie pandemii. Powiedział: „Po pierwsze, powinniśmy pogłębić współpracę w zakresie przekazywania informacji o rozprzestrzenianiu się COVID-19; po drugie, powinniśmy promować wymianę personelu między organizacjami mediowymi, a po trzecie, powinniśmy zbudować silniejsze podwaliny pod naszą współpracę”.

W swoim przemówieniu podkreślił, że Chiny i Europa są zgodne, że wspieranie i wprowadzanie w życie multilateralizmu, umacnianie globalnych działań na rzecz walki z COVID-19 oraz wspólne promowanie ogólnoświatowej odnowy gospodarczej i pokonywanie wyzwań związanych ze zmianą klimatu leży w ich wzajemnym interesie. W tym zakresie więcej nas łączy niż dzieli. Chińscy i europejscy partnerzy mediowi zamierzają dążyć do nawiązania nowego, bliższego, głębszego i bardziej pragmatycznego dialogu, wymiany poglądów i współpracy.

Michael Friedenberg, prezes Agencji Reuters, powiedział: „Musimy zacząć doceniać znaczenie partnerstwa w ekosystemie nowych mediów. Możemy opowiedzieć się za realizowaniem go w formie dziennikarstwa opartego na współpracy, koalicji branżowych, wykorzystywania nowych możliwości biznesowych, współdzielenia treści lub platform”.

Wspomniał również o współpracy między CMG i CCTV+ oraz jej priorytetowym traktowaniu.

„Bez przejrzystej, dwustronnej wymiany informacji nigdy nie zdołamy osiągnąć pełnego zaufania ani nawiązać głębokiej współpracy. Właśnie z tego względu media odgrywają tak istotną rolę w budowaniu przyjaznych relacji między państwami i obywatelami poszczególnych państw” - powiedział Paolo Panerai, redaktor naczelny i dyrektor generalny Class Editori S.p.A.

„Jestem przekonany, że w obliczu wzrostu globalnych współzależności, spółki mediowe nie mogą już pracować w oderwaniu od siebie” - podkreślił Michael Peters, dyrektor generalny i prezes zarządu Euronews. Wyraził on również przekonanie, że Euronews i CMG będą pogłębiały wzajemną współpracę na rzecz większego zrozumienia naszych kultur.

CCTV+ i Reuters przeprowadziły również ceremonię uruchomienia China Business Video (CBV). Dzięki uruchomieniu tej platformy klienci serwisu Reuters mogą uzyskać informacje finansowe z Chin, rozprowadzane bezpośrednio za pośrednictwem CMG, a uruchomienie tej platformy jest również jednym z przejawów umocnienia współpracy mediowej i wymiany informacji między Chinami i mediami z innych państw.

Podczas forum prezes CCTV Video News Agency (CCTV+), Teng Yunping oraz Adrian Wells, dyrektor zarządzający European News Exchange (ENEX) podpisali „Strategiczny Protokół Ustaleń” wyznaczający oficjalne uruchomienie programu „Europejscy Partnerzy Mediowi (EMP)". W przyszłości obie strony „Protokołu Ustaleń” wzmocnią współpracę w zakresie wymiany materiałów informacyjnych, zagranicznych reporterów, programów informacyjnych i forów mediowych.

Jednocześnie, wyemitowano program „BizToday” prezentujący program „Europejscy Partnerzy Mediowi” z dostosowanymi do potrzeb rynku chińskiego i rynków europejskich informacjami finansowymi opracowanymi wspólnie przez CMG, CCTV+ i ENEX.

Podczas forum przedstawiciele Chin i Europy odbyli wspólny panel dyskusyjny pod hasłem „Wielostronna współpraca i wzajemne zaufanie, wspólne wyzwania i wzajemnie owocna przyszłość", podczas którego dyskutowano, jak media chińskie i europejskie zamierzają promować wzajemne zaufanie między obywatelami obu kontynentów i realizować wielostronną współpracę na rzecz osiągania obopólnych korzyści.

Zdjęcie: https://mma.prnewswire.com/media/1361762/CMG_European_media_partners_issued_statement_CCTV.jpg

Źródło: CCTV+

Źródło informacji: PR Newswire

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 11.12.2020, 08:38
Źródło informacji PR Newswire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.