Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MRiPS: Polityka rodzinna wspólnym priorytetem państw Grupy Wyszehradzkiej (komunikat)

18.02.2021, 19:14aktualizacja: 18.02.2021, 19:15

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

– MRiPS informuje:

Dziś tj. 18 lutego br. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyła się wideokonferencja ministrów d.s. rodziny i polityki społecznej. Tuż przed nią miał miejsce briefing prasowy minister Marleny Maląg i wiceministra spraw zagranicznych Szymona Szynkowskiego vel Sęk.

Minister Maląg przypomniała, że Polska była jednym z krajów, która po raz pierwszy zasygnalizowała jak ważna jest polityka demograficzna. Działania na rzecz wsparcia rodzin oraz znaczenie działań w ramach polityki prorodzinnej jako odpowiedzi na wyzwania demograficzne z jakimi przyszło się mierzyć państwom członkowskim Grupy Wyszehradzkiej są tematem relatywnie nowym w 30-letniej już historii tej współpracy.

– Po objęciu rządów, z końcem 2015 r. zostały wdrożone wszystkie programy, które podniosły godność rodziny, które były inwestycją w kapitał ludzki i które pomimo tego trudnego czasu, w którym jesteśmy dzisiaj dalej są kontynuowane – wskazała minister Marlena Maląg.

Z kolei sekretarz stanu ds. polityki europejskiej, Polonii oraz dyplomacji Szymon Szynkowski vel Sęk podkreślił, że niewątpliwie Polska ma czym się pochwalić w kontekście polityki prorodzinnej. Wiceminister zaznaczył także, że nasi partnerzy z Grupy Wyszehradzkiej mają ciekawe rozwiązania, które warto wykorzystać i próbować adaptować do naszych warunków.

Wideokonferencja ministrów rodzin V4 – o dobrych praktykach i prorodzinnych rozwiązaniach.

– Cieszę się, że nawet w tym trudnym czasie pandemii nie zapominamy o tak ważnym temacie, jakim jest wspieranie rodzin – powiedziała minister Marlena Maląg, otwierając spotkanie i dodała – Polityka prorodzinna, zwłaszcza w kontekście pogarszającej się w całej Europie sytuacji demograficznej, jest dziś szczególnie ważna. Minister rodziny wyraziła nadzieję, że w kolejnych spotkaniach roboczych uda się wypracować wspólną deklarację, dotyczącą wspierania rodzin oraz wymienić doświadczeniami i dobrymi praktykami, stosowanymi przez rządy poszczególnych państw w tym obszarze.

Przypomniała też, że od początku sprawowania rządów przez Zjednoczoną Prawicę rodzina jest w centrum uwagi nie tylko ministerstwa rodziny, konsekwentnie kreowany jest jej pozytywny wizerunek, zaś ponoszone nakłady finansowe nie są traktowane jak wydatki, ale jak inwestycja w kapitał ludzki.

Działania, podejmowane w tej dziedzinie – poczynając od sztandarowego programu Rodzina 500+, przez Dobry Start, Maluch+, Mieszkanie+, sprzyjająca rodzinom polityka podatkowa, urlopy rodzicielskie – przynoszą wymierne efekty. Minister Maląg zwróciła uwagę na zaangażowanie w te działania także samorządów i organizacji pozarządowych.

– Wspólnie tworzymy dobry klimat dla rodziny – powiedziała minister Maląg.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk zwrócił uwagę, że problemy demograficzne w państwach Grupy Wyszehradzkiej są podobne, choć sposoby radzenia sobie z nimi mogą być różne.

– Potrzebne zatem są skoordynowane, aktywne działania w regionie i dzielenie się doświadczeniami w tej dziedzinie – zauważył minister.

Co nauka mówi nam o rodzinie?

Dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski z Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie przytoczył tezę ekonomisty Gary’ego S. Brekera, że wzrost populacji wywołuje pozytywne efekty i korzyści. Rodzina jest kluczem do dobrobytu społeczeństwa i zarazem fundamentem stabilności, zamożności i rozwoju społeczeństw lokalnych.

Zdaniem prof. Michalskiego w rodzinie ważny jest nie tylko aspekt bezpieczeństwa ekonomicznego, ale także troska rodzicielska, wychowanie czy wzajemne relacje. Wykształcają one w kolejnych pokoleniach tak pożądane wartości miękkie, kluczowe dla sukcesu w późniejszym życiu, takie jak zaufanie, odpowiedzialność czy dojrzałość obywatelska. Zatem to właśnie rodzina warunkuje reprodukcję biologiczną, społeczną i kulturową społeczeństwa.

Węgry – coraz więcej ślubów

Katalin Novák, minister ds. rodziny Węgier, dzieląc się swoimi doświadczeniami zapewniła, że jej rząd również stawia rodzinę w centrum zainteresowania.

– Wspieramy młodych ludzi przy zakładaniu rodziny i podczas wychowywania dzieci – mówiła. Zauważyła, że w odróżnieniu od krajów Europy Zachodniej, borykającymi się również z problemami demograficznymi, państwa Europy Środkowej maja inne rozwiązania, niż imigracja.

– Ważna dla nas jest nie tylko liczba ludności, ale przede wszystkim jej skład, taki, by zachować dziedzictwo kulturowe – podkreślała minister.

Węgry przeznaczają 5 proc. PKB na wspieranie rodzin. To 2,5 razy więcej, niż w 2010 roku. Najważniejsze instrumenty to zapewnienie młodym ludziom pracy, mieszkania i możliwości godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Dlatego wprowadzono tam największy program prorodzinny w historii Węgier, stawiający sobie za cel zapewnienie mieszkania, będącego jednym z podstawowych warunków do założenia rodziny i zdecydowania się na potomstwo. Powstają nowe żłobki.

Zwróciła także uwagę na rolę rodzin podczas pandemii. Zdaniem minister to w rodzinie łatwiej przetrwać ten trudny okres, a rodziny są podstawowym gwarantem stabilności.

Słowacja – finanse i pożądany klimat

Milan Krajniak, reprezentujący Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Republiki Słowackiej, zadeklarował, że celem działania jego rządu jest wprowadzenie gospodarstwa domowego do systemu gospodarczego państwa.

– Gdy rok temu przyszedłem do ministerstwa, zastałem wiele programów skierowanych do różnych grup defaforyzowanych, a mało do rodzin. Chcemy zmienić tę sytuację – mówił.

Jako przykład podał świadczenie dla kobiet w ciąży, będące gwarancją, że państwo będzie je wspierało dalej, już po urodzeniu dziecka, czy III filar emerytury rodzinnej, dający możliwość przekazywania części składek na emerytury rodziców.

– Jednak same bodźce ekonomiczne nie wystarczą, trzeba jeszcze zmienić na pożądany klimat wokół rodziny – podsumował.

Czechy też stawiają na dzietność

Martina Štěpánková, wiceminister ds. funduszy UE i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Pracy i Spraw Społecznych Czech zapewniła, że priorytetowo traktuje koncepcje polityki prorodzinnej, by zapobiec zmniejszaniu się dzietności i starzeniu się społeczeństwa.

– Stosujemy wsparcie ekonomiczne przez świadczenia – od stycznia zwiększyliśmy dopłaty dla dzieci, zwiększyliśmy ulgi podatkowe na dzieci i małżonków bez dochodu, ułatwiamy łączenie życia rodzinnego z pracą, pomagamy też rodzinom niepełnym – wyliczała minister Štěpánková.

Zwróciła uwagę na problemy z powrotem na rynek pracy kobiet po trzyletniej przerwie spowodowanej urlopem macierzyńskim i wychowawczym, dodając, że wzrasta także liczba mężczyzn, istotnie zainteresowanych takim urlopem.

Barbara Socha, pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej, wiceminister rodziny i polityki społecznej, zapowiedziała dalsze wspólne prace nad stworzeniem skutecznych działań w zakresie poprawy sytuacji demograficznej.

Kontakt:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Departament Komunikacji i Promocji, Wydział Prasowytel. (22) 661-11-08, e-mail: prasa@mrips.gov.pl Strona www: www.gov.pl/rodzina

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Załączniki do komunikatów są dostępne za pośrednictwem nowej Platformy Serwisowej PAP: serwis.pap.com.pl Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.(PAP)

kom/ tor/ joz/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.02.2021, 19:14
Źródło informacji MEN
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ