Newsletter

Nauka i technologie

e-ZLA elektroniczne zwolnienie lekarskie w systemie ISOF

08.06.2023, 08:30aktualizacja: 08.06.2023, 08:30

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej zostało wprowadzone do użytku w w styczniu 2016 roku i funkcjonowało na równi ze zwolnieniem w formie papierowej. Natomiast od grudnia 2018 roku lekarze są zobowiązani wystawiać zwolnienia lekarskie wyłącznie w formie elektronicznej, które automatycznie przekazywane są do ZUS. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych), nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego na PUE ZUS.

W ostatnim czasie firma HEUTHES wprowadziła do systemu ISOF-ERP obsługę elektronicznych zwolnień lekarskich. Chcąc skorzystać z e-ZLA, w pierwszej kolejności należy założyć konto na PUE. Więcej informacji w tym temacie można znaleźć na stronie www.zus.pl/ezla. Mając login i hasło dedykowane do połączenia z usługą, można przystąpić do samodzielnej konfiguracji. Po skonfigurowaniu, dostęp do zwolnień uzyskuje się w module: Rachunkowość/Płace i kolejno Zdarzenia/Zwolnienia lekarskie. Import zwolnień do systemu może odbywać się na dwa sposoby:

• ręczne wgranie pliku zip ze zwolnieniami, pobranego z PUE (opcja Importuj i kolejno plik ZIP - zwolnienia lekarskie z PUE),

• automatyczny import z serwisu PUE (opcja Importuj i kolejno import zwolnień lekarskich z serwisu e-ZLA).

Po wczytaniu zwolnień do systemu ISOF pliki z ze zwolnieniami zapisują się we wskazanym folderze DMS, a dane ze zwolnień zapisywane są w odpowiedniej tabeli w bazie. Po tym procesie dane ze zwolnień nie rejestrują się automatycznie jako zdarzenia kadrowe. Użytkownik musi wskazać zwolnienie, które chce zarejestrować i użyć opcji „Rejestruj zwolnienie”. Jeśli wszystkie dane zwolnienia są poprawne i zdarzenie nie koliduje z innym zarejestrowanym w tym samym momencie zdarzeniem, rejestracja przebiega prawidłowo, a w kolumnie „Wynik importu” pojawia się komunikat: „Zarejestrowane jako zdarzenie kadrowe”. W przypadku błędów z rejestracją zdarzenia w tej samej kolumnie pojawia się komunikat o błędzie.

Wprowadzenie obsługi elektronicznych zwolnień lekarskich do systemu ISOF to kolejne udogodnienie dla klientów, które pozwala zaoszczędzić czas i eliminować zużycie papieru.

Więcej informacji na stronie www.isof.pl.

Źródło informacji: HEUTHES Sp. z o.o.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 08.06.2023, 08:30
Źródło informacji HEUTHES Sp. z o.o
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ