Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Buczek: Zdaniem Wójta

01.03.2023, 23:30aktualizacja: 01.03.2023, 23:31

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. UG Buczek
Fot. UG Buczek
Mija drugi miesiąc 2023 roku, i jak zapowiadałem wcześniej, rok ten będzie obfitował w małe i duże inwestycje, które będą miały znaczący wpływ na życie mieszkańców.

Na pewno na sytuację finansową mieszkańców pozytywnie wpłynie brak podwyżek podatków czy opłat za wodę, kanalizację, śmieci przy galopującej drożyźnie i inflacji 17% oraz podwyżce cen gazu, prądu i węgla.

Spośród tych małych inwestycji to, zakończona została renowacja parku, mamy nadzieję, że miejsce to, będzie miejscem odpoczynku wielu osób, na świeżym powietrzu w towarzystwie pięknej roślinności.

Następnym miejscem rekreacyjnym może stać się w niedalekiej przyszłości projekt, który chcemy realizować wspólnie z Gminą Łask, a dotyczy on powstania ścieżki rowerowej w miejscu po byłych torach kolejowych. Trasa ścieżki przebiegała by od Bachorzyna do Maurycy a dalej w Gminie Łask przy drodze wojewódzkiej. Środki na tą inwestycję pozyskamy z funduszu metropolitalnego w roku 2024 w wysokości 7 mln. zł. Jeśli te środki pozwolą to chcemy zrobić jeszcze w Buczku ścieżkę wokół pierwszego stawu z 3 m chodnikiem, ławkami i oświetleniem fotowoltaicznym. Z Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” otrzymaliśmy środki na place zabaw i siłownie zewnętrzne przy strażach w Luciejowie, Gucinie, Grzeszynie i Brodni oraz nagłośnienie hali sportowej w szkole w Buczku w kwocie 250 tyś. zł.

W szkole w Czestkowie będziemy realizować projekt, na który otrzymaliśmy 300 tyś. zł na zakup urządzeń dla uczniów tej szkoły. Pozostając w obszarze oświaty i wychowania podjąłem decyzję o złożeniu wniosku na utworzenie żłobka w budynku przy szkole w Czestkowie. Myślę, że wielu młodych rodziców z informacji tej będzie bardzo zadowolona.

Kolejną inwestycją z tych „małych” to siłownia wewnętrzna w budynku po SKR za 360 tyś. zł. pochodzących od Ministra Sportu. Siłownia będzie ogólnie dostępna.

Przechodząc do dużych inwestycji to należy powiedzieć o budowie stadionu z zapleczem, która już trwa, a zakończenie jej będzie w 2024 roku. Środki na inwestycję w kwocie prawie 6 mln. zł. pochodzą z Polskiego Ładu.

Następną inwestycją, która też już trwa, to budowa praktycznie nowej stacji uzdatniania wody na ul. Szadek w Buczku z budową nowych ujęć i zbiorników zabezpieczających rezerwy wody.

Koszt budowy to ponad 3,3 mln. zł. z dofinansowaniem z PROW. Zakończenie budowy przewidujemy w tym półroczu i mam nadzieję, że w okresie letnim w tym rejonie zaopatrzenie wodą się poprawi. Letnie problemy z wodą powinny się zakończyć wraz z wybudowaniem nowej stacji uzdatniania wody w Gucinie za ponad 12mln.zł. w przyszłym roku. Jest już po przetargu.

Inwestycja, która ma się rozpocząć w tym roku i zakończyć w pierwszym półroczu 2024 roku to rozbudowa i ulepszenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Straży w Buczku za ponad 8,5 mln. zł.

Tak duża liczba inwestycji, które wymieniłem będzie jeszcze powiększona o budowę dróg w Czestkowie, Sycanowie i Gucinie, w którym to w tym i następnym roku powstaną magazyny „Lidla”. Lidl planuje zatrudnić około 600 osób, a do gminy wpłyną ogromne środki finansowe, które zdecydowanie poprawią finanse gminy po uszczupleniu ich ograniczeniami wprowadzonymi przez obszar ograniczonego użytkowania wokół lotniska.

W tym roku pomimo nie podwyższenia podatków jesteśmy w stanie zrealizować inwestycje gdzie już w budżecie mamy ujętych inwestycji na ponad 15mln. zł., a docelowo planujemy nawet 20 mln. zł. Gmina nie będzie zaciągać żadnych kredytów inwestycje te są w pełni finansowo zabezpieczone, a na nowe mamy zabezpieczone środki własne w kwocie ok 12 mln. zł.

W ostatnich dniach otrzymaliśmy dofinansowanie do ogniw fotowoltaicznych w wysokości 2,2 mln. zł za co wybudujemy dla mieszkańców 158 instalacji fotowoltaicznych 3,5 kW z odpłatnością 3,5 tyś. zł. W gminie będzie już działało prawie 400 takich instalacji, a oprócz tego będą montowane też solary i będzie ich ok 70 z dofinansowania, przypominam, że wcześniej za 500 zł były pompy ciepła w ilości 460 sztuk.

Miejmy nadzieję, że wszystkie te „małe i duże” inwestycje uda nam się zrealizować dla dobra Nas wszystkich.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 01.03.2023, 23:30
Źródło informacji Buczek
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.