Newsletter

Nauka i technologie

NDC Partnership i UNFCCC wdrażają mechanizm wspomagający kraje w realizacji ambitnych celów NDC 3.0 i przyspieszający ich wdrażanie

11.06.2024, 16:15aktualizacja: 11.06.2024, 16:20

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PR Newswire/ NDC Partnership
PR Newswire/ NDC Partnership
Organizacja NDC Partnership i sekretariat Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) wdrażają internetowe narzędzie wspierające kraje w realizacji ambitnych celów określonych w ramach wkładów ustalonych na szczeblu krajowym (z ang. Nationally Determined Contributions - NDC) 3.0, które mają zostać zrealizowane na początku 2025 roku.

BONN, Niemcy, 11 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- W dniu dzisiejszym, organizacja NDC Partnership i sekretariat UNFCCC zainaugurowały NDC 3.0 Navigator, interaktywne narzędzie wspierające kraje w dążeniu do realizacji ambitnych celów NDC 3.0 i przyspieszające wdrażanie kolejnej rundy NDC, które mają zostać przedstawione na początku 2025 r. System Navigator został opracowany przy technicznym wkładzie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Światowego Instytutu Zasobów (WRI) i ponad 30 innych organizacji partnerskich.

NDC 3.0 Navigator, obejmujący siedem „ścieżek do ambitnych i możliwych do wdrożenia NDC”, wspomaga kraje rozwijające się w identyfikowaniu i badaniu odpowiednich dla każdego z nich metod przygotowania NDC 3.0. Z narzędzia tego kraje mogą korzystać w celu zbadania możliwości podniesienia poziomu zobowiązań NDC, z uwzględnieniem krajowych priorytetów i kluczowych potrzeb w zakresie wdrażania i finansowania, aby podnieść poziom realizacji zobowiązań do 2025 r. Aplikacja Navigator ma charakter samodzielny i nienakazowy, a pytania przewodnie ukierunkowują poszczególne państwa na opcje najbardziej dla nich odpowiednie. Warianty te są uzupełnione studiami przypadków i odnośnikami do wskazówek, źródeł informacji i wsparcia. Będąc stale rozwijanym narzędziem, system ten będzie rozbudowywany i aktualizowany w miarę dostępności nowej wiedzy i doświadczeń.

Uruchomienie Navigatora przypada na okres prac krajów nad przygotowaniem NDC, które powinny być wystarczająco wymagające, aby dostosować się do celu porozumienia paryskiego, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza, przy jednoczesnym budowaniu znacznie większej odporności na zaostrzające się konsekwencje zmian klimatycznych. Na podstawie pierwszej światowej oceny sytuacji (GST) przeprowadzonej podczas COP28 stwierdzono, że chociaż porozumienie paryskie przyczyniło się do podjęcia niemal powszechnych działań na rzecz klimatu, to wciąż istnieją znaczne luki w zakresie poziomu zaangażowania, tempa wdrażania i możliwości dostępu do finansowania niezbędnych do realizacji porozumienia paryskiego poprzez uczciwą transformację, która nie pozostawia nikogo w tyle.

Uwzględniając najnowsze osiągnięcia naukowe i wyniki GST, Navigator zapewni poszczególnym krajom wsparcie w odzwierciedleniu wyników GST w ich NDCs 3.0 i pomoże zapewnić ich łatwe przełożenie na plany wdrożeniowe i inwestycyjne w celu rozszerzenia możliwości finansowania działań związanych z klimatem.

Rozpoczęcie programu Navigator zbiega się z czerwcowymi spotkaniami klimatycznymi ONZ, znanymi również jako SB60 lub 60. sesja organów pomocniczych UNFCCC w Bonn, gdzie przedstawiciele wielu krajów oraz innych zainteresowanych stron obradują w celu intensyfikacji postępów w zakresie najważniejszych kwestii politycznych w kierunku COP29 w Baku w Azerbejdżanie.

Sekretarz wykonawczy UNFCCC Simon Stiell podkreślił:

„Ustalone na poziomie krajowym wkłady mogą i muszą służyć jako potężne projekty, aby stymulować rozwój gospodarek i społeczeństw poszczególnych państw, gwarantując więcej miejsc pracy, większą równość płci, dostęp do bezpiecznej i przystępnej cenowo czystej energii, zmniejszenie zanieczyszczenia, poprawę zdrowia ludzkiego, a także wyższy standard życia. Współpracując z systemem ONZ i innymi partnerami, skoncentrowaliśmy się na możliwościach zapewnienia praktycznego wsparcia stronom, które go potrzebują. System NDC 3.0 Navigator umożliwia dostęp do informacji, narzędzi i kontaktów, które mogą przyczynić się do opracowania nowych, ustalonych na poziomie krajowym wkładów, przy jednoczesnym skupieniu się na ich rzeczywistym wdrożeniu”.

Współprzewodniczący inicjatywy NDC Partnership Dan Jørgensen, minister ds. współpracy rozwojowej i światowej polityki klimatycznej Królestwa Danii, powiedział:

„Konferencja GST - podczas której poszczególne kraje świata zgodziły się na odejście od paliw kopalnych, potrojenie mocy odnawialnych źródeł energii w skali globalnej i podwojenie efektywności energetycznej - potwierdziła pilną potrzebę współpracy międzynarodowej w celu zintensyfikowania aspiracji i realizacji porozumienia paryskiego. Narzędzie NDC 3.0 Navigator wspomaga kraje w uzyskiwaniu informacji niezbędnych do opracowania NDC, które są zgodne z celami porozumienia paryskiego, gwarantując jednocześnie sprawiedliwą i zrównoważoną transformację”.

Współprzewodnicząca NDC Partnership dr Jeanne d'Arc Mujawamariya, minister środowiska Republiki Rwandy, powiedziała:

„Wypracowanie wymagających i ambitnych NDC przygotowanych z myślą o wdrożeniu jest niezmiernie ważnym przedsięwzięciem. Należy przeanalizować wszystkie możliwe drogi do zwiększonych NDC, które umożliwią krajom podejmowanie natychmiastowych działań i przyciągną szeroko zakrojone inwestycje. Ścieżki przedstawione w NDC 3.0 Navigator umożliwią państwom przygotowanie wysokiej jakości ambitnych i możliwych do wdrożenia planów NDC 3.0, które będą zgodne z ich priorytetami rozwojowymi. Zdecydowanie doceniamy zaangażowanie NDC Partnership w tę kluczową działalność”.

NDC 3.0 Navigator to narzędzie umożliwiające krajom opracowanie wysokiej jakości kompleksowych wniosków o wsparcie w przygotowaniu ich własnych NDC 3.0 skierowanych do NDC Partnership. Szczegółowe informacje o narzędziu NDC 3.0 Navigator, w tym o tym, jak z niego korzystać lub jak udostępnić własne materiały, dostępne są tutaj.

NDC Partnership

NDC Partnership to międzynarodowa koalicja zrzeszająca ponad 200 członków, w tym ponad 120 krajów rozwiniętych i rozwijających się, oraz blisko 100 instytucji, których zadaniem jest realizacja ambitnych działań na rzecz klimatu pomagających w osiągnięciu porozumienia paryskiego i stymulujących zrównoważony rozwój. Władze określają swoje priorytety w zakresie wdrażania NDC oraz rodzaj wsparcia, które jest wymagane do przełożenia ich na możliwe do realizacji działania polityczne i programy. W oparciu o wspomniane wnioski członkostwo oferuje dostosowany do potrzeb pakiet wiedzy specjalistycznej, pomocy technicznej i finansowania. Efektem tej współpracy jest zapewnienie krajom rozwijającym się skutecznego dostępu do szerokiej gamy zasobów umożliwiających adaptację do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków oraz wspieranie równomiernego i zrównoważonego rozwoju.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2435427/NDC_Logo.jpg 

Źródło: NDC Partnership

Źródło informacji: PR Newswire

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 11.06.2024, 16:15
Źródło informacji PR Newswire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii