Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Konferencja prasowa pt. „Czy organizacje międzynarodowe przekraczają swoje kompetencje? – propozycje działań ze strony Polski"

27.09.2023, 11:37aktualizacja: 27.09.2023, 11:42

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PAP/Kadr z filmu
PAP/Kadr z filmu
Termin konferencji: 25.09.2023, godz. 14:00

Ośrodek Analiz Cegielskiego zaprosił na prezentację raportu pt. "Dyrektywa delegowana o podgrzewanych wyrobach tytoniowych - analiza legalności jej wydania i skutków prawnych dla Polski". Publikacja jest odpowiedzią na działania Komisji Europejskiej, które wykraczają poza przyznane jej kompetencje, na co też wskazały delegacje kilku państw na forum Unii Europejskiej. OAC zwraca uwagę na fakt, że kompetencje delegowane KE nie obejmowały definiowania nowych kategorii wyrobów tytoniowych. Oznacza to, że dyrektywa delegowana została wydana w sposób wadliwy z punktu widzenia prawnego, a właściwym trybem jej weryfikacji jest postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Tego typu przypadki łączy fakt wadliwie pojmowanej polityki negocjacyjnej państwa polskiego. Tworzenie stanowisk negocjacyjnych przebiega poza kontrolą zarówno parlamentarzystów, jak i opinii publicznej. Ośrodek Analiz Cegielskiego w swoim raporcie wskazuje na potrzebę dyskusji na temat sposobów obrony przez władze RP interesów polskich firm.

Źródło informacji: Ośrodek Analiz Cegielskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ WIDEO
Wideo do bezpłatnego wykorzystania w całości (bez prawa do edycji lub wykorzystania fragmentów)
Data publikacji 27.09.2023, 11:37
Źródło informacji Ośrodek Analiz Cegielskiego
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ