Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Kończy się druga faza pilotażu aplikacji Odznaka+. Co dalej?

14.12.2022, 11:41aktualizacja: 15.12.2022, 09:28

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Pexels
Pexels
Odznaka+, pierwsza polska aplikacja służąca do wydawania, zdobywania, przechowywania i udostępniania cyfrowych odznak w standardzie Open Badges, która powstała w Instytucie Badań Edukacyjnych, już wkrótce będzie dostępna dla nowych podmiotów.

Dotychczas aplikacja Odznaka+ była użytkowana przez podmioty biorące udział w pilotażu. Firmy prywatne, uczelnie, szkoły średnie, organizacje pozarządowe, instytucje certyfikujące, ogólnopolskie związki sportowe i kluby sportowe, które w nim uczestniczyły, miały okazję przetestować funkcje systemu z punktu widzenia wydawców odznak. W pierwszej fazie pilotażu wzięło udział 12 podmiotów, w drugiej - która powoli dobiega końca - dwa razy więcej. W tym czasie wydano pierwsze odznaki, które mogli odebrać użytkownicy indywidualni, np. finaliści pierwszych polskich Mistrzostw IT. W 2023 r. pilotaż będzie kontynuowany i dołączą do niego nowe podmioty.

Odznaka+ - kto z niej skorzysta?

Aplikacja Odznaka+ pozwala użytkownikom na tworzenie i zdobywanie mikropoświadczeń w formie cyfrowej. Mikropoświadczenia są dowodem efektu uczenia się, który uczący się osiągnął po krótkim cyklu uczenia się. Umożliwiają potwierdzanie zdobywania nowych lub poszerzania posiadanych już umiejętności, co jest zgodne z ideą uczenia się przez całe życie. Informują o tym, co tak naprawdę dana osoba umie i co musiała zrobić, by udowodnić, że rzeczywiście posiada dane umiejętności. Forma cyfrowa mikropoświadczeń jest odpowiedzią na warunki panujące we współczesnym, zdominowanym przez nowe technologie świecie.

Odznaka+ powstała w oparciu o międzynarodowy standard Open Badges, który stanowi gwarancję jakości oraz bezpieczeństwa rozwiązań w niej wykorzystanych. Aplikacja służy do wydawania, zdobywania, przechowywania i udostępniania cyfrowych odznak oraz równoważnych im certyfikatów PDF.

„Z aplikacji Odznaka+ będą mogli korzystać zarówno użytkownicy indywidualni, czyli posiadacze odznak - a więc ci, którzy zechcą poświadczyć swoje umiejętności i kompetencje oraz spełnią określone kryteria przyznania danej cyfrowej odznaki - jak również przedstawiciele organizacji (np. firm czy uczelni), a więc wydawcy odznak. Wgląd do odznak - o ile ich posiadacz je udostępni - będą mieli również tzw. odbiorcy, a więc osoby nieposiadające konta w systemie, ale np. zainteresowane tym, co dana osoba musiała zrobić, aby potwierdzić tę czy inną umiejętność” - mówi Michał Nowakowski, ekspert IBE, lider projektu ZSK4 i pomysłodawca systemu Odznaka+.

Oprócz funkcji związanych z cyfrowym poświadczaniem umiejętności należących do standardu Open Badges, w aplikacji Odznaka+ zastosowano również innowacyjne rozwiązania stworzone przez zespół pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych, m.in. możliwość stworzenia w systemie cyfrowych portfoliów, które mogą zastąpić tradycyjne CV.

Odznaka+ - co nas czeka w 2023 r.?

Do końca 2022 r. zakończy się druga faza pilotażu. Zespół pracujący nad aplikacją Odznaka+ wykorzysta zebrane w jej trakcie uwagi dotyczące funkcjonowania systemu, by uczynić go jeszcze bardziej przyjaznym dla wszystkich użytkowników, zarówno wydawców, posiadaczy odznak, jak i odbiorców, czyli osób, które mogą oglądać odznaki użytkowników aplikacji, np. rekruterów - o ile ci zechcą je udostępnić. Większość sugestii wprowadzono w życie, dzięki czemu prostsza i silniejsza stała się np. kontrola rodziców oraz opiekunów nad korzystaniem z systemu przez ich dzieci.

Tym pracom towarzyszą liczne działania edukacyjne i promocyjne, mające na celu upowszechnianie wiedzy na temat mikropoświadczeń, cyfrowych odznak oraz samej aplikacji. Przedstawiciele zespołu Odznaka+ biorą udział w wielu ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych czy sportowych, m.in. wspomnianych już I Mistrzostwach IT oraz Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników.

Kolejnymi krokami będą dalsze fazy pilotażu oraz stopniowe udostępnianie aplikacji Odznaka+ coraz szerszemu gronu odbiorców, by w końcu stała się otwarta dla wszystkich osób zainteresowanych cyfrowym poświadczaniem swoich umiejętności. Stanie się to właśnie w 2023 r.

Instytut Badań Edukacyjnych - baner

Źródło informacji: Instytut Badań Edukacyjnych

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 14.12.2022, 11:41
Źródło informacji Instytut Badań Edukacyjnych
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ