Newsletter

Polityka i społeczeństwo

14,2 mld euro na wspieranie krajów aspirujących do członkostwa w UE

17.09.2021, 11:07aktualizacja: 17.09.2021, 11:12

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. European Union, 2021
Fot. European Union, 2021
Parlament Europejski dał zielone światło nowej generacji Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III), która wesprze siedem krajów w wypełnianiu zobowiązań na rzecz przyszłego członkostwa w UE. Budżet IPA to ponad 14 mld euro.

Pomoc skierowana jest do: Albanii, Bośni Hercegowiny, Kosowa, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Serbii i Turcji. Jest ona przeznaczona na wdrażanie reform, niezbędnych dla wejścia do Unii Europejskiej.

„Dzięki IPA III i historycznemu budżetowi przekraczającemu 14 miliardów euro, UE potwierdza swoje stałe zaangażowanie na drodze tych krajów do integracji europejskiej. Programowanie i zarządzanie instrumentem zostało ulepszone, aby ułatwić alokację inwestycji w niezbędne reformy i oferuje możliwości tworzenia miejsc pracy, poprawy infrastruktury oraz zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności regionu” - powiedziała współsprawozdawczyni Željana Zovko (S&D Chorwacja).

Środki z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej rozłożone są na lata 2021-2027. IPA III ma wspierać realizację reform politycznych, instytucjonalnych, prawnych, administracyjnych, społecznych i gospodarczych, które są wymagane dla przestrzegania wartości obowiązujących w UE oraz dostosowywania się tych krajów do zasad, norm i polityki wspólnoty.

„Nowa generacja IPA wzmocni demokratyczną, normatywną i społeczno-gospodarczą transformację kandydatów do UE. Umożliwia bardziej inteligentne, lepiej ukierunkowane, bardziej widoczne i trwałe wsparcie dla krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących na ich drodze do UE. Dzięki dzisiejszemu porozumieniu udało nam się zapewnić strategiczne, warunkowe i widoczne finansowanie, które pomoże i pomoże przekształcić kraje objęte procesem rozszerzenia w obliczu wspólnych wyzwań” - ocenił współsprawozdawca, Tonino Picula (S&D Chorwacja).

Finansowanie z funduszu może ulec zmianie lub zostać zawieszone w przypadku, gdy w danym kraju dojdzie do pogorszenia sytuacji, związanej z poszanowaniem podstawowych wartości: demokracji praw człowieka i praworządności. Otrzymanie środków będzie uzależnione od respektowania tych wartości.

Nowy Instrument Pomocy Przedakcesyjnej będzie oparty na wynikach. Będzie realizował cele na rzecz ochrony klimatu, środowiska, praw człowieka i równości płci. IPA III oznacza lepszą koordynację działań darczyńców i większe zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych.

Parlament Europejski zapewni ze swej strony swój udział w określaniu niektórych celów i priorytetów tematycznych instrumentu. Dotyczy to procedury aktów delegowanych i regularnego dialogu geopolitycznego z Komisją Europejską.

Po podpisaniu rozporządzenia będzie ono obowiązywało z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r.

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej pierwszej generacji uruchomiony został w 2007 r. Kolejny - IPA II - zaczął działać w 2014 r. Kraje objęte pomocą w ramach projektu kwalifikują się również do finansowania w ramach Instrumentu Sąsiedztwa, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej (NDICI/Globalna Europa).

jjk

Źródło informacji: EuroPAP News

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 17.09.2021, 11:07
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ