Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Miasto Świdnica: Prezydent Świdnicy z absolutorium

01.07.2024, 11:14aktualizacja: 01.07.2024, 11:15

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. W.Bąkiewicz/UM Świdnica
Fot. W.Bąkiewicz/UM Świdnica
Prezydent Miasta Świdnicy, Beata Moskal- Słaniewska otrzymała absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2023 rok. Za absolutorium głosowało 12 radnych, wstrzymało się od głosu – 8. To dziesiąte absolutorium dla obecnej prezydent, która pełni swoją funkcję od 2014 roku.

Finanse miasta pozostają na bezpiecznym poziomie. Zrealizowane dochody gminy miasto Świdnica w 2023 roku to 357.201.001,83 złotych, co stanowi 103,31 % pierwotnych założeń. Wydatki to kwota 337.188.489,78 złotych (96,69 %). W wyniku realizacji rocznego planu dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 20.012.512,05 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 2.986.794,85 zł. Zadłużenie miasta Świdnicy w 2023 roku wyniosło 107.895.037,59 zł i zmniejszyło się o 808 153,16 zł.  

Regionalna Izba Obrachunkowa i  Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej były zgodne i wyraziły pozytywną opinię na temat wykonania budżetu za zeszły rok. Przy formułowaniu opinii o wykonaniu budżetu za 2023 rok Skład Orzekający RIO kierował się podstawowym kryterium, jakim jest przestrzeganie prawa przy wykonywaniu budżetu.

Rok 2023 był dla Świdnicy okresem pełnym wyzwań, szczególnie w sferze finansów publicznych, gdzie wprowadzono szereg niekorzystnych dla samorządu zmian w ordynacji podatkowej, jednocześnie nie zapewniając odpowiednich rekompensat. Do tych trudności należy dodać jeszcze wysoką inflację oraz rekordowo wysokie ceny za dostarczenie energii elektrycznej.

- Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki starannie zaplanowaliśmy budżet miasta na 2023 rok. Z dużą rozwagą podeszliśmy do planowania wydatków, co przyczyniło się do braku deficytu i zmniejszeniu zadłużenia Świdnicy. Jednocześnie zachowaliśmy wysoki poziom wydatków majątkowych, czyli inwestycji mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców miasta - mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Budżet Świdnicy był konstruowany w oparciu o założenie zrównoważonego rozwoju miasta. 46.265.870,17 zł przeznaczono na kolejne duże i mniejsze inwestycje, na które czekali mieszkańcy Świdnicy. W 2023 roku do budżetu miasta wpłynęło prawie 88 milionów złotych ze środków zewnętrznych. Pieniądze pochodziły m.in. z funduszy Unii Europejskiej, dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz ze wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy.

- Dziękuję wszystkim za dobrą współpracę, która daje widoczne efekty w funkcjonowaniu i wizerunku naszego miasta. To dzięki pracy urzędników oraz pracowników wszystkich jednostek podległych, udało nam się zrealizować tak wiele potrzebnych inwestycji. Zakończono prace budowlane związane z przebudową al. Niepodległości na odcinku od pl. Wolności do ul. 8 Maja. Dokonano rewaloryzacji przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta: ul. Grodzka – ul. Kotlarska oraz ul. Grodzka – ul. Marii Konopnickiej – ul. Franciszkańska. Oddaliśmy do użytku budynek komunalny, w którym powstały 24 nowe lokale mieszkalne. Rewitalizacji doczekał się Ogródek Jordanowski. 20 podmiotów otrzymało dotacje z budżetu miasta w łącznej wysokości ponad 3,5 miliona złotych na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych. Miasto w dalszym ciągu kontynuuje przebudowę ulic: Kraszowickiej, Inżynierskiej oraz Kanonierskiej - dodaje prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Szczegółowe dane dotyczące najważniejszych miejskich inwestycji, główne aspekty w sferze mieszkalnictwa, edukacji, promocji, realizowanych strategii, programów i polityk zawarte są w Raporcie o Stanie Gminy Miasto Świdnica za rok 2023, który opublikowany został na stronie BiP Urzędu Miejskiego w zakładce: dokumenty – raporty/sprawozdania. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 01.07.2024, 11:14
Źródło informacji Miasto Świdnica
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ