Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MFiPR: Minister G. Puda w Brukseli o wdrażaniu perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 i wsparciu dla Ukrainy (komunikat)

31.05.2023, 17:12aktualizacja: 31.05.2023, 17:14

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Wdrażanie perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, wsparcie dla Ukrainy z funduszy unijnych i powojenna odbudowa tego kraju – to główne tematy rozmów ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudy z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Minister Puda spotkał się w środę w Brukseli z Komisarzem UE ds. zatrudnienia i spraw socjalnych Nicolasem Schmitem oraz Dyrektorem Generalnym DG REGIO w Komisji Europejskiej Normundsem Popensem.

„Polska intensywnie pracuje nad przygotowaniami do rozpoczęcia wdrażania programów. Otrzymaliśmy z Komisji Europejskiej zaliczki na realizację programów w perspektywie 2021-2027, w wysokości ok. 8,4 mld zł” – podkreślał podczas spotkań minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Wsparcie Polski dla Ukrainy

Minister G. Puda rozmawiał z komisarzem UE ds. zatrudnienia i spraw socjalnych Nicolasem Schmitem o planowanych działaniach i wsparciu Ukrainy z programów unijnych – Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).„Naszym celem jest umożliwienie osobom uciekającym przed wojną zaaklimatyzowanie się w Polsce, znalezienie swojego miejsca w społeczności lokalnej i uwieńczone sukcesem poszukiwania pracy” – podkreślił także szef MFiPR.

Minister G. Puda zaznaczył, że większość bezpośredniego wsparcia odbywa się na poziomie regionalnym (przeznaczono na ten cel ponad 110 mln euro ze środków RPO, w ramach PO WER jest to kwota ok. 20 mln euro).

Minister poinformował, że w ramach nowej perspektywy regiony zaplanowały wydatkowanie ok. 230 mln euro na integrację społeczno-ekonomiczną obywateli państw trzecich. Również w programie Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego(FERS) przewidziano działania systemowe na wsparcie cudzoziemców na rynku pracy, na kwotę ok. 12,5 mln euro.

Wdrażanie programów z perspektywy finansowej na lata 2021-2027

Podczas spotkania z Dyrektorem Generalnym DG REGIO w KE Normundsem Popensem minister funduszy i polityki regionalnej omówił stan uruchomienia programów nowej perspektywy 2021-2027.

Szef MFiPR poinformował, że komitety monitorujące przyjmują kryteria wyboru projektów, uruchamiane są pierwsze nabory projektów, oceniane są pierwsze projekty i zawierane są pierwsze umowy o ich dofinansowanie.

W ramach krajowych i regionalnych programów na lata 2021-2027 uruchomiono już 97 naborów, których budżet wyniósł 25,4 mld zł. Złożono 394 wnioski o dofinansowanie projektów – o wartości całkowitej 10,4 mld zł, w tym dofinansowanie wyniosło 7,3 mld zł. Zawarto 32 umowy o dofinansowanie projektów o wartości 1,9 mld zł wydatków kwalifikowalnych, z czego 1,6 mld zł stanowi wkład UE. Szef MFiPR poruszył także w rozmowie z dyrektorem Popensem możliwość rozszerzenia programu Interreg Litwa-Polska o podregion olsztyński oraz jednorazowe przekazanie do tego programu środków po programie Interreg Polska-Rosja.

Europejski Rok Umiejętności

Wizyta w Brukseli byłą także okazją do rozmowy na temat inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczącej Europejskiego Roku Umiejętności. Jego celem będzie rozwój kompetencji dopasowanych do potrzeb rynku pracy. MFiPR jest aktywnie zaangażowane w promocję wydarzenia i organizację różnych uroczystości w jego ramach. Przykładem jest EuroSkills 2023, które odbędzie się we wrześniu w Gdańsku.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ maja/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 31.05.2023, 17:12
Źródło informacji MFiPR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.