Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MF: Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie w okresie styczeń - wrzesień 2021 r. (komunikat)

27.10.2021, 13:38aktualizacja: 27.10.2021, 14:06

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Finansów informuje:

Komunikat w sprawie szacunkowego wykonania budżetu państwa w okresie styczeń - wrzesień 2021 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień 2021 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2021 r. wyniosło:

dochody 360,1 mld zł, tj. 89,0 %

wydatki 312,5 mld zł, tj. 64,2 %

nadwyżka 47,6 mld zł

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień 2021 r.

W okresie styczeń - wrzesień 2021 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 55,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – wrzesień 2020 r. o ok. 48,3 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

• dochody z podatku VAT były wyższe o 20,7% r/r (tj. ok. 27,1 mld zł),

• dochody z podatku PIT były wyższe o 15,4% r/r (tj. ok. 6,9 mld zł),

• dochody z podatku CIT były wyższe o 24,3% r/r (tj. ok. 7,4 mld zł),

• dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,1% r/r (tj. ok. 3,2 mld zł),

• dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 8,7% r/r (tj. ok.

0,3 mld zł ).

W okresie styczeń – wrzesień 2021 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 45,7 mld zł i było wyższe o ok. 7,2 mld zł (tj. 18,7%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - wrzesień 2020 r. W czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2020 w wysokości 8,9 mld zł.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień 2021 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień 2021 r. wyniosło 312,5 mld zł, tj. 64,2 % planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2020 (318,3 mld zł) wydatki budżetu państwa były niższe o 5,8 mld zł, tj. 1,8%.

Niższe wykonanie wydatków związane jest głównie z niższymi środkami przekazanymi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniej o ok. 8,0 mld zł) wynikającymi z niższego bieżącego zapotrzebowania na finansowanie uzupełniające w związku z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 3,6 mld zł). W części 39 – Transport zrealizowano wydatki niższe o 4,4 mld zł, co wynika głównie z równoległej realizacji wydatków niewygasających z upływem roku 2020 w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej.

Jednocześnie wykonanie wydatków z tytułu środków własnych Unii Europejskiej było wyższe o ok. 4,0 mld zł, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu polskiej składki członkowskiej w wyniku Brexitu oraz wyższego poziomu budżetu UE i wyższej wpłaty z tytułu opłat celnych. Dodatkowo w styczniu nastąpiła zapłata skutków korekt budżetu UE uchwalonych pod koniec 2020 r. (0,4 mld zł).

Ponadto wyższe wykonanie odnotowano w ramach części 46 – Zdrowie tj. więcej o ok. 3,8 mld zł, co wynika z przekazania dotacji podmiotowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyższe wykonanie odnotowano również w ramach części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego tj. więcej o 2,8 mld zł.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.(PAP)

kom/ amac/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.10.2021, 13:38
Źródło informacji MF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ