Newsletter

Polityka i społeczeństwo

ESPON: potrzebny spójny europejski system opieki zdrowotnej

31.08.2021, 15:01aktualizacja: 31.08.2021, 15:04

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Najwyższy czas skończyć z uwięzieniem danych medycznych w dziesiątkach systemów e-zdrowia w Europie – postuluje ESPON w publikacji „Współpraca na rzecz stworzenia lepszej cyfrowej opieki zdrowotnej”. Jej autorzy uważają, że wymiana danych medycznych pomiędzy poszczególnymi systemami oraz ponad granicami państwowymi umożliwi dostarczenie obywatelom UE dopasowanej do ich indywidualnych potrzeb opieki medycznej.

ESPON to unijny program, który dostarcza krajowym oraz regionalnym politykom i praktykom wspólnoty europejskiej porównywalne dane i ekspertyzy dotyczące trendów rozwojowych oraz wpływu wdrażania polityk publicznych na regiony i obszary europejskie. Opracowanie „Współpraca na rzecz stworzenia lepszej cyfrowej opieki zdrowotnej” zostało opublikowane w lipcu tego roku.

Jego autorzy zwracają uwagę, że gdy ludzie, towary i patogeny bez problemu przekraczają granice, dane medyczne wciąż pozostają nie tylko w systemach krajowych, ale i w systemach poszczególnych dostawców opieki zdrowotnej w ramach jednego państwa. Dodają, że potrzeba stworzenia interoperacyjnego systemu eZdrowia została dostrzeżona już wcześniej, ale pandemia COVID-19 pokazała, że konieczna jest jak najszybsza zmiana w sposobie myślenia o e-zdrowiu i zwiększenie wysiłków na rzecz jego rozwoju.

Według autorów publikacji rozwój zorientowanego na prawa pacjenta systemu cyfrowej opieki medycznej jest w Europie nierównomierny i to stanowi główną przeszkodę w dostępie do świadczeń zdrowotnych, niezależnie od miejsca pobytu. Już w 2011 roku weszła w życie dyrektywa (2011/24/EU), która wprowadzała zasady dotyczące opieki zdrowotnej dla obywateli UE oparte m.in. na rozwoju cyfrowych rozwiązań w sektorze zdrowia. Nie doceniono jednak wówczas trudności we wdrożeniu obejmującego całą Unię Europejską systemu eZdrowia. W efekcie wymiana danych do chwili obecnej pozostawia wiele do życzenia.

„Wielkim wyzywaniem jest poziom skomplikowania opieki zdrowotnej – systemy organizacyjne, zarządzania, praktyki klinicznej, dzielenia się informacjami, w tym danymi wrażliwymi, badań i rozwoju, edukacji i kształcenia ustawicznego najczęściej są niezależne (…). Kiedy dodamy do tego granice państwowe, poziom skomplikowania jeszcze wzrasta” – czytamy w opracowaniu.

W 2018 roku Komisja Europejska wyznaczyła trzy cele w tym obszarze:

  • umożliwienie obywatelom UE dostępu do ich danych medycznych niezależnie od ich miejsca pobytu,
  • wprowadzenie wymiany danych medycznych na potrzeby szybkiej diagnozy, terapii i badań naukowych,
  • wykorzystanie systemów cyfrowych e-zdrowia do wzmocnienia roli pacjenta w systemach opieki zdrowotnej i stworzenia opieki zorientowanej na niego.

W opinii ekspertów ESPON cele te da się osiągnąć tylko wtedy, gdy zapewni się interoperacyjność pomiędzy różnymi strukturami opieki zdrowotnej oraz systemami informatycznymi w sektorze zdrowia w Europie.

Powstały już pierwsze tego rodzaju systemy wymiany danych, jak np. the Connecting Europe Facility (CEF), jednak, według autorów opracowania, daleko im do doskonałości z uwagi na różnorodność systemów opieki zdrowotnej i odmienny poziom rozwoju cyfrowego w poszczególnych państwach i regionach Europy.

Twórcy publikacji przypominają, że w Europie działa już system e-recept i elektronicznego wglądu do podstawowej dokumentacji medycznej. Dzięki temu, w razie problemów zdrowotnych podczas wyjazdu, tamtejszy lekarz będzie wiedział np. na co uczulony jest pacjent, a pacjent może zrealizować e-receptę w aptece poza granicami swojego kraju. Na razie jednak system działa w pełni tylko w siedmiu państwach członkowskich, kilka pozostałych uruchomiło programy pilotażowe.

Zdaniem autorów opracowania konieczne jest spełnienie szeregu warunków, które pozwolą na dalszy rozwój i pokonanie dotychczasowych trudności w tworzeniu europejskiego sytemu eZdrowia. Ich zdaniem należy:

  • Powołać liderów, którzy będą koordynować i monitorować procesy digitalizacji nie w ramach jednego systemu, ale wielu systemów, także ponad granicami państwowymi.
  • Zaangażować się politycznie i finansowo.
  • Eksperci, politycy i interesariusze w sektorze opieki zdrowotnej muszą współpracować ze swoimi partnerami w granicach swojego państwa i poza nimi.
  • Wspierać rozwój legislacji, która pozwoli na ochronę danych wrażliwych i bezpieczeństwo systemu eZdrowia.
  • Wspierać kompatybilność i interoperacyjność systemów informatycznych.
  • We wszystkich działaniach nadrzędnym celem powinno być tworzenie systemu skoncentrowanego na pacjencie i dobra współpraca z bezpośrednimi dostawcami opieki zdrowotnej.

Eksperci ESPON wskazują, że dostępność i wymiana danych medycznych nie tylko pozwolą realizować prawa pacjenta do korzystania z odpowiedniej opieki zdrowotnej w miejscu, w którym aktualnie przebywa, ale będą też wspierać opracowywanie nowych terapii. Pozwolą też na adekwatną i szybką reakcję na globalne zagrożenia, takie jak ostatnia pandemia.

Zastrzegają przy tym, że konieczna jest dobra ochrona danych wrażliwych i zapewnienie wymogów bezpieczeństwa. Pacjent ma mieć prawo wyboru podmiotu, któremu udzielać będzie zgody zarówno na przetwarzanie swoich danych, jak i na jego zakres.

Budowanie tego rodzaju kompatybilnego, interoperacyjnego systemu eZdrowia wymaga zarówno woli politycznej, jak i odpowiednich środków finansowych. Publikacja przypomina, że już wkrótce na rozwój szeroko pojętego eZdrowia uruchomione mają być fundusze z unijnych programów takich jak: EU4Health, Digital Europe, Horizon Europe, Recovery and Resilience Facility, European Regional Development Fund, European Social Fund Plus oraz InvestEU.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 31.08.2021, 15:01
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ