Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Miasto Świdnica: Prezydent Świdnicy ponownie w zarządzie Związku Miast Polskich

24.06.2024, 09:14aktualizacja: 24.06.2024, 09:15

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. ZMP
Fot. ZMP
Delegaci na XLVII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich w Warszawie, 18 czerwca wybrali władze, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przyjęto także kierunki działania na najbliższy rok nowej kadencji samorządowej. W latach 2024 – 2029 w Zarządzie zasiądzie 30 osób, w tym prezydent Świdnicy - Beata Moskal – Słaniewska. Prezesem ZMP został Jacek Sutryk – prezydent Wrocławia.

- Zaszczytem jest dla mnie ponowny wybór do Zarządu Związku Miast Polskich. Dziękuję za zaufanie koleżankom i kolegom. Serdecznie dziękuję senatorowi Zygmuntowi Frankiewiczowi za lata dobrej, merytorycznej pracy na stanowisku prezesa Związku Miast Polskich. Jednocześnie gratuluję prezydentowi Wrocławia Jackowi Sutrykowi objęcia tej funkcji. Z radością stwierdzam, że w nowym zarządzie zasiadać będzie sześć kobiet - włodarz miast. Jeszcze 5 lat temu nie było ani jednej. W ostatniej kadencji - trzy - mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Spośród członków Zarządu wybrano czterech wiceprezesów. Zostali nimi: Jakub Banaszek, prezydent Chełma, Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa i Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy. Funkcję sekretarza powierzono Annie Mieczkowskiej, prezydent Kołobrzegu, a funkcję skarbnika - Magdalenie Czarzyńskiej-Jachim, prezydent Sopotu. Dolny Śląsk we władzach Związku Miast Polskich reprezentują także Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha i Emilian Bera, burmistrz Jawora.
W Warszawie przyjęta została uchwała określająca program działania Związku w I roku dziewiątej kadencji samorządowej. Wskazuje ona osiem priorytetów, jakim będzie poświęcać uwagę Związek w najbliższych 12 miesiącach. Jest to przede wszystkim nowa ustawa o dochodach JST, zapewniająca odbudowę dochodów własnych miast i adekwatne do zakresu finansowanie zadań własnych i zleconych, a także realizację polityki rozwoju. Związek stoi na stanowisku, że należy uwzględnić konieczność uzupełnienia obniżonych dochodów we wpływach budżetu państwa z podatku PIT przed wprowadzeniem nowych rozwiązań, zwłaszcza w roku 2024.

Na listę priorytetów delegaci wpisali także ustawę o zrównoważonym rozwoju miast, która będzie uwzględniała możliwość współdziałania w miejskich obszarach funkcjonalnych, a także kwestię transformacji energetycznej gospodarki miejskiej, umożliwiającej budowanie samodzielności energetycznej miast, z wykorzystaniem wytwarzanej przez podmioty gospodarki komunalnej taniej energii odnawialnej w ramach zamówień wewnętrznych.

Związek ponadto chce wspierać miasta członkowskie we wdrażaniu reformy planowania przestrzennego i strategicznego, a także walczyć o zwiększenie nakładów na edukację publiczną, docelowo do poziomu 3% PKB. Mówi także o konieczności uporządkowanie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami (w tym niebezpiecznymi).

Zgromadzenie Ogólne przyjęło stanowisko w sprawie skutków projektu zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz apel w sprawie konieczności poprawienia sytuacji finansowej polskich miast. Ich treść dostępna jest na stronie www.miasta.pl/aktualnosci.

Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej. Jest największym tego typu podmiotem w Polsce, skupiającym 360 miast, w których mieszka ponad 80% miejskiej ludności kraju. ZMP jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 24.06.2024, 09:14
Źródło informacji Miasto Świdnica
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ