Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Legnica: Strategia rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus

18.08.2022, 06:21aktualizacja: 18.08.2022, 06:22

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. UM Legnica
Fot. UM Legnica
Za nami kolejny etap prac nad projektem „Strategii rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus”, którym były konsultacje społeczne. Uwagi do dokumentu można było składać w terminie od 1 czerwca do 7 lipca br. w formie elektronicznej, pisemnej, a także bezpośredniej.

Znakomitą okazją do zapoznania się z projektem Strategii było otwarte spotkanie z mieszkańcami, które odbyło się w dniu 7 czerwca br. w Akademii Rycerskiej, podczas którego przybili goście z zaangażowaniem wymieniali się opiniami i spostrzeżeniami na temat przyszłości miasta i oczekiwanych kierunków jego rozwoju.

Zgodnie z wymogami ustawowymi do wyrażenia swojego stanowiska zaproszono sąsiadujące gminy i ich związki oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Projekt Strategii konsultowała również Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego podczas czerwcowego posiedzenia.Wymogi środowiskowe uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu.

Wszystkie zgłoszone uwagi zostały szczegółowo przeanalizowane, a z ich wynikami można się zapoznać w Sprawozdaniu z przeprowadzonych konsultacji społecznych Strategii oraz skorygowanym projekcie Strategii uwzględniającym przyjęte wnioski. Oba dokumenty zamieszczone są pod następującym linkiem: https://um.bip.legnica.eu/uml/rozwoj-miasta/programy-strategie-pla/29244,Strategia-rozwoju-miasta-Legnicy-2030-Plus.html

Kolejne etapy prac odbywać się będą na poziomie eksperckim i wojewódzkim, a polegać będą na ocenie trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji projektu Strategii, jak również spójności i zgodności jego założeń ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 18.08.2022, 06:21
Źródło informacji UM Legnica
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.