Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MFiPR: Grzegorz Puda: inwestycje energetyczne z wykorzystaniem PPP i funduszy europejskich mogą mieć finansowanie na preferencyjnych warunkach (komunikat)

19.09.2023, 13:59aktualizacja: 19.09.2023, 14:31

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Minister Grzegorz Puda otworzył konferencję poświęconą efektywności PPP. Na wsparcie mogą liczyć m.in. projekty z zakresu termomodernizacji budynków, wymiany oświetlenia ulicznego czy odnawialnych źródeł energii.

We wtorek w Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odbyła się konferencja pn. „Efektywność w PPP” poświęcona wzmacnianiu formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji projektów inwestycyjnych, ze szczególnym akcentem na projekty dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej.

Minister Puda podkreślił, że efektywność energetyczna to sektor, w którym bardzo dobrze sprawdza się formuła partnerstwa publiczno-prywatnego.

- Formuła PPP może być z powodzeniem stosowana w sektorze efektywności energetycznej. Wynagrodzenie partnera prywatnego zależy od tego czy realnie zapewni on uzyskanie oszczędności. Dzięki temu podmiot publiczny może liczyć, że część kosztów inwestycji zostanie sfinansowana uzyskanymi oszczędnościami – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Minister poinformował, że ponad 90 proc. zidentyfikowanych przez resort potencjalnych projektów hybrydowych to projekty właśnie z zakresu efektywności energetycznej.

- Pracujemy wspólnie ze stroną samorządową nad tym, aby w ramach programów regionalnych, przeprowadzane były nabory z preferencjami dla projektów hybrydowych, np. w postaci niższego oprocentowania pożyczek i wyższego poziomu jej ewentualnego umorzenia. Dzięki PPP skala realizowanych projektów może stać się większa – powiedział G. Puda.

Minister zwrócił też uwagę na narzędzia, dzięki którym osiąga się efektywność w formule PPP, takie jak ocena efektywności przeprowadzana przed ogłoszenie postępowania na wybór partnera prywatnego, dialog konkurencyjny oraz odpowiedni skonstruowany mechanizm zarządzania umową PPP.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Ewelina Owczarska mówiła o konieczności upowszechniania formuły PPP na rzecz zapewnienia efektywności, jakości oraz trwałości inwestycji publicznych.

- Dla dalszego rozwoju rynku PPP niezbędne jest wdrożenie systemowego podejścia do uwzględniania formuły PPP jako sposobu realizacji zamierzeń inwestycyjnych – powiedziała wiceminister.

E. Owczarska zapowiedziała dalsze działania na rzecz zwiększenia świadomości jednostek publicznych w zakresie rozważania PPP jako równoważnej i alternatywnej metody realizacji zadań. Będzie to dotyczyć m.in. wspierania podmiotów publicznych na etapie przygotowania i realizacji projektów PPP.

Działania MFiPR na rzecz rozwoju PPP

Szef MFiPR podkreślił, że ministerstwo przygotowało i wdrożyło w czasie obowiązywania Polityki PPP z 2017 r. narzędzia, które ułatwiają weryfikację czy dane przedsięwzięcie jest efektywne i opłacalne. Resort wprowadził zasadę przygotowania przez podmiot publiczny stosownych analiz przed realizacją projektu w formule PPP. MFiPR świadczy także doradztwo w przygotowaniu takich projektów.

- Nasze działania, chociaż dedykowane podmiotom publicznym, wpływają na wszystkich interesariuszy polskiego rynku PPP, dlatego będziemy je kontynuować w ramach Polityki PPP do 2030 roku – mówił minister G. Puda.

Efekty Polityki PPP

W 2017 r. Rada Ministrów przyjęła Politykę PPP 2017, która stworzyła spójne ramy prawne w zakresie PPP. Powstały rządowe wytyczne PPP obejmujące etapy od przygotowania projektu do zarządzania umową o PPP.

Ponad 100 potencjalnych projektów PPP uzyskało wsparcie doradcze Centralnej Jednostki ds. PPP przy przygotowywaniu inwestycji. Prowadzona była szeroka kampania szkoleniowa i informacyjna. Uruchomiliśmy takie narzędzia jak opinia PPP i test PPP.

Dzięki tym działaniom zaszło wiele pozytywnych zmian na polskim rynku PPP. W ich efekcie mamy obecnie 177 umów o PPP o wartości ponad 9,2 mld zł. Dominują projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego: jest to ok. 90 proc. umów. Są to inwestycje dotyczące efektywności energetycznej, infrastruktury transportowej, sportu i turystyki i gospodarki wodno- kanalizacyjnej.

Obecnie w Bazie Potencjalnych projektów PPP zawarte są 54 projekty o wartości ok. 9,9 mld zł. Wśród projektów na etapie procedury wyboru partnera prywatnego są m.in. 2 projekty rządowe wspierane przez MFiPR – projekt budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia oraz projekt budowy i utrzymania archiwów państwowych.

Rząd zdecydował o kontynuacji i aktualizacji Polityki PPP do 2030 r. Dokument 8 września br. przyjął Stały Komitet Rady Ministrów. Szacuje się, że w latach 2023 – 2030 zawartych powinno być około 80 nowych umów o PPP.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ pad/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.09.2023, 13:59
Źródło informacji MFiPR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.