Newsletter

Nauka i technologie

Konferencja “Challenges and Opportunities for Electronic and Photonic Ecosystems Resulting from the EU Chips Act”

02.03.2023, 11:25aktualizacja: 02.03.2023, 11:28

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Cezamat
Cezamat
4 kwietnia odbędzie się konferencja „Challenges and Opportunities for Electronic and Photonic Eco-systems Resulting from the EU Chips Act”, organizowana przez Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechnika Warszawska.

Konferencja będzie poświęcona działaniom instytucji europejskich podejmowanym z uczelniami, instytutami badawczymi i przedsiębiorstwami z obszaru mikroelektroniki/nanoelektroniki, fotoniki i mikrosystemów MOEMS, a wynikającym z EU Chip Act.

„Dokument to odpowiedź Europy na kryzys wywołany krótkowzrocznymi decyzjami producentów i rządów krajów wysoko rozwiniętych pozbywania się własnej produkcji układów scalonych na rzecz krajów azjatyckich, głównie Chin” - mówi prof. Romuald B. Beck z Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW.

Katastrofalne skutki tych decyzji ujawniły przerwy w produkcji wyrobów high-tech oraz w dostawach podzespołów do konsumentów, np. w Europie, w efekcie pandemii COVID-19. 

„Brak produkcji układów scalonych w kraju wytwórcy produktu końcowego może prowadzić do dramatycznego spowolnienia, czy wręcz zatrzymania, skądinąd znakomicie wcześniej prosperującej firmy. Przykład? Europejski przemysł motoryzacyjny: tu brak układów scalonych uniemożliwił zbyt wyprodukowanych już aut, a liczba oczekujących na część pojazdów szła w miliony” - dodaje profesor. 

EU Chips Act, tak jak US Chips Act w USA, projektuje rozwój branży mikroelektronicznej i fotonicznej w Europie. Opisane działania i wsparcie konstytuują nowy paradygmat: produkcja elementów i układów scalonych na miejscu to warunek bezpieczeństwa i odnoszenia sukcesów ekonomicznych w bardzo wielu gałęziach przemysłu.

„EU Chips Act proponuje działania w kilku obszarach i mechanizmy ich realizacji. Ponieważ sytuacja w poszczególnych państwach UE jest różna, kraje, i pojedyncze instytucje, szukają dla siebie optymalnych rozwiązań” - mówi profesor. „Wobec złożoności i wielotorowości przedstawionych mechanizmów niełatwe a istotne jest rozpoznanie możliwości, jakie środowisku elektroniki i fotoniki daje EU Chips Act, i wybranie tych, które maksymalizują szansę sukcesu w Europie, w kraju, czy danej jednostki” - dodaje.

Zasadnicza kwestia bezpieczeństwa urządzeń i systemów z układami scalonymi, cyberbezpieczeństwa, rozważana jest zwykle z poziomu oprogramowania, ale aby system był prawdziwie bezpieczny - oprócz bezpiecznego oprogramowania musi wykorzystywać tylko układy scalone projektowane i produkowane w warunkach bezpiecznych. To oznacza konieczność produkowania takich układów w kraju producenta urządzenia końcowego. Polskich systemów - w Polsce.

„Konferencja to forum wymiany doświadczeń i platforma porozumienia, szukania partnerów, z którymi osiągnięcie sukcesu jest bardziej prawdopodobne” - mówi Romuald B. Beck.

Dyskusja dotknie także polityki krajowej: prowadzenia badań podstawowych i B+R oraz form i projektów wsparcia dla polskich przedsiębiorstw. Istotna jest inicjatywa powołania klastra instytucji aktywnych w obszarze mikroelektroniki, fotoniki i mikrosystemów (MOEMS) w Polsce.

Dyskutantami będą przedstawiciele polskich i europejskich ośrodków naukowo-badawczych oraz firm komercyjnych.

„Liczymy na udział przedstawicieli Komisji Europejskiej, odpowiedzialnych za sformułowanie i wprowadzanie w życie EU Chips Act. Mamy zapewnienie obecności wysokiej rangi przedstawiciela KDT JU, wspierającego Europę w odzyskaniu zdolności produkcyjnych w mikroelektronice i fotonice. Oczekujemy przedstawicieli renomowanych europejskich uczelni i instytutów badawczych, mocno zaangażowanych w prace w tej dziedzinie. Niektóre z nich już przed uchwaleniem EU Chips Act podjęły paneuropejskie inicjatywy służące podnoszeniu poziomu prac i skuteczności wdrażania badań do technologii produkcyjnych, np. program ASCENT+ czy projekt ICOS” - mówi profesor Beck.

Na konferencję zaproszono także przedstawicieli przemysłu półprzewodnikowego i innych, uzależnionych od dostępu do elementów i układów mikroelektronicznych i fotonicznych oraz producentów urządzeń i systemów niezbędnych do ich produkcji.

Link do rejestracji: https://forms.office.com/e/2jc9bRQ9sY

Źródło informacji: Cezamat
 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 02.03.2023, 11:25
Źródło informacji Cezamat
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii