Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MFiPR: Zmiany w Krajowym Planie Odbudowy (komunikat)

30.04.2021, 15:27aktualizacja: 30.04.2021, 15:48

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- MFiPR informuje:

Od 26 lutego do 2 kwietnia trwały konsultacje Krajowego Planu Odbudowy. 35 dni, 3 dni spotkań z udziałem ponad 10 tys. uczestników online, 5 wysłuchań, 5,5 tys. opinii nadesłanych przez formularz na stronie internetowej - tak można podsumować konsultacje publiczne projektu Krajowego Planu Odbudowy (KPO). 22 marca rozpoczęły się również pięciodniowe wysłuchania dla KPO. Konsultacje społeczne i wysłuchania publiczne znacząco wpłynęły na ostateczny kształt dokumentu, który dzisiaj prezentujemy.

"Krajowy Plan Odbudowy to dokument, który jest podstawą do skorzystania z Funduszu Odbudowy. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji 58 mld euro. To ogromne środki, dlatego chcieliśmy poznać opinie Polaków o projekcie, który przygotowaliśmy. Zainteresowanie dokumentem było duże. Odbyliśmy dziesiątki godzin inspirujących rozmów. A po konsultacjach i wysłuchaniach dokładnie przeanalizowaliśmy każdą uwagę i opinię" – mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Najważniejsze zmiany w KPO

Dokument został między innymi uzupełniony o pożyczki i obecnie składa się z dwóch uzupełniających się części – dotacyjnej i pożyczkowej.

W części grantowej:

• Większa pula na inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry, związane z rozszerzeniem działalności z kwoty 300 mln euro na 500 mln euro

• Większa pula na inwestycje dotyczące skracania łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym z 500 mln euro na 1,2 mld euro. Wsparcie rozszerzono również na projekty związane ze sprzedażą bezpośrednią z gospodarstwa rolnego, dofinansowaniem zakupu niskoemisyjnych środków transportu, włączenie do grupy beneficjentów rolników prowadzących sprzedaż artykułów żywnościowych.

• Organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o wsparcie na inwestycje związane z doposażeniem pracowników umożliwiającym im pracę zdalną

• Uzupełniono reformę związaną z likwidacją barier dla OZE o ułatwienie możliwości realizacji inwestycji w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych.

• Zaplanowano stworzenie sieci liderów rozwoju cyfrowego, którzy wesprą samorządy oraz wskazane przez nie placówki, a także instytucje najbardziej potrzebujące wsparcia i poszczególne grupy obywateli w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych i doposażenia w sprzęt informatyczny. Lokalni liderzy zostaną przeszkoleni, tak aby stanowili wsparcie dla społeczności lokalnej, w szczególności osób wykluczonych cyfrowo.

• Większa pula pieniędzy na wsparcie i modernizację placówek leczniczych. Na ten cel w sumie trafi 2,1 mld euro. 700 mln euro trafi na wsparcie szpitali powiatowych.

• Więcej pieniędzy na rozwój i zwiększenie liczby kadr medycznych do 700 mln euro.

• Większa pula na wymianę taboru autobusowego na nisko lub zeroemisyjny do 1,1 mld euro.

• Więcej środków na linie kolejowe z 2,09 mld euro na 2,3 mld euro.

• Większa kwota na wsparcie zakupu pasażerskiego taboru kolejowego z 399 mln euro na 965 mln euro.

• Podkreślono możliwość finansowania infrastruktury rowerowej w zakresie budowy spójnych sieci dróg rowerowych w miastach wraz z parkingami rowerowymi.

W części pożyczkowej:

• Dodano inwestycje dotyczące rozwoju przemysłu kosmicznego (150 mln euro).

• W ramach rozwoju sieci przesyłowych i inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej dodano 200 mln euro na budowę magazynów energii elektrycznej.

• Zwiększono środki na wsparcie rozwoju morskich farm wiatrowych do 3,2 mld euro

• Dodano inwestycje w zakresie zielonego budownictwa wielorodzinnego o wartości 1,2 mld euro.

• Dodano nową inwestycję dotyczące zwiększenia potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich do 667 mln euro.

• Wzmocniono inwestycje w zakresie wykorzystania cyfrowych rozwiązań w edukacji. Dodano 700 mln euro.

• Wskazano, że dodatkowe 150 mln euro trafi na wsparcie szpitali powiatowych w zakresie infrastruktury.

• Dodano inwestycje w transport szynowy w miastach (200 mln euro).

• Dodano inwestycje dotyczące zakupu pasażerskiego taboru kolejowego szczebla regionalnego - 500 mln euro.

Wprowadzono też zmiany dotyczące systemu wdrażania. Rozszerzono skład Komitetu KPO o przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społecznych i gospodarczych oraz organizacji pozarządowych, związków zawodowych, branżowych. Opisano rolę samorządu terytorialnego w systemie realizacji KPO.

Krajowy Plan Odbudowy po aktualizacji dostępny jest pod adresem https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/kpo-po-konsultacjach

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ ewes/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.04.2021, 15:27
Źródło informacji MFiPR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ