Newsletter

MKiDN: Średnie miejscowości z mocnym wsparciem kultury. Pieniądze z unijnego Programu FEnIKS trafią do samorządowych instytucji (komunikat)

27.03.2024, 12:35aktualizacja: 27.03.2024, 12:36

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje:

Wsparcie dla nowoczesnej infrastruktury kulturalnej, projektowanie oferty włączającej lokalne społeczności i poprawa warunków działania instytucji kultury w mniejszych miejscowościach – to założenia, którymi kieruje się MKiDN otwierając program dla 139 średnich miast, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze.

Będzie to możliwe dzięki decyzji o rozszerzeniu katalogu uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej VII Priorytetu Kultura Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027.

Samorządowe instytucje kultury oraz jednostki samorządu terytorialnego będą mogły wziąć udział w kolejnym naborze wniosków unijnego Programu FEnIKS. Rozszerzenie katalogu potencjalnych beneficjentów umożliwi budowę nowoczesnej infrastruktury kultury, odpowiadającej na potrzeby mieszkańców.

– Chcemy zapewnić mieszkańcom średnich miast dobre warunki do korzystania z oferty kulturalnej oraz wzmocnić społeczności lokalne. Możliwość realizacji wspólnych sąsiedzkich działań, wymiany i czerpania z wiedzy, wzmacnia tożsamość – podkreśla Joanna Scheuring-Wielgus, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – Zależy nam na eliminowaniu barier, takich jak wysokie koszty rozrywki czy ograniczony dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami – dodaje.

Średnie miasta, które znalazły się na liście, cechuje utrata funkcji społeczno-gospodarczych i administracyjnych. Charakteryzuje je odpływ ludności do dużych ośrodków (zwłaszcza wykształconej w wieku produkcyjnym), upadek tradycyjnych lokalnych przemysłów, starzejące się społeczeństwo, jak również zmieniający popyt na niektóre usługi oraz niedopasowanie popytu i podaży na rynku pracy. Miasta te zmagają się z niezadowalającą dostępnością terytorialną, w tym niedostatecznymi połączeniami transportowymi z innymi miastami i z obszarem funkcjonalnym, zarówno w zakresie odpowiedniej jakości połączeń drogowych, kolejowych, jak i siatki połączeń w transporcie zbiorowym. W efekcie następuje osłabienie bazy ekonomiczno-finansowej tych samorządów, grożąc dalszym pogarszaniem się warunków życia oraz warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.

Nowy nabór do unijnego Programu FEnIKS

Najbliższy nabór wniosków w trybie konkurencyjnym rozpocznie się 24 czerwca i potrwa do 30 września 2024. Szczegółowe informacje, w tym regulamin wyboru projektów, będą dostępne od 24 maja br. na stronie www.poiis.mkidn.gov.pl/feniks.

Lista średnich miast, z których mogą zgłaszać się wskazane podmioty https://www.gov.pl/attachment/0179d436-5610-42e7-ab44-0337115e357c

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ kblu/ mhr/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.03.2024, 12:35
Źródło informacji MKiDN
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii