Newsletter

Polityka i społeczeństwo

KPRM: Uchwała ws. ustalenia kierunkowych wytycznych dla tematyki prac Rady Unii Europejskiej podczas sprawowania przez przedstawicieli Rady Ministrów prezydencji składów Rady Unii Europejskiej (komunikat)

19.09.2023, 14:21aktualizacja: 19.09.2023, 15:10

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje:

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia kierunkowych wytycznych dla tematyki prac Rady Unii Europejskiej podczas sprawowania przez przedstawicieli Rady Ministrów prezydencji składów Rady Unii Europejskiej, przedłożoną przez ministra do spraw Unii Europejskiej.

W związku z przygotowaniami do objęcia przez Rzeczpospolitą Polską - po raz drugi - sześciomiesięcznej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2025 r. rząd ustalił kierunkowe wytyczne dla tematyki prac Rady UE, której posiedzeniom będzie przewodniczyć Polska. Są to: zacieśnienie więzi UE ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz rozszerzenie Unii Europejskiej.

W obliczu obecnej niestabilnej sytuacji międzynarodowej, wywołanej szczególnie zbrojną agresją Rosji na Ukrainę, zacieśnienie więzi UE z USA stanowi jedną z najważniejszych kwestii geopolitycznych w kształtowaniu przyszłości UE. Rząd wspiera dalszy rozwój współpracy z USA w takich tematach jak bezpieczeństwo czy projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, ważny dla transformacji energetycznej Polski.

Rząd zdaje sobie sprawę, że zmiany w UE w obszarze energii, ze względów środowiskowych i gospodarczych, są potrzebne i powinny być wdrożone jak najszybciej. Zmiany te powinny jednak być mądrze zaplanowane i sprawiedliwe społecznie, a przede wszystkim mieć na względzie wzmacnianie niezależności, samowystarczalności i bezpieczeństwa energetycznego każdego z państw członkowskich, UE jako całości, a także kontynentu europejskiego. Konieczne jest również budowanie solidarności energetycznej w UE i w Europie.

Podczas polskiej prezydencji rząd zamierza także podtrzymać wysoką dynamikę procesu rozszerzenia Unii Europejskiej. Polityka rozszerzenia ma kluczowe znaczenie w kontekście realizacji projektu europejskiego opartego o współdziałanie suwerennych państw.

W oparciu o przyjęte przez rząd kierunkowe wytyczne prowadzone będą dalsze prace nad szczegółowym programem polskiej prezydencji w Radzie UE.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ sdd/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.09.2023, 14:21
Źródło informacji KPRM
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ