Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MKIŚ: akademickie Konsultacje Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (komunikat)

20.04.2021, 14:25aktualizacja: 20.04.2021, 14:27

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje:

Młodzieżowa Rada Klimatyczna działająca przy Ministrze Klimatu i Środowiska organizuje Akademickie Konsultacje Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku “Młodzi Energetycy o PEP40”.

Głównym założeniem projektu jest pogłębiona analiza dokumentu strategicznego „Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.”, mająca na celu przedstawienie apolitycznej, popartej zdobytą wiedzą i doświadczeniem, młodzieżowej wizji zrównoważonej transformacji polskiego systemu energetycznego, która przedstawiona zostanie w trzech głównych ujęciach: uwarunkowań technologiczno-środowiskowych, bezpieczeństwa energetycznego oraz społeczno-ekonomicznych skutków gospodarczych.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli środowiska akademickiego, w tym studentów i doktorantów (a także świeżych absolwentów) szczególnie zaangażowanych w działalność kół naukowych i stowarzyszeń zajmujących się technicznymi, prawnymi, ekonomicznymi i społecznymi aspektami energetyki.

Start konsultacji poprzedzony zostanie prelekcją eksperta z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Pani Kseni Ludwiniak (Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej), dotyczącą dokumentu „PEP 2040”, która odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2021 r. o godz. 15:00 na platformie Microsoft Teams. Wydarzenie to organizowane jest we współpracy z Kołem Naukowym Energetyków Politechniki Warszawskiej.

Strona wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/1jY93aEZt.

Materiały opracowane przez uczestników projektu zostaną opublikowane oraz zaprezentowane w trakcie posiedzenia Młodzieżowej Rady Klimatycznej, a także przesłane do przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz innych instytucji zaangażowanych w pracę na rzecz transformacji polskiego sektora energii, w tym polskich uczelni wyższych.

Uzyskane wnioski planujemy zaprezentować również podczas kampanii informacyjno-edukacyjnej w mediach społecznościowych MRK oraz przesłać z propozycją publikacji do mediów branżowych. Reprezentując jako Młodzieżowa Rada Klimatyczna ekspercki głos młodego pokolenia, chcemy przedstawić wspólną wizję energetycznej przyszłości Polski, opartej o oficjalne założenia strategiczne zawarte w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 kwietnia 2021 roku. Zachęcamy do przesyłania formularzy zgłoszeniowych: https://tinyurl.com/MRK-PEP40.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt mailowy: mlodziezowaradaklimatyczna@gmail.com.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ mick/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.04.2021, 14:25
Źródło informacji MKiŚ
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ