Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MFiPR: Minister Grzegorz Puda na polsko-rumuńskich konsultacjach międzyrządowych (komunikat)

28.03.2023, 14:23aktualizacja: 28.03.2023, 14:24

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda spotkał się ze swoim rumuńskim odpowiednikiem, ministrem inwestycji i projektów europejskich Ioanaem Marcelem Bolosem oraz ministrem rozwoju, administracji i robót publicznych Attilą Zsoltanem Cseke , w ramach polsko-rumuńskich konsultacji międzyrządowych, które odbyły się w Bukareszcie pod przewodnictwem Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Premiera Rumunii Nicolae Ionela Ciucy.

– Konsultacje polsko-rumuńskie są sposobem na zacieśnienie relacji między naszymi krajami, które mają długą historię współpracy. Stosunki między Polską a Rumunią są intensywne pod wieloma względami. Na poziomie politycznym potwierdzają to konsultacje międzyrządowe, które stanowią niezwykle ważny instrument dla rozwoju strategicznej współpracy między naszymi państwami –– mówił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. – Rozmawiamy dzisiaj w szczególnym momencie - kiedy wojna w Ukrainie oraz rosnąca determinacja Unii Europejskiej i NATO do powstrzymania imperialnych dążeń Rosji powoduje wyraźne przesunięcie punktu ciężkości polityki europejskiej w kierunku państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz inicjatywy Trójmorza. Polska i Rumunia mogą stać się beneficjentami tego procesu. Dlatego, tak ważne jest, że jako ministrowie, odpowiedzialni za fundusze europejskie oraz rozwój regionalny mamy wiele wspólnych tematów – które obejmują m.in. wdrażanie polityki spójności, współpracę makroregionalną na rzecz rozwoju Karpat, politykę miejską oraz wspieranie dostępności – dodał.

Spotkanie było też okazją do rozmowy o przyszłości polityki spójności i budżecie unijnym na lata 2021-2027 oraz omówienia spraw funduszy polityki spójności w Polsce i Rumunii.

– Polska otrzyma w perspektywie finansowej 2021–2027 ponad 76 mld EUR w ramach funduszy polityki spójności UE. Wszystkie programy krajowe i regionalne otrzymały już pierwsze zaliczki – zaznaczył szef MFiPR. – Pieniądze ze środków polityki spójności będą stymulować innowacyjność, cyfryzację, rozwój komponentu badawczo-rozwojowego oraz modernizację energetyczną polskiej gospodarki, a także przyczyni się do łagodzenia skutków makro-ekonomicznych, związanych z wojną na Ukrainie – dodał.

Rozmawiano także o poparciu Rumunii dla zainicjowanego przez Polskę projektu Strategii Makroregionalna dla Karpat jako szansy na wykorzystanie potencjału regionów karpackich.

– Włączenie się Rumunii w tę współpracę wniosłoby cenny wkład w umocnienie zewnętrznej granicy UE oraz sprzyjałoby także silniejszemu włączeniu Ukrainy i jej regionów w proces integracji oraz realizacji wspólnych projektów z partnerami europejskimi – mówił Grzegorz Puda.

Spotkanie było też okazją do omówienia dobrych praktyk oraz innowacyjnych działań dotyczących zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, realizowanych z funduszy europejskich, polityki miejskiej dla rozwoju odpornych, inkluzywnych i zielonych miast oraz wzmacniania spójności terytorialnej i ograniczenia terytorialnych nierówności w Polsce i Rumunii.

Ministrowie zgodzili się co do potrzeby dalszej pomocy Ukrainie w walce o utrzymanie suwerenności.

Polsko-Rumuńskie Konsultacje Międzyrządowe są stałym mechanizmem współpracy instytucjonalnej resortów obydwu krajów i zostały ustanowione w ramach Planu Działań dla Polsko-Rumuńskiego Partnerstwa Strategicznego. Ostatnie konsultacje międzyrządowe odbyły się w Warszawie w marcu 2022 r.

Konsultacje wpisują się w ramy Partnerstwa Strategicznego między Polską a Rumunią, które zostało zainaugurowane 7 października 2009 r. Obecnie realizowany jest Plan Działania na rzecz tego partnerstwa, obejmujący lata 2022-2026.

W konsultacjach wzięli także udział przedstawiciele ministerstw: spraw zagranicznych, kultury i dziedzictwa narodowego, obrony narodowej, infrastruktury, spraw wewnętrznych i administracji, rodziny i polityki społecznej, sportu i turystyki, rozwoju i technologii, rolnictwa i rozwoju wsi, klimatu i środowiska, aktywów państwowych oraz edukacji i nauki.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mk/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.03.2023, 14:23
Źródło informacji MFiPR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.