Newsletter

Nauka i technologie

Marszałek Podkarpacia: obrazy satelitarne stanowią narzędzie dla regionów

14.10.2021, 15:18aktualizacja: 14.10.2021, 15:29

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union / Fred Guerdin
© European Union / Fred Guerdin
Kiedy debatujemy nad dążeniami związanymi z lokalnym Zielonym Ładem, pragnę podkreślić znaczenie Europejskiego Systemu Obserwacji Ziemi Copernicus jako niezbędnego źródła informacji – mówił w Europejskim Komitecie Regionów marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Zapewniał, że obrazy satelitarne są nie tylko dla ekspertów, ale stanowią narzędzie dla regionów.

Samorządowiec  wziął udział dyskusji z unijnym komisarzem ds. środowiska Virginijusem Sinkevicziusem.

„Kiedy debatujemy nad dążeniami związanymi z lokalnym Zielonym Ładem, determinacją, aby do 2050 r. uczynić Europę bardziej ekologiczną, zrównoważoną i pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem, pragnę podkreślić znaczenie Europejskiego Systemu Obserwacji Ziemi Copernicus jako niezbędnego źródła informacji” – wskazał marszałek.

Jak wyjaśnił, program pomaga zdobyć dokładniejszą wiedzę o naszych terytoriach. To z kolei daje dogłębne zrozumienie stanu środowiskowego i społeczno-gospodarczego tych terytoriów i pozwala wyraźniej dostrzec dalekosiężne skutki polityki Zielonego Ładu.

„Dzięki obrazom satelitarnym mamy możliwość monitorowania różnych środowisk, a tym samym podejmowania bardziej świadomych decyzji w celu lepszej ochrony przyrody” – zaznaczył Ortyl.

Marszałek zauważył, że województwo podkarpackie współpracuje międzyregionalnie z 22 innymi regionami europejskimi na platformie NEREUS (gdzie Ortyl pełni funkcję wiceprezesa), aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania danych satelitarnych i usług kosmicznych. Jak poinformował, wspólnie z Komisją Europejską i Europejską Agencją Kosmiczną samorządowcy stworzyli zbiór najlepszych praktyk i żywych historii użytkowników o tym, jak regiony z powodzeniem korzystają z systemu.

Zdaniem samorządowca, przykłady te ilustrują nie tylko, w jaki sposób program Copernicus przyczynia się do tworzenia lepszych polityk publicznych i modernizacji sektora publicznego, ale przede wszystkim, że jest niezbędny we wszystkich dziedzinach polityki objętych Zielonym Ładem.

„Począwszy od zrównoważonego rolnictwa produkującego zdrowszą żywność, lepszą ochronę i zarządzania lasami, po bardziej ekologiczny transport, energię i budynki, poprawę jakości powietrza i gleby, lepszą gospodarkę wodną, inteligentniejsze miasta i planowanie urbanistyczne” – wyjaśnił Ortyl.

W ocenie marszałka, musimy w coraz większym stopniu uwzględniać te możliwości w naszych rozważaniach na temat kształtowania polityki wokół Zielonego Ładu. Przekonywał, że obrazy satelitarne są nie tylko dla ekspertów, ale stanowią narzędzie dla regionów i ich obywateli.

Komisarz Sinkeviczius podkreślał, że potrzebne są znaczne wysiłki ze strony samorządów, aby pomóc w osiągnięciu unijnego celu 55-procentowej redukcji emisji CO2 do 2030 roku. Zdaniem przedstawiciela KE, obszary wymagające dekarbonizacji, takie jak budynki, potrzebują lokalnych rozwiązań, ale także programów wspieranych z funduszy krajowych i unijnych.

„Niedawny światowy wzrost cen energii wzmacnia potrzebę większego udziału energii odnawialnej (w miksie energetycznym – PAP) i bardziej efektywnego wykorzystywania energii. Propozycje osiągnięcia tego przedstawiliśmy w pakiecie >>Fit for 55<<” – przypomniał Sinkeviczius.

„W grudniu przedstawimy również nową ważną propozycję poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Powinno to podwoić tempo renowacji, przynosząc znaczne korzyści gospodarcze gospodarstwom domowym w UE” – zapowiedział.

Przypomniał też, że KE zaproponowała utworzenie nowego Społecznego Funduszu Klimatycznego, aby zapewnić państwom członkowskim specjalne środki finansowe na pomoc obywatelom UE w finansowaniu inwestycji w efektywność energetyczną, nowe systemy ogrzewania i chłodzenia oraz czystszą mobilność.

Europejski Zielony Ład ma pomóc przekształcić UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto  i w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów, a przy tym „żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle”.

kic/

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 14.10.2021, 15:18
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ