Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Budżet UE na 2022 r.: Europosłowie chcą skupić się na odbudowie po COVID-19

27.10.2021, 10:12aktualizacja: 27.10.2021, 10:20

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union 2021 - Source : EP
© European Union 2021 - Source : EP
Posłowie do PE chcą wspierać ożywienie po pandemii, pobudzać inwestycje, walczyć z bezrobociem i położyć podwaliny pod bardziej odporną i zrównoważoną Unię.

W ubiegłym tygodniu europarlament przyjął swoje stanowisko w sprawie budżetu UE na 2022 rok. Eurodeputowani cofnęli większość cięć dokonanych przez Radę (o łącznej wartości ok. 1,43 mld euro), a tym samym przywrócili projekt budżetu do poziomu pierwotnie zaproponowanego przez Komisję w odpowiednich pozycjach budżetowych.

Europosłowie zwiększyli również finansowanie wielu programów i polityk, które ich zdaniem przyczyniają się do ożywienia po pandemii, zgodnie z priorytetami europarlamentu określonymi w jego wytycznych na 2022 r. Obejmują one program badawczy Horyzont Europa (+305 mln euro powyżej projektu budżetu), instrument „Łącząc Europę”, który finansuje budowę wysokiej jakości i zrównoważonych transeuropejskich sieci transportowych, energetycznych i cyfrowych (+207 mln euro) oraz program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE (+171 mln euro).

Młodzi ludzie a zdrowie

Zgodnie z przyjętym stanowiskiem, wsparcie dla młodych ludzi pozostanie kluczowym priorytetem: Erasmus+ zwiększono o 137 mln euro, co odpowiada dodatkowym 40 000 wymianom edukacyjnym, a 700 mln euro dodano do projektu budżetu w celu wsparcia wdrożenia europejskiej gwarancji dla dzieci. Wzmocniono również EU4Health, przeznaczając dodatkowe 80 mln euro na zbudowanie silnej Europejskiej Unii Zdrowia i zwiększenie odporności krajowych systemów opieki zdrowotnej.

Pomoc humanitarna, migracje, pomoc zewnętrzna

Posłowie do PE zwiększyli też finansowanie pomocy humanitarnej o 20% i wzmocnili Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, zwłaszcza w kontekście sytuacji w Afganistanie. Wzmocnili również inicjatywę Covax na rzecz globalnego sprawiedliwego dostępu do szczepionek COVID-19. W dziedzinie bezpieczeństwa i obrony posłowie do PE zwiększyli odpowiednie linie budżetowe o ponad 80 mln euro.

Karlo Ressler (PPE, HR), generalny sprawozdawca budżetu UE 2022 (dla sekcji III – Komisja) podkreślił, że dzięki przyjętym zmianom uda się spełnić oczekiwania obywateli Europy.

„Kluczowymi elementami naszego stanowiska są niewątpliwie przywrócenie arbitralnych cięć Rady oraz wzmocnienie linii, które mają wartość dodaną dla Europejczyków: Po pierwsze, wspieranie siły napędowej europejskiej odbudowy i gospodarki: małych i średnich przedsiębiorstw. Po drugie, wzmocnienie zorientowane na przyszłość, programy w zakresie badań, innowacji i edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i dzieci. Po trzecie, wzmocnienie Europejskiej Unii Zdrowia. I po czwarte, aby wzmocnić wysiłki na rzecz cyfrowej, zielonej i bezpiecznej Europy” – mówił Ressler.

Następne kroki

W wyniku tego głosowania europarlament ustalił ogólny poziom środków na zobowiązania na 2022 r. (zobowiązania do zapłaty) na 171,8 mld euro, co stanowi wzrost o 2,7 mld euro (plus 1,3 mld euro na pobrexitową rezerwę dostosowawczą, co odzwierciedla porozumienie w sprawie odpowiedniego rozporządzenia) w porównaniu z projektem budżetu zaproponowanym przez Komisję. Ustalono ogólny poziom środków na płatności na 172,5 mld euro.

Głosowanie rozpoczęło trzytygodniowe rozmowy koncyliacyjne z Radą w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie przyszłorocznego budżetu, który następnie musi zostać przegłosowany przez europarlament i podpisany przez jego przewodniczącego.

mp/

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 27.10.2021, 10:12
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ