Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Fundusze spójności UE muszą nadal koncentrować się na zwalczaniu nierówności regionalnych

11.10.2022, 13:40aktualizacja: 11.10.2022, 13:42

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Unijna komisarz ds. spójności Elisa Ferreira; fot. KE
Unijna komisarz ds. spójności Elisa Ferreira; fot. KE
Posłowie do PE i władze lokalne apelują o szybkie rozdysponowanie funduszy UE nie tylko na rozwiązywanie kryzysów takich jak pandemia COVID-19 czy skutki wojny na Ukrainie, ale przede wszystkim na wspieranie ogólnego rozwoju regionów Unii Europejskiej.

We wtorek w trakcie 20. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2022 eurodeputowani z komisji rozwoju regionalnego (REGI) oraz przedstawiciele Europejskiego Komitetu Regionów omówili stan programowania i wdrażania polityki spójności z komisarz ds. spójności i reform Elisą Ferreirą. Zwrócili się do Komisji Europejskiej o dopilnowanie, aby fundusze spójności nadal skupiały się przede wszystkim na długoterminowych potrzebach rozwoju społecznego, gospodarczego i terytorialnego regionów UE, nawet jeśli okazały się skutecznym narzędziem reagowania na nieprzewidziane kryzysy, takie jak pandemia COVID-19 i wojna na Ukrainie.

Podczas spotkania członkowie Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego (REGI) oraz Komisji Europejskiej Komitetu Regionów ds. Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) wyrazili również ubolewanie z powodu braku mechanizmów koordynacji pomiędzy Instrumentem Odbudowy i Odporności oraz Polityką Spójności na lata 2021-2027. Dyskusja skupiła się również na obawach eurodeputowanych i lokalnych przedstawicieli o plany Komisji dotyczące przeniesienia środków z funduszy strukturalnych do innych programów, w szczególności do REPowerEU. Następnie omówili koncepcję „nie szkodzenia spójności” i wezwali Komisję, aby uczyniła z niej kluczowy mechanizm oceny wpływu polityk UE.

Polityka spójności jest głównym długoterminowym narzędziem inwestycyjnym UE z dostępnymi na programowanie środkami w wysokości 378 mld euro. Jednak ze względu na późne zatwierdzenie ram legislacyjnych 2021/2027 wdrażanie funduszy spójności strukturalnej jest obecnie opóźnione, a jednocześnie ich programowanie stało się bardziej złożone, z powodu wymagań związanych z Europejskim Zielonym Ładem, sprawiedliwą transformacją, różnorodnością biologiczną oraz nowymi inicjatywami, takimi jak Nowy Europejski Bauhaus.

Odpowiadając na wyrażone podczas debaty wątpliwości komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira oświadczyła: „Nasze stanowcze zaangażowanie w realizację podstawowych celów polityki spójności nie pozwala nam przymykać oczu, w sytuacji gdy obecne podwyżki cen energii grożą pogłębieniem nierówności. Komisja jest gotowa do współpracy ze wszystkimi zaangażowanymi stronami, by łagodzić ekonomiczne i społeczne koszty wysokich cen energii, przy jednoczesnym zachowaniu programów na lata 2021-2027 z przeznaczeniem na inwestycje strukturalne i długoterminową transformację, w tym dążenie do niezależności energetycznej. Musimy zadbać o to, by polityka spójności nie została naruszona”.

Spotkanie odbyło się z okazji 20. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2022.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 11.10.2022, 13:40
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ