Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MFiPR: Minister K. Pełczyńska-Nałęcz z ministrami V4+7 podpisała Wspólną Deklarację w sprawie polityki spójności (komunikat)

14.05.2024, 18:00aktualizacja: 15.05.2024, 09:42

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Minister K. Pełczyńska-Nałęcz z ministrami V4+7 podpisała Wspólną Deklarację w sprawie polityki spójności

Polityka spójności Unii Europejskiej to „motor integracji europejskiej” i główna polityka inwestycyjna Unii Europejskiej, który wzmacnia konkurencyjność jednolitego rynku i tworzy równe szanse dla zrównoważonego rozwoju wszystkich państw członkowskich. Takie stanowisko wyrazili ministrowie Polski, Czech, Słowacji i Węgier we Wspólnej Deklaracji, którą podpisali dzisiaj w Pradze z ministrami Rumunii, Bułgarii, Słowenii, Chorwacji i państw bałtyckich.

Dyskusja nad przyszłością polityki spójności Unii Europejskiej po 2027 r. była tematem nieformalnego spotkania w formule V4+7, czyli ministrów Państw Grupy Wyszehradzkiej i rządów Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii i Słowenii.

„Sukces polegający na osiągnięciu spójności wśród regionów i państw członkowskich jest istotny dla powodzenia całego procesu integracji europejskiej. Spójność stanowi kamień węgielny tego procesu. Bez niej nie da się zbudować demokratycznej, sprawiedliwej, konkurencyjnej i odpornej Europy” – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przedstawiając polskie stanowisko w debacie na temat przyszłości polityki spójności po 2027 r.

Minister podkreśliła, że unijne środki muszą dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek służyć odważnym reformom, wzmacniającym demokrację, bezpieczeństwo i siłę zjednoczonej Europy.

„Polityka spójności nie powinna być postrzegana tylko jako źródło pieniędzy, ale także jako mechanizm koordynacyjny różnych wartości i polityk wewnętrznych państw członkowskich, który wspierałby konkurencyjność całej Unii i wzmacniał odporność jej terytorium. Polityka spójności musi reagować na takie wyzwania, jak zmiany klimatyczne, spadek demograficzny czy skutki globalizacji” – mówiła minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

W spotkaniu ministrów V4+7 uczestniczyła także komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira oraz goście zaproszeni przez czeskie władze, w tym m.in. zastępca prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego Kyriacos Kakouris.

Wspólna Deklaracja w sprawie polityki spójności UE

Przyjęta Wspólna Deklaracja w sprawie polityki spójności to inicjatywa Czech, które do lipca 2024 r. sprawują roczne przewodnictwo V4. Do podpisania deklaracji Czechy zaprosiły 11 państw członkowskich: państwa Grupy Wyszehradzkiej, Rumunię, Bułgarię, Słowenię, Chorwację oraz państwa bałtyckie.

Deklaracja składa się z sześciu części. Są w nich zawarte cele polityki spójności w tym:

- rola spójności w rozwoju UE (spójność została wskazana jako „motor integracji europejskiej”, który wzmacnia konkurencyjność jednolitego rynku i tworzy równe szanse dla wszystkich państw UE);

- główne aspekty polityki spójności po 2027 r. (powinna pozostać główną polityką inwestycyjną UE; zarządzanie dzielone i partnerstwo jest fundamentem polityki spójności);

- zakres polityki spójności po 2027 r. (wspieranie inwestycji i reform strukturalnych zgodnie z priorytetami państw członkowskich, w celu promowania zrównoważonego rozwoju; koncentracja tematyczna i przeznaczenie środków na cele klimatyczne powinno być uelastycznione, aby polityka spójności była bardziej dostosowana do potrzeb poszczególnych terytoriów i ich obywateli; polityka spójności jest polityką dla wszystkich regionów, wspierającą ich odporność i zmniejszającą ryzyko znalezienia się w „pułapce rozwojowej”; szczególna uwaga powinna być poświęcona regionom słabiej rozwiniętym i ich potrzebom);

- aspekty finansowe polityki spójności po 2027 r. (zachowanie obecnej koncepcji kategorii regionów, z PKB per capita jako głównym kryterium podziału);

- wdrażanie polityki spójności (wprowadzenie prostych, elastycznych, przejrzystych i przewidywalnych zasad i ram prawnych w celu ułatwienia i przyspieszenia programowania i wdrażania; zastosowanie podejścia ukierunkowanego terytorialnie);

- wpływ rozszerzenia na politykę spójności po 2027 r. (poparcie dla procesu rozszerzenia).

Rozmowy minister Pełczyńskiej-Nałęcz z ministrami Słowenii i Słowacji

Podczas pobytu w stolicy Czech minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz spotkała się także z Ministrem Spójności i Rozwoju Regionalnego Słowenii Aleksandrem Jevšekiem i Ministrem Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Słowacji Richardem Rašim. Tematami rozmów były przyszłość polityki spójności i rozpoczynająca się 1 stycznia 2025 r. półroczna prezydencja Polski w Radzie UE.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ iwo/ wus/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 14.05.2024, 18:00
Źródło informacji MFiPR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ