Newsletter

Polityka i społeczeństwo

1 mld zł dołoży budżet państwa na wkład własny do unijnych projektów dolnośląskich samorządów

12.04.2023, 16:00aktualizacja: 12.04.2023, 16:11

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Źródło: EC - Audiovisual Service
Źródło: EC - Audiovisual Service
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przyznało środki na dla dolnośląskich samorządów na uzupełnienie wkładów własnych w projektach finansowanych ze wsparciem programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Jak informuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego chodzi o ponad 1 mld zł.

Dofinansowanie wkładu własnego w regionie jest niezbędne bowiem Dolny Śląsk zyskał status regionu przejściowego, co oznacza że realizowane tam projekty  będą dofinansowywane w nieco mniejszym stopniu niż podczas kończącej się perspektywy finansowej w latach 2014-2020.

Dzięki skutecznym negocjacjom udało nam się pozyskać ogromne wsparcie finansowe z budżetu państwa dla dolnośląskich samorządów. W wyniku naszych rozmów ponad miliard złotych z budżetu państwa zostanie przeznaczone na uzupełnienie wkładów własnych w projektach realizowanych m.in. przez dolnośląskie samorządy. Blisko połowa tej kwoty przeznaczona będzie tylko i wyłącznie dla terenu byłego województwa wałbrzyskiego. To bardzo mocno odciąży budżety gmin naszego regionu - mówi wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko.

Jak poinformowano na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, pieniądze w ramach Kontraktu Programowego zostaną przeznaczone z budżetu państwa na uzupełnienie wkładów własnych przy realizacji projektów finansowanych ze wsparciem programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Szczególnie ważna jest wysoka kwota przeznaczona dla projektów, które będą realizowane w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - czyli w subregionie wałbrzyskim.

Dolny Śląsk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w całej Unii Europejskiej. Duży wpływ na tę wysoką pozycję mają środki unijne, które umożliwiają realizację wielu potrzebnych Dolnoślązakom inwestycji, a naszą misją jako samorządu województwa jest właśnie praca na rzecz mieszkańców Dolnego Śląska. Środki unijne, które w rekordowej wysokości zagwarantowaliśmy Dolnoślązakom, to ogromna szansa dla przedsiębiorców, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, a także uczelni i szkół. Z całą pewnością będzie to dodatkowy impuls rozwojowy dla całego naszego regionu - mówi marszałek Cezary Przybylski.

Jak wyjaśnia urząd marszałkowski, Dolny Śląsk, dzięki dynamicznemu rozwojowi, zyskał status regionu przejściowego.

Oznacza to, że projekty realizowane na Dolnym Śląsku w najbliższych latach ze wsparciem funduszy unijnych będą dofinansowywane w nieco mniejszym stopniu niż podczas kończącej się perspektywy finansowej  w latach 2014-2020. Wiąże się z tym konieczność zapewnienia większych wkładów własnych, bo od tej pory Unia Europejska dołoży już nie maksymalnie 85, a maksymalnie 70 procent wartości danego projektu - czytamy w komunikacie.

Dlatego właśnie Zarząd Województwa Dolnośląskiego negocjował dodatkowe wsparcie z budżetu państwa, które pomoże zabezpieczyć środki, stanowiące uzupełnienie do wkładu własnego do projektów. Ostatecznie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przyznało środki:

- do wysokości 33,2 miliony euro, stanowiące uzupełnienie do środków z EFRR

- do wysokości 100,5 milionów euro, stanowiące uzupełnienie do środków z EFS+

- do wysokości 88,7 milionów euro, stanowiące uzupełnienie do środków z FST

Ponadto - jak informuje dolnośląski urząd marszałkowski - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, w uzgodnieniu z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej, zapewni środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny współfinansowanych z EFS+, a realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, do wysokości 130,8 milionów euro.

Nowy budżet unijny dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 to prawie 11 miliardów złotych, w tym Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, w wysokości ponad 2,6 miliarda złotych, dedykowany rozwojowi subregionu wałbrzyskiego.

Dolnośląski Urząd Marszałkowski przypomina, że w pierwszym projekcie Umowy Partnerstwa ze stycznia 2021 roku województwo otrzymało propozycję wysokości jedynie ok. 870 mln euro.

Ostatecznie Zarząd Województwa Dolnośląskiego wynegocjował środki unijne w rekordowo wysokim poziomie 2,3 mld euro, w tym 1,25 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 480,7 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz 581 mln euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - wyliczono.

Środki z budżetu państwa pozwolą odciążyć budżety beneficjentów od konieczności zapewnienia pełnego wkładu własnego do niektórych projektów.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 12.04.2023, 16:00
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ