Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MKiŚ: Otwarcie polsko-amerykańskiego Regionalnego Centrum Szkoleniowego Czystych Technologii Energetycznych (komunikat)

03.04.2024, 15:13aktualizacja: 03.04.2024, 15:28

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje:

Wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka, ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski oraz Michael Goff z Departamentu Energii USA oficjalnie zainaugurowali działalność polsko-amerykańskiego Regionalnego Centrum Szkoleniowego Czystych Technologii Energetycznych (CETC – Clean Energy Training Center). 3 kwietnia 2024 r. na Politechnice Warszawskiej odbyła się inauguracyjna sesja szkoleniowa z zakresu energetyki jądrowej. W otwarciu uczestniczyli również Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Andrzej Głowacki oraz Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska Bogdan Pilch.

Powstanie Centrum jest związane z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w województwie pomorskim z trzema reaktorami w amerykańskiej technologii AP1000. Jego zadaniem jest szkolenie kadr i rozwój kompetencji niezbędnych do rozwoju sektora jądrowego oraz realizacji projektów jądrowych w Polsce. Centrum oprócz współpracy z uczelniami będzie prowadziło równolegle szkolenia specjalistyczne wspierające polskie firmy zainteresowane zdobywaniem wiedzy i doświadczenia w sektorze jądrowym.

"Energetyka jądrowa jest ważnym elementem polskiej transformacji energetycznej. Realizacja największej inwestycji w historii polskiego systemu elektroenergetycznego wspólnie z partnerami z USA jest wyrazem strategicznego sojuszu polsko-amerykańskiego. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi przybliży Polskę do osiągnięcia neutralności klimatycznej i kompleksowej modernizacji polskiej energetyki" – podkreślił wiceminister Miłosz Motyka.

"Regionalne Centrum Szkoleniowe Czystych Technologii Energetycznych to inwestycja w naszą wspólną, bezpieczną przyszłość i inwestycja w Polaków. To pierwsze tego typu centrum na świecie. Dzięki niemu wsparcie techniczne od amerykańskich ekspertów w dziedzinie energii dla Polski i regionu będzie dostępne na miejscu. Stanie się kluczowym elementem amerykańsko-polskiego partnerstwa energetycznego. Stany Zjednoczone są zaangażowane w zrównoważony rozwój energetyki i wspierają Polskę w procesie transformacji energetycznej" – zaznaczył ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

"To Centrum symbolizuje zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i Polski, które wykracza daleko poza stosunki handlowe. Ten kluczowy kamień milowy zapewni Polsce szkolenia i zasoby, które są potrzebne do budowy pierwszej elektrowni jądrowej" – powiedział Główny Zastępca Asystenta Sekretarza ds. Energii Nuklearnej w Departamencie Energii USA, Dr Michael Goff – jeden z dwóch najważniejszych amerykańskich urzędników ds. energii nuklearnej.

Funkcjonowanie Centrum Szkoleniowego Czystych Technologii Energetycznych przyczyni się do zapewnienia kompetentnych kadr, niezbędnych do skutecznej realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej (Program PEJ). W grudniu ubiegłego roku został zatwierdzony krajowy „Plan Rozwoju Kadr dla Energetyki Jądrowej” w formie dokumentu wykonawczego do Programu PEJ. Jego celem jest zapewnienie Polsce takiej ilości i jakości zasobów ludzkich, która zagwarantuje sprawną i bezpieczną budowę i eksploatację elektrowni jądrowych, a także rozwój krajowej bazy ekspertów w dziedzinie energetyki jądrowej.

Szkolenia Centrum będą skierowane do szerokiego grona odbiorców, reprezentujących m.in.: uczelnie, instytucje oraz firmy zaangażowane w realizację projektów jądrowych w Polsce. Zainteresowanie udziałem w szkoleniach CETC wyraziły polskie uczelnie oraz spółki realizujące bądź planujące realizować projekty jądrowe, instytucje dozorowe (Państwowa Agencja Atomistyki, Urząd Dozoru Technicznego), instytuty badawcze (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Sieć Badawcza Łukasiewicz), Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, a także krajowe firmy z szeroko pojętego łańcucha dostaw i przemysłu – w celu przygotowania się w zakresie certyfikacji, kodów, standardów i wymagań jądrowych właściwych dla amerykańskich technologii.

Dla polskiego przemysłu energetyka jądrowa jest szansą na realizację zaawansowanych technologicznie projektów, które w skali gospodarki mogą stworzyć stabilne miejsca pracy o wysokiej wartości dodanej. Rozwój sektora jądrowego w Polsce może być także istotnym czynnikiem przyspieszenia transferu technologii.

W katalogu „Polski przemysł dla energetyki jądrowej” wydawanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, prezentuje się ponad 300 podmiotów posiadających kompetencje jądrowe. Blisko 80 polskich przedsiębiorstw w ostatnich 10 latach zrealizowało przynajmniej jeden projekt dla sektora jądrowego zagranicą m.in. dla elektrowni jądrowych na Ukrainie, w Japonii i Meksyku, a w Finlandii przy budowie bloku nr 3 w elektrowni jądrowej Olkiluoto pracowało 25 polskich firm.

Za koordynację prac Centrum Szkoleniowego Czystych Technologii Energetycznych po stronie polskiej odpowiedzialny jest Departament Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. W ramach prac Komitetu Sterującego wraz z partnerami ze strony amerykańskiej – Departamentem Energii USA – co roku będą opracowywane plany szkoleniowe zgodne z bieżącymi potrzebami. W planach tych będą wskazywane obszary tematyczne priorytetowe dla konkretnych podmiotów.

Szkolenia – w zależności od ich formy i specyfiki – będą odbywać się online lub stacjonarnie, zarówno w Polsce, jak i Stanach Zjednoczonych m.in. na obiektach jądrowych.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ jls/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.04.2024, 15:13
Źródło informacji MKiŚ
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ