Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Cyfryzacja KPRM: Centralny Ośrodek Informatyki przekształci się w Agencję Informatyzacji (komunikat)

09.09.2022, 12:31aktualizacja: 09.09.2022, 12:32

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje:

Centralny Ośrodek Informatyki przekształci się w Agencję Informatyzacji, co usprawni realizację zadań w obszarze informatyzacji państwa

Ruszyły konsultacje projektu ustawy zakładającego przekształcenie Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) w Agencję Informatyzacji. Projektowana ustawa pozwoli Ministrowi Cyfryzacji sprawniej i efektywniej realizować zadania w zakresie informatyzacji administracji publicznej i udzielać wsparcia innym podmiotom państwowym w obszarze IT.

– Musimy reagować na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. Cyberbezpieczeństwo, sprawne administrowanie systemami teleinformatycznymi oraz pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanej kadry z zakresu IT wymaga zmiany sposobu organizacji pracy. Do pracy dla Państwa chcemy pozyskiwać ekspertów tworzących wartość dla obywateli – klientów, zaangażowanych i współtworzących innowacyjność w sektorze publicznym. Trendy na rynku pracy nie pozostawiają wątpliwości, że aby pozyskać „talenty” musimy oprócz dużych i ambitnych projektów oferować warunki podobne do tego, co proponują podmioty komercyjne - powiedział Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Przekształcenie COI w Agencję Informatyzacji istotnie usprawni działanie jednostki oraz pozwoli szybciej i bardziej efektywnie wykonywać zlecane zadania. Do optymalizacji kosztów przyczyni się przewidziana w projekcie możliwość zatrudniania specjalistów IT w formule kontraktowej. Obecnie administracja może pozyskiwać pracowników kontraktowych jedynie w formule tzw. bodyleasingu.

– Centralny Ośrodek Informatyki jest obecnie jednostką gospodarki budżetowej. Przekształcenie, które wiąże się ze zmianą formy prawnej, pozwoli zmniejszyć obciążenia biurokratyczne i usprawni realizację zadań, które w nowej strukturze będą Agencji zlecone ustawowo – zapowiedział dyrektor COI Przemysław Koch

Podstawowym zadaniem Agencji będzie ochrona, rozwój i utrzymanie najważniejszych systemów informatycznych w państwie, takich jak: profil zaufany, aplikacja mObywatel, rejestr PESEL, rejestr dokumentów paszportowych, platforma e-usług, a także systemy ePUAP i CEPiK. Agencja będzie, podobnie jak dziś Centralny Ośrodek Informatyki zapewniała wsparcie doradcze dla beneficjentów projektów IT realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Będzie również odpowiedzialna za zarządzanie Rządową Chmurą Obliczeniową oraz Krajowym Centrum Przetwarzania Danych. W ramach tej działalności będzie dostarczać innym podmiotom sektora publicznego bezpieczne usługi przetwarzania w chmurze oraz przestrzeń serwerową.

Za wyjątkiem COI żaden inny wyspecjalizowany w obszarze IT podmiot sektora publicznego nie działa obecnie jako instytucja gospodarki budżetowej. Podobne zmiany, polegające na wzmocnieniu instytucji odpowiedzialnych za systemy IT, zostały w ostatnich latach przeprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia (Centrum e-Zdrowia) czy Ministerstwo Finansów (Centrum Informatyki Resortów Finansów i spóła Aplikacje Krytyczne).

Przekształcona jednostka będzie finansowana ze środków budżetu państwa przeznaczonych na informatyzację, w ramach których będzie odpowiedzialna za realizację swoich zadań. Projektowana ustawa przewiduje, że Agencja będzie działać na podstawie 5-letniej strategii i rocznego planu operacyjnego. Dokumenty te będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mk/ mmu/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 09.09.2022, 12:31
Źródło informacji Cyfryzacja KPRM
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ