Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MFiPR: Minister Grzegorz Puda podsumował z marszałkami województw stan negocjacji kontraktów regionalnych (komunikat)

21.09.2022, 15:15aktualizacja: 21.09.2022, 15:16

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Stan negocjacji z Komisją Europejską programów regionalnych to temat dzisiejszego spotkania ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudy z Konwentem Marszałków Województw RP.

Polska jest obecnie na etapie zamykania perspektywy finansowej 2014-2020 i programowania nowej perspektywy na lata 2021-2027. Dążymy do tego, aby jak najszybciej uruchomić środki z polityki spójności 2021-2027 oraz innych źródeł europejskich.

"Naszym wspólnym celem jest zatwierdzenia programów regionalnych do końca 2022 r." – zapowiedział minister Grzegorz Puda.

"Chciałbym bardzo podziękować zespołom negocjacyjnym z KE, samorządom oraz MFiPR za ogrom pracy włożony w negocjacje programów" – podkreślił szef MFiPR.

Stan negocjacji programów regionalnych z KE

Pierwszy program krajowy na lata 2021-2027 – Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich jest już przyjęty przez KE. Trzy kolejne – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – są już po negocjacjach i przekazane do akceptu Komisji Europejskiej.

Odnośnie projektów programów regionalnych odbyła się już większość spotkań tematycznych dla poszczególnych regionów w gronie: KE – samorząd województwa - MFiPR.

"Dzięki doskonałej współpracy wszystkich stron, wyjaśniliśmy i uzgodniliśmy przeważająca liczbę uwag KE. To duży sukces, gdyż do każdego programu Komisja zgłosiła średnio ponad 400 obserwacji" – podkreśla minister G. Puda.

Minister poinformował, że kwestii spornych zostało niewiele, co rokuje szybkie zakończenie negocjacji.

76,5 mld euro dla Polski z Umowy Partnerstwa

30 czerwca 2022 r. Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa. Na jej podstawie Polska pozostanie największym beneficjentem polityki spójności spośród wszystkich państw członkowskich UE. W ramach umowy zatwierdzono strategię inwestycyjną z funduszy polityki spójności o wartości 76,5 mld euro, czyli blisko 350 mld zł.

W ramach programów regionalnych województwa otrzymają do bezpośredniego zarządzania ponad 33 mld euro, czyli blisko 44 proc. środków polityki spójności dla Polski.

• Ok. 8 mld euro (najwięcej środków) będzie skierowanych na finansowanie tzw. zielonych inwestycji, które wpisują się w Europejski Zielony Ład.

• 3,5 mld euro będzie przeznaczone na wsparcie innowacji i przedsiębiorczości.

• 2 mld euro będzie skierowane na działania, które mają przeciwdziałać wyłączeniu społecznemu.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

ab/ mmu/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.09.2022, 15:15
Źródło informacji MFiPR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.