Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Cyfryzacja KPRM: Powstaną bezpieczne centra danych w ramach KCPD – jest projekt ustawy (komunikat)

18.08.2022, 15:30aktualizacja: 18.08.2022, 15:41

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Cyfryzacja KPRM informuje:

Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych został wpisany do wykazu prac rządu.

Cyfrowe państwo wymaga nowych inwestycji w Centra Przetwarzania Danych

Na lata 2024 – 2026 zaplanowano jedną z większych inwestycji budowlanych, która przyczyni się do bezpiecznego przechowywania danych z systemów administracji rządowej Specjalne procedury zaplanowane w projekcie ustawy dotyczące procesów związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji pozwolą na sprawną budowę rządowych serwerowni

Bezpieczne dane z rejestrów i systemów państwowych

W ostatnich latach, wobec zwiększającego się stale poziomu wykorzystania nowych technologii w obszarze realizacji zadań publicznych, odczuwalny jest brak w zasobach administracji rządowej wystarczającej powierzchni centrów przetwarzania danych. Posiadane obecnie zasoby stają się niewystarczające, w szczególności na potrzeby rejestrów i systemów państwowych oraz rządowej chmury obliczeniowej, gdzie z usług kolokacji, w bezpieczny i nieprzerwany sposób, mogłyby korzystać podmioty publiczne.

Celem projektu jest stworzenie ram prawnych umożliwiających sprawną realizację inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo cybernetyczne zasobów polskiej administracji rządowej, poprzez budowę wydajnych, bezpiecznych i wysoce dostępnych usług cyfrowych i zabezpieczenia infrastruktury krytycznej dla systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Rozbudowa państwowej infrastruktury przetwarzania i dostarczania usług cyfrowych jest inwestycją o wysokiej wrażliwości ze względu na bezpieczeństwo państwa oraz obywateli. Projekt Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (KCPD) zakłada budowę ustandaryzowanych i efektywnych energetycznie ośrodków, zbudowanych zgodnie z normą PN-EN 50600. Pierwsza z inwestycja zaplanowana na lata 2024 -2026 zakłada wybudowanie 3 ośrodków połączonych dedykowanymi łączami światłowodowymi oraz zasilanymi w dużej części energią z OZE i wykorzystujące technologię wodorową.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Realizacja inwestycji w zakresie KCPD na podstawie obowiązujących, ogólnych przepisów regulujących proces inwestycyjny, oznaczałaby konieczność przeprowadzenia długotrwałego procesu przygotowania inwestycji, co bardzo wydłuży proces budowy. Projekt ustawy został opracowany z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań przyjętych w innych specjalnych ustawach inwestycyjnych, takich jak ustawa w zakresie inwestycji terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu zmiennego, czy o przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, w zakresie dróg publicznych, w transporcie kolejowym etc.*

W celu umożliwienia sprawnej realizacji inwestycji, w projekcie wprowadzone zostały rozwiązania polegające w szczególności na:

wprowadzeniu przepisu ograniczającego możliwość lokalizowania w otoczeniu inwestycji w zakresie KCPD obiektów, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu tych inwestycji,

wprowadzeniu do systemu prawnego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie KCPD,

usprawnieniu postępowań administracyjnych,

uproszczeniu procedury uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie KCPD specjalną procedurę udzielania zamówień publicznych służących ochronie bezpieczeństwa realizacji inwestycji,

wprowadzenie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie KCPD oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji w zakresie KCPD, z określeniem terminów ich wydania przez właściwe organy, uproszenie trybu wydania warunków przyłączenia inwestycji w zakresie KCPD.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,2. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, 4. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, 5. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ lgs/ mmu/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.08.2022, 15:30
Źródło informacji Cyfryzacja KPRM
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ