Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Miliony euro na kolejne odcinki ekspresówek

04.04.2023, 14:40aktualizacja: 04.04.2023, 17:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. GDDKiA
Fot. GDDKiA
Unijne środki z Programu Infrastruktura i Środowisko trafiły w ostatnim czasie na wsparcie kilku inwestycji drogowych w Polsce, będących częścią kompleksowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Kolejne tablice informacyjne o dofinansowaniu z Funduszu Spójności stanęły przy odcinkach dróg ekspresowych S7, S61, S19 i S52.

W woj. podkarpackim UE sfinansowała budowę blisko 30 km drogi S19 pomiędzy węzłami Nisko Południe i Sokołów Małopolski Północ. Powstały dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m rozdzielonymi pasem zieleni o szerokości 5 m. Prace obejmowały też budowę czterech skrzyżowań: Podgórze, Nowy Kamień, Kamień oraz Sokołów Małopolski Północ. W ramach inwestycji zbudowano też mosty, wiadukty i cztery miejsca obsługi podróżnych. Wybudowano także dodatkowe drogi, aby zapewnić łatwy dostęp do S19 i do okolicznych terenów. 

Jak w przypadku innych tego typu inwestycji wybudowano lub przebudowano chodniki, ścieżki rowerowe, pasy awaryjne i zatoki autobusowe. Zainstalowano ekrany akustyczne i bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenia wraz z systemem zarządzania ruchem. Wybudowano przepusty, przejścia dla zwierząt i inne rozwiązania chroniące środowisko, a przy drodze nasadzono zieleń. Wykonano kanalizację deszczową i burzową oraz zainstalowano urządzenia podczyszczające wody spływające z drogi do cieków wodnych i zbiorników retencyjnych. Zainstalowano oświetlenie drogowe, a także sieci elektryczne, gazowe, wodne, kanalizacyjne i telekomunikacyjne.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 265 mln euro, przy czym wkład Funduszu Spójności o wartości ok. 137 mln euro został wniesiony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na okres programowania 2014-2020.

Z kolei 120 mln euro z POIiŚ wspomogło budowę nowego, 19-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 między węzłami Moczydło i Miechów. Powstają tak dwa węzły: Miechów łączący się z drogą wojewódzką DW783 i Książ, z drogą lokalną 1219. W Małoszowie i Giebułtowie powstają miejsca obsługi podróżnych.

Jak informuje Komisja Europejska, inwestycja ta stanowi uzupełnienie wcześniejszych, finansowanych przez UE prac nad innymi odcinkami S7. Poprawi to połączenia ośrodków miejskich na tym obszarze z siecią TEN-T oraz skróci czas podróży pomiędzy Krakowem i Kielcami. Bardziej efektywny transport drogowy ułatwi międzyregionalny i międzynarodowy przepływ osób i towarów oraz wzmocni zewnętrzną konkurencyjność UE, wewnętrzną spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, a także będzie sprzyjał lokalnemu rozwojowi gospodarczemu.

W samym Krakowie, do którego ma dojść trasa S7, trwa budowa północnej obwodnicy. Stanowiąca część drogi ekspresowej S52 obwodnica będzie miała długość 11,5 km i domknie system obwodnic wokół Krakowa.

Trasa rozpocznie się na węźle Modlnica, gdzie połączy się z istniejącym odcinkiem S52, a zakończy na planowanym węźle Kraków-Mistrzejowice, łącząc się z planowanym odcinkiem drogi ekspresowej S7. Dojazd do obwodnicy zapewnią trzy nowe węzły: Zielonki, Węgrzce i Batowice, które połączą ją z drogami krajowymi, wojewódzkimi i lokalnymi.

Łączna wartość inwestycji to 465 mln euro, a z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczono na nią blisko 228 mln euro.

W północno-wschodniej Polsce powstają kolejne odcinki drogi S61, która wydatnie skróci czas przejazdu między Warszawą a granicą z Litwą. Fundusz Spójności wspiera obecnie budowę odcinka drogi ekspresowej S61 między węzłami Podborze i Śniadowo.

Projekt obejmuje m.in. budowę nowych węzłów Podborze i Komorowo oraz przebudowę krótkich odcinków drogi ekspresowej S8 i drogi wojewódzkiej DW627 w miejscach, gdzie łączą się one z nową drogą. Podobnie, jak w przypadku innych inwestycji drogowych, zadbano o ochronę środowiska. Budowany jest system odprowadzania wód deszczowych i kanalizacja burzowa wraz z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe spływające z dróg do cieków lub zbiorników wodnych. Powstają ekrany akustyczne i przejścia dla zwierząt; nasadzona zostanie zieleń przydrożna.

Projekt „Budowa odcinka węzeł Podborze - węzeł Śniadowo drogi ekspresowej S61” pochłonie łącznie ok. 225 mln euro. Wkład unijnego Funduszu Spójności to ponad połowa tej kwoty, dokładnie 124 mln 701 tys. euro.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 04.04.2023, 14:40
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ