Newsletter

Polityka i społeczeństwo

CIS: Senat przyjął bez poprawek nowelizację specustawy dotyczącej obywateli Ukrainy w Polsce (komunikat)

22.05.2024, 16:35aktualizacja: 23.05.2024, 17:12

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Centrum Informacyjne Senatu informuje:

22 maja br. Senat przyjął bez poprawek nowelizację specustawy dotyczącej obywateli Ukrainy w Polsce. Stanowisko poparło 87 senatorów, 4 było przeciw, a 1 senator wstrzymał się od głosu.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw przewiduje przedłużenie - z 30 czerwca 2024 r. do 30 września 2025 r. - okresu obowiązywania ochrony tymczasowej dla obywateli Ukrainy, którzy w wyniku wojny zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju. Wydłużono również o 4 miesiące termin składania wniosków o warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej oraz honorowania świadectw obywateli państwa, które wypowiedziało umowę międzynarodową o ich wzajemnym uznawaniu. Przedłużono też dostęp do świadczeń zdrowotnych, rodzinnych i socjalnych, świadczeń wypłacanych przez ZUS i możliwość pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Nowela zakłada, że od roku szkolnego 2025/26 świadczenie wychowawcze, tzw. 800 plus, i świadczenie dobry start dla ukraińskich dzieci będzie wypłacane, jeśli realizują one obowiązek szkolny. Określono maksymalny, 36-miesięczny okres, w którym uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych bezpłatnych zajęciach z języka polskiego. Zgodnie z ustawą od 1 lipca 2024 r. finansowanie wsparcia w postaci zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy, będących w szczególnie trudnej sytuacji, będzie możliwe jedynie na podstawie podpisanej umowy z właściwym wojewodą lub organem samorządowym działającym na polecenie wojewody. Nowela zakłada też likwidację świadczeń związanych z rekompensatą kosztów pobytu i wyżywienia uchodźców wojennych, ponoszonych przez właścicieli lokali prywatnych, a także jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. Wprowadzono zasadę potwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy przy nadawaniu numeru PESEL wyłącznie na podstawie ważnego dokumentu podróży.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/pab/lm/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.05.2024, 16:35
Źródło informacji CIS
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ